S4: Programare statistică în R

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR0160
Predare: laborator 3h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Dorina Lazar
profesor universitar doctor
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: dorina.lazar@econ.ubbcluj.ro

Curs

 1. Introducere in R: pachete, interfeţe grafice (R commander, RStudio)
 2. Structuri de date/ obiecte ȋn R
 3. Importul/ exportul datelor
 4. Managementul datelor: structuri de date, metadate, variabile derivate
 5. Elemente de programare ȋn R. Definirea funcţiilor
 6. Elemente de programare ȋn R – continuare
 7. Funcţii grafice: compendium
 8. Funcţii statistice şi matematice elementare
 9. Funcţii pentru analize statistice bivariate; pachete pentru metode din analiza datelor
 10. Modelare statistică: Funcţii pentru modelul liniar generalizat. Exemple
 11. Modelare statistică: Previziunea seriilor de timp ȋn R. Exemple
 12. Modelare statistică: Analiza datelor de supravieţuire ȋn R. Exemple

Seminar

 1. Introducere in R: pachete, interfeţe grafice (R commander, RStudio)
 2. Structuri de date/ obiecte ȋn R
 3. Importul/ exportul datelor
 4. Managementul datelor: structuri de date, metadate, variabile derivate
 5. Elemente de programare ȋn R. Definirea funcţiilor
 6. Elemente de programare ȋn R. Definirea funcţiilor – continuare
 7. Funcţii grafice: compendium
 8. Funcţii statistice şi matematice elementare
 9. Funcţii pentru analize statistice bivariate; pachete pentru metode din analiza datelor
 10. Modelare statistică: Funcţii pentru modelul liniar generalizat. Exemple
 11. Modelare statistică: Previziunea seriilor de timp ȋn R. Exemple
 12. Modelare statistică: Analiza datelor de supravieţuire ȋn R. Exemple

Bibliografie curs

Horton, N.J. and Kleinman, K. Using R ans R-Studio for Data Management, Statistical Analysis and Graphics. CRC Press Taylor & Francis Group. 2015.
Hothorn, T. and Brian S. Everitt. B.S. A Handbook of Statistical Analyses Using R. CRC Press Taylor & Francis Group. 2010.
Maindonald, J. and Braun J. Data Analysis and Graphics Using R – An Example-Based Approach. Cambridge University Press, 2010.
Maria Miroiu, M., Petrehuş, V. şi Zbăganu, G. Iniţiere ȋn R. http://www.edumanager.ro/community/documente/initiere_in_r.pdf
Nenadic, O. and Zucchini, W. Statistical Analysis with R, www.statoek.wiso.uni-goettingen.de/mitarbeiter/ogi/pub/r_workshop.pdf
http://www.r-project.org/.

Bibliografie seminar

Horton, N.J. and Kleinman, K. Using R ans R-Studio for Data Management, Statistical Analysis and Graphics. CRC Press Taylor & Francis Group. 2015.
Hothorn, T. and Brian S. Everitt. B.S. A Handbook of Statistical Analyses Using R. CRC Press Taylor & Francis Group. 2010.
Maindonald, J. and Braun J. Data Analysis and Graphics Using R – An Example-Based Approach. Cambridge University Press, 2010.
Maria Miroiu, M., Petrehuş, V. şi Zbăganu, G. Iniţiere ȋn R. http://www.edumanager.ro/community/documente/initiere_in_r.pdf
Nenadic, O. and Zucchini, W. Statistical Analysis with R, www.statoek.wiso.uni-goettingen.de/mitarbeiter/ogi/pub/r_workshop.pdf
http://www.r-project.org/.

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 25% examen scris

Criterii de evaluare:

 • asimilarea corectă a noţiunilor de specialitate necesare utilizării mediului R.
 • însuşirea modului de operare şi programare, a sintaxei specifice funcţiilor utile ȋn modelarea statistică.

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 40% examen scris
 • 35% proiect individual

Criterii de evaluare:

 • dobândirea abilităţilor de manipulare a structurilor de date, de utilizare a unor funcţii predefinite, respectiv de programare
 • abilitatea de a utiliza softul R pentru rezolvarea unor probleme de modelare statistică şi de a folosi rezultatele în procesul de decizie
 • studiu individual

Obiective generale

 • iniţierea studenţilor ȋn managementul structurilor de date, utilizarea funcţiilor statistice respectiv ȋnsuşirea modului de programare ȋn softul R.

Obiective specifice

 • dobândirea de competenţe de utilizare a softului R;
 • dezvoltarea abilităţilor de analiză şi modelare statistică;
 • modelarea statistică ȋn medii de programare complexe.