S4: Ordine socială, ordine spaţială (în limba engleză)

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AME9042
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: engleză
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Rudolf Poledna
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 1. Conceptul de spațiu. Principalele semnificații date conceptului de spațiu de-a lungul timpului din perspectivă filosofică, fizică, sociologică
 2. Ce este ordinea? Ordinea fizică și ordinea socială
 3. Tema ordinii sociale. Concepția lui J Locke, concepţia contractului social. Condițiile care fac posibilă ordinea socială în concepția promovată de teoria sistemelor (structuralism – funcționalism)
 4. Constituirea spațiului. Teorii şi metodologie. Construcția socială a semnificației spațiului și ordinii.
 5. Spațiul fizic și cel social. Abordarea lui Bourdieu I .
 6. Spațiul fizic și cel social. Abordarea lui Bourdieu II
 7. Abordarea post structuralista Foucault
 8. Paradigma supravegherii. Panopticon – principii şi practici
 9. Schimbarea pedeapsă și schimbarea socială
 10. Societatea disciplinară
 11. Auto disciplinarea (Norbert Elias) și ordinea/dezordinea social
 12. De la ubicuitatea disciplinării prin supraveghere la control social total
 13. Privarea de libertate și alternativele la ea în condițiile controlului social generalizat și susținut de tehnologiile informatice contemporane
 14. Concluzii

 

 

SEMINAR

 1. Seminar introductiv- definiri ale conceptelor cheie: spațiu societate, ordine
 2. Semnificațiile conceptului de spațiu
 3. Ce este ordinea în general și ce înțelegem prin ordinea spaţială și ordine socială
 4. Premisele ordinii sociale
 5. Abordarea sociologică a relației spațiu societate în concepţia sociologului francez P. Bourdieu
 6. Foucault I
 7. Foucault II
 8. Foucault III
 9. N Elias I
 10. N Elias II
 11. De la societatea disciplinară la societatea controlului
 12. Consecințele practice ale societății de control asupra definirii pedepselor și a modalităților de ispășire a pedepselor penale
 13. Starea probațiunii în România și cum se prefigurează viitorul acestui serviciu
 14. Seminar final

 

Bibliografie curs:

Tănase Georgeta (Ed.), 1982, Materia, spațiul, timpul în istoria filosofiei, vol I., Editura Minerva București, Colecţia Biblioteca pentru toţi
Spațiul și timpul în filosofia lui Rene Descartes, pp. 220 – 225
Spațiul și timpul în filosofia lui Isaac Newton pp. 256 – 262
Spațiul și timpul în filosofia lui Immanuel Kant, pp. 274 – 288
Huţanu, Gheorghe, 1983, Principii și legi fundamentale în fizica, Editura Albatros, București
Principiile teoriei relativității restrânse ale lui Einstein, pp. 22 – 44
Gieryn, Thomas F., 2000, A Space for Place in Sociology, in: Annual Reviews, Sociology, 26, pp. 463-496
Löw, Martina, 2008, The Constitution of Space. The Structuration of Space Through the Simultaneity of Effect and Perception, in: European Journal of Social Theory, nr. 11, (pp. 25 – 49), Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi and Singapore
Bourdieu Pierre, Social Space and Symbolic Power,  Sociological Theory, Vol. 7, No. 1. (Spring, 1989), pp. 14-25.
Bourdieu Pierre, 1996,  Physical Space, Social Space and Habitus, Rapport 10; 1996, Institut for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet I Oslo
Neocleous Mark, 2000, The Fabrication of Social Order. A Critical Theory of Police Power, Pluto Press, London, Sterling, Virginia (160 p)
Garland David, 2001, Ther Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, The University of Chicago Press, Chicago, Oxford (307 p)
Roach Anleu Sharyn L., 2010, Law and Social Change, Sage Publications, (312 p)
Murakami Wood, David. ” Surveillance.” Encyclopedia of Urban Studies. 2009. SAGE Publications. 7 Apr. 2010. <http://www.sage-ereference.com/urbanstudies/Article_n279.html>.
Foucault Michel, 2007, Cursul din 4 aprilie 1979 (homo oeconomicus, societate civila, raport stat societate), in: Nașterea biopoliticii, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp. 265 – 288

 

Bibliografie seminar:

Foucault Michel, 2006, Cursul din 21 noiembrie 1973 (puterea de suveranitate, puterea de disciplina), în: Puterea psihiatrică, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp. 43 -60
Foucault Michel, 2006, Cursul din 28 noiembrie 1973 (dispozitive disciplinare, modelul Panopticonului), în: Puterea psihiatrică, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp 61 – 84
Foucault Michel, 2009, Cursul din 5 aprilie 1978, (poliţia, metodele poliţiei, statul, rațiuni de stat, guvernamentalitate), în: Securitate, teritoriu, populatie, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp. 279 – 302
Foucault Michel, 2009, Cursul din 17 martie 1976 (puterea de suveranitate, puterea asupra vietii, bio-politica), în: Trebuie să apărăm societatea, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp 189 – 206
Foucault Michel, 2007, Cursul din 4 aprilie 1979 (homo oeconomicus, societate civilă, raport stat societate), în: Naşterea biopoliticii, Editura Ideea Design & Print, Cluj, pp. 265 – 288
Elias Norbert, 2002 (1936), Procesul civilizării, Editura Polirom, Iași, vol I si II
Vol I., Introducere pp. 5 – 39,
Vol II., Sinopsis, Schița unei teorii a civilizării, pp. 211 – 302, mai ales: I Constrângerea socială ca autoconstrângere 211 – 225
Zuboff Shoshana, 2016, The Secrets of Surveillance Capitalism,
Shoshana Zuboff is the Charles Edward Wilson Professor, Emerita, Harvard Business School. This essay was written for a 2016 address at Green Templeton College, Oxford. Her forthcoming book is Master or Slave: The Fight for the Soul of Our Information Civilization, to be published by Eichborn in Germany and Public Affairs in the U.S.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillance-capitalism-14103616/the-assault-we-face-is-driven-14107188.html

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – examen

Criterii de evaluare:

 • înțelegerea argumentată și corectitudinea cunoştinţelor (20%)
 • reflectarea în răspuns a bibliografiei citite (20%)
 • gândirea critică (10%)

 

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 50% – realizarea unui referat pe o temă la alegere despre ordinea socială şi rolul probaţiunii în menţinerea acesteia. Teme de seminar legate de parcurgerea bibliografiei.

Criterii de evaluare

 • capacitatea de a transfera în analiză cunoştinte teoretice şi bibliografia
 • implicare
 • prezență

 

Obiective generale

 • înțelegerea și însușirea de către masteranzi a elementelor definitorii pentru cele mai recunoscute modele de abordare a problematicii relaţiei dintre ordinea socială şi ordinea spaţială

Obiective specifice

 • cunoașterea celor mai consacrate teorii şi abordări metodologice despre alcătuirea socială şi arhitectura spaţiilor privative de liberate în vederea amplificării capacităţii de analiză şi înţelegere a posibilităţilor oferite de probaţiune şi procedurile de mediere