S4: Psihologie socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 5
Cod: ALR2404
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 4, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială
Felul disciplinei: fundamentală

Rusu Dan Octavian
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Evoluţia conceptului de copilărie şi a sistemului de protecţie a copilului; nevoile copilului; principiile protecţiei copilului şi valorile sale de bază; drepturile copilului şi legile protecţiei copilului in România; noţiuni de baza in protecţia copiilor: abuz, exploatare, vătămare, protecţie, risc, dezavantaj, abandon, neglijare; situaţia copiilor şi a familiei in România; abuzul asupra copiilor: forme şi nivele de manifestare (fizic, emoţional, sexual, exploatare, trafic)  incidenţa şi prevalenţa abuzului copiilor; modalităţi de investigaţi şi evaluare; consecinţele abuzului;  neglijarea copiilor, formele şi consecinţele sale, programele de prevenire şi de combatere a neglijării; teorii privind abuzul şi neglijarea; evaluarea (diagnosticul) şi intervenţia în situaţiile de abuz şi de neglijare; instituţiile de protecţie a copiilor; standardele lor de funcţionare, protecţia copiilor din instituţii.

 

Săptămâna 1-2. Psihologia socială și principalele domenii de aplicabilitate

 • Psihologia socială aplicată în problemele sociale şi problemele practice
 • Psihologia socială aplicată în organizații și comunități.
 • Psihologia socială și rolul ei în :economie, sănătate, educație, marketing, politică, media.

 

André Christophe, Légeron Patrick, Irimia Corneliu, Cum să ne eliberăm de frica de ceilalţi: tracul, timiditatea, inhibiţiile, fobia socială  Bucureşti: Editura Trei, 2011.
Arhip Odette, De la fantezia romantismului la manipularea contemporană. Bucureşti: Tritonic, 2013.
Myers, D. G. (2004). Intuition: Its Powers and Perils. New Haven, CT: Yale University Press.

 

Săptămâna 3-6. Teorii explicative ale comportamentului uman din perspectiva psihologiei sociale

 • Percepția socială.
 • Cogniția sociala.
 • Teorii cognitive, comportamentale, psihanalitice, umaniste.

 

Augoustinos, M., Walker, I., & Donaghue, N. (2014). Social Cognition: An Integrated Introduction (3rd ed.). London: Sage Publications.
Bălănean Radu, Influenţe ale factorilor psiho-sociali în convingeri, atitudini şi comportamente sexuale şi intervenţii preventive la tineri. Cluj-Napoca : [s.n.], 2016.
Becker Gary Stanley, Posner Richard A., Ariton Oana Laura, Simţul ieşit din comun : perspective economice, de la căsătorie la terorism. Bucureşti : Publica, 2015.
Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (2013). Social Cognition: From Brains to Culture (2nd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.
Forgas, J. P. (Ed.). (2001). Handbook of Affect and Social Cognition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Moskowitz, G. B. (2004). Social Cognition: Understanding Self and Others. New York: Guilford Publications.

 

Săptămâna 7-9 Psihologia socială și modelele teoretice cognitive explicative în relaționarea socială și formarea imaginii de sine:

 • Teoriile disonantei cognitive. Teoria disonanței a lui Festinger.
 • Controverse pe marginea teoriei lui Festinger: abordarea lui: Wicklund si Brehm, Aronson, Cooper și Fazio.
 • Formarea și managementul impresiilor despre ceilalţi, teoria cognitivă a formării impresiilor, managementul impresiilor sau arta de a arăta bine, teoriile dirijării impresiei. (impression management).

 

Aronson, E. (2011). The Social Animal (11th ed.). New York: Worth Publishers.
Bless, H., Fiedler, K., & Strack, F. (2003). Social Cognition: How Individuals Construct Social Reality. New York: Psychology Press.
Chelcea Septimiu, Fricile sociale ale românilor : studii de psihosociologie. Bucureşti : Tritonic, 2015.
Malle, B. F., & Hodges, S. D. (Eds.). (2005). Other Minds: How Humans Bridge the Divide Between Self and Others. New York: Guilford Publications.

 

Săptămâna 10-13. Rolul asistentului social în dezvoltarea de programe comunitare:

 • Prevenirea unor fenomene ca: violenţa din media, efectele pornografiei, internet şi alte elemente gen ”agenda zilei”
 • Dezvoltare personală pentru grupuri vulnerabil

Maria Roth-Sz, 2005, Copii şi femei victime ale violenţei, Edit. PUC, Cluj, 49-111
Date ale ANPDC, pe site: www.copii ro (date statistice privind abuzul şi neglijarea copiilor)
Wilson, T. D. (2004). Strangers to Ourselves: Discovering the Adaptive Unconscious. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

 

Săptămâna 14. Sinteze, clarificări, identificarea unor tematici de cercetare viitoare.

 

 

SEMINAR

 

Observaţii:

 • Studenții de la TO şi TGC vor veni în oricare din cele 3 grupe de seminar de la sectia de AS, în funcţie de orarul specializării proprii.
 • Studentii de la specializarile sociologie vor participa la cel putin 6 din activitatile de curs sau de seminar, la alegere. 

 

S1 – Seminar introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare
S2 – Psihologia socială, conexiunea ei cu alte discipline – definiţii, evoluţii ale conceptului
S3 – Introducere în Psihologia socială
S4 – Comportamente sociale (definiție, forme și efecte)
S5 – Cogniții sociale (definiție, forme și efecte)
S6 – Percepția socială (definiție, forme și efecte)
S7 – Reprezentări sociale (definiție, forme și efecte)
S8 – Prejudecăți  (definiție, forme și efecte)
S9 – Evaluarea socială complexă
S10 – Rolul profesioniștilor în sistemul social. Actorii sociali implicați indirect.
S11 – Comportamente antisociale (definiție, forme și efecte)
S12 – Susţinerea proiectelor individuale
S13 – Susţinerea proiectelor individuale
S14 – Seminar final. Studii de caz. Sinteza informaţiilor. Clarificarea situației punctajelor studenților

 

 

CURS

Bibliografie optională:

 

Berger Jonah, Lungu Monica, Influenţă invizibilă : forţele ascunse care modelează comportamentul. Bucureşti : Publica, 2017.
Berne Eric, Munteanu Oana, Jocurile noastre de toate zilele : psihologia relaţiilor umane. Bucureşti : Editura Trei, 2017.
Bowling Daniel, Psihologia mediatorului. Bucureşti : Editura Trei, 2012.
Chelcea Septimiu, Psihosociologie aplicată : publicitatea. Iaşi : Polirom, 2016.
Crisp Richard J., The psychology of social and cultural diversity. Malden : Wiley-Blackwell, 2010.
Csibi Sándor, Analiza comportamentului de sănătate la adolescenţi din perspectiva relaţiei autoapreciere – mecanisme de coping – agresivitate. Cluj-Napoca : [s. n.], 2012.
Dafinoiu Ion, Psihologie socială clinică. Iaşi : Polirom, 2014.
Dincă Melinda, Sociologia identităţii sau Despre identitatea socială şi socialul identităţii. Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2008.
Dörner Klaus, Plog Ursula, Teller Christine, Wendt Frank, Bâc Luminiţa, Manual de psihiatrie socială şi psihoterapie. Bucureşti : Editura Trei, 2014.
Friedkin Noah E., Johnsen Eugene C., Social influence network theory : a sociological examination of small group dynamics. Cambridge : Cambridge University Press, 2011
Fromm Erich, Cocoş Octavian, A avea sau a fi?. Bucureşti : Editura Trei, 2013.
Hilton Steve, Bade Scott, Bade Jason, Bălănescu Dan, Mai uman : crearea unei lumi în care oamenii se află pe primul loc. Bucureşti : Publica, 2016.
Ivan Loredana, Iorga Elena-Mădălina, Stănescu Dan Florin, Competenţă emoţională şi evaluare interpersonală. Bucureşti : Tritonic, 2014.
Illouz Eva, Stanciu Virgil, De ce iubirea doare : o explicaţie sociologică. Bucureşti : Art, 2015.
Louche Claude, Antoniu Irinel, Psihologia socială a organizaţiilor. Iaşi : Institutul European, 2013.
MARKOVA Ivana, Neculau Adrian, Dialogistica si reprezentarile sociale. Iasi : Polirom, 2004.
Mocan Viorel, Vedinaş Traian, Efectele manipulării în dictatură şi în democraţie : confesiunile unui contraspion. Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2018.
Peltea Bianca Bogdana, Rada Cornelia, Psihologie socială – dinamica grupurilor : teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor. Bucureşti : Editura Universitară, 2014

 

SEMINAR

 

Bibliografie obligatorie

Albu Ioan Daniel, Structura identităţilor politice cu ajutorul mijloacelor de informare de masă. Cluj-Napoca : [s.n.], 2015.
Iluţ, P., (2000): Iluzia localismului şi localizarea iluziei, Teme actuale ale psihosociologiei, Polirom, Iaşi, pg.60-106 Cognitia sociala
Dîrţiu, C., (2003): “Atribuirea” în Neculau, A.,: Manual de Psihologie Socială Iaşi: Polirom, pg.113-122, 275-281, 283-286
Iluţ, P., (2000): Iluzia localismului şi localizarea iluziei, Teme actuale ale psihosociologiei, Obiectul psihologiei sociale. Polirom, Iaşi, pg.24-54
Le Bon Gustave, Tabacu Mariana, Psihologia mulţimilor. Bucureşti : Antet XX Press, [2009].
Pleşa Roxana, Teme fundamentale de psihologie socială. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2014.
Rusu Dan Octavian ”Socializarea politică la copii și adolescenți”, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2018
Ţepordei Ana-Maria, Iacob Luminiţa, Dimensiunea lingvistică a stereotipurilor sociale. Iaşi : Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2014.

 

Bibliografie facultativă

 

Berger Jonah, Lungu Monica, Influenţă invizibilă : forţele ascunse care modelează comportamentul. Bucureşti : Publica, 2017.
Berne Eric, Munteanu Oana, Jocurile noastre de toate zilele : psihologia relaţiilor umane. Bucureşti : Editura Trei, 2017.
Bowling Daniel, Psihologia mediatorului. Bucureşti : Editura Trei, 2012.
Chelcea Septimiu, Psihosociologie aplicată : publicitatea. Iaşi : Polirom, 2016.
Crisp Richard J., The psychology of social and cultural diversity. Malden : Wiley-Blackwell, 2010.
Csibi Sándor, Analiza comportamentului de sănătate la adolescenţi din perspectiva relaţiei autoapreciere – mecanisme de coping – agresivitate. Cluj-Napoca : [s. n.], 2012.
Dafinoiu Ion, Psihologie socială clinică. Iaşi : Polirom, 2014.
Dincă Melinda, Sociologia identităţii sau Despre identitatea socială şi socialul identităţii. Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2008.
Dörner Klaus, Plog Ursula, Teller Christine, Wendt Frank, Bâc Luminiţa, Manual de psihiatrie socială şi psihoterapie. Bucureşti : Editura Trei, 2014.
Friedkin Noah E., Johnsen Eugene C., Social influence network theory : a sociological examination of small group dynamics. Cambridge : Cambridge University Press, 2011
Fromm Erich, Cocoş Octavian, A avea sau a fi?. Bucureşti : Editura Trei, 2013.
Hilton Steve, Bade Scott, Bade Jason, Bălănescu Dan, Mai uman : crearea unei lumi în care oamenii se află pe primul loc. Bucureşti : Publica, 2016.
Ivan Loredana, Iorga Elena-Mădălina, Stănescu Dan Florin, Competenţă emoţională şi evaluare interpersonală. Bucureşti : Tritonic, 2014.
Illouz Eva, Stanciu Virgil, De ce iubirea doare : o explicaţie sociologică. Bucureşti : Art, 2015.
Louche Claude, Antoniu Irinel, Psihologia socială a organizaţiilor. Iaşi : Institutul European, 2013.
MARKOVA Ivana, Neculau Adrian, Dialogistica si reprezentarile sociale. Iasi : Polirom, 2004.
Mocan Viorel, Vedinaş Traian, Efectele manipulării în dictatură şi în democraţie : confesiunile unui contraspion. Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2018.
Peltea Bianca Bogdana, Rada Cornelia, Psihologie socială – dinamica grupurilor : teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor. Bucureşti : Editura Universitară, 2014
Taylor Kathleen, Doru Doina, Spălarea creierului : ştiinţa manipulării. Piteşti : Paralela 45, 2014

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 40% – test

Criterii de evaluare

 • examen

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 60% – listă de prezență; tema trimsă pe mail la data stabilită; proiectul redactat, predat în format tipărit și susținut în fața colegilor conform planificării

Criterii de evaluare

 • participarea și implicarea activă la activitățile de seminar (20%)
 • planul de intervenție, proiect de de grup pe o situație specifică din domeniul protecției copilului (40%).

 

 • Pentru promovare este necesară îndeplinirea a două condiții cumulative: obținerea a cel puțin 50% din punctajul examenului scris din sesiune (2,5p) și 50% din punctajul alocat seminarului (3,0p).
 • Absolvirea cursului este condiționată de următoarele: participarea la cel putin jumatate din cursuri, participarea la discuțiile de la curs și la efectuarea temelor obligatorii.
 • Participarea la cel puțin 75% din întâlnirile de seminar (10 prezențe), realizarea temelor de seminar. În cazul în care studentul nu acumulează minim jumătate din punctajul de la examenul scris, se pierd şi punctele de la seminar, iar examenul se consideră nepromovat

 

Obiective generale

 • Formarea la studenți a unei bazei teoretice si practice de cunoștințe privind modificarea comportamentului, gândirii, afectului unei persoane sub influența implicită, explicită și simbolică a alteia. Clarificarea concepțiilor și a noțiunilor privind interacțiunea socială, relațiile interpersonale, reprezentările sociale, prejudecățile, marketingul social, violența împotriva grupurilor defavorizate, minoritare și drepturile lor, spațiul public fizic și virtual în care au loc toate aceste interacțiuni. Analiza rolului asistentului social în înțelegerea analitică și sintetică în asistarea grupurilor în fața riscurilor și protejarea acestora de orice formă de discriminare și violență. Formarea deprinderilor practice de culegere de informații, date, documentare, investigare, elaborare de programe și intervenție în cazurile de discriminare, violență. Însușirea instrumentarului conceptual pentru comunicarea socială, de specialitate și cea cotidiană.

 

Obiective specifice

Studenţii vor învăța să:

 • utilizeze corect conceptele din sfera Psihologiei Sociale
 • identifice criteriile elementelor specifice comportamentului ce implică violenţă familială, de grup şi societală;
 • înţeleagă interelaţia factorilor (cauzalitate, respectiv asociere) conform variatelor perspective teoretice clasice și moderne;
 • analizeze evoluţia modelelor teoretice de abordare și explicare a comportamentelor în societate;
 • înţeleagă posibilităţile de intervenţie în situațiile complexe a unor grupuri defavorizate;
 • planifice și să elaboreze un studiu de caz conform cerinţelor din domeniul psihologie sociale;
 • concretizeze o situație reală în care că au capacitatea de a relaţiona cu un beneficiar al serviciilor sociale;