S4: Tehnici de negociere

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR3040
Predare: curs: 2h, seminar: 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Ciprian Tripon
lector universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: tripon@ fspac.ro

Curs

 1. Definiţii şi natura conflictului – săptămâna 1
 2. Teorii privitoare la conflict – săptămânile 2 şi 3
 3. Surse ale conflictului – săptămânile 4 şi 5
 4. Ciclul şi fazele conflictului – săptămâna 6
 5. Strategii, stiluri, metode şi tactici de abordare şi rezolvare a conflictului – săptămânile 7 şi 8
 6. Negocierea – definiţie şi modele teoretice – săptămânile 9 şi 10
 7. Strategii, stiluri, metode şi tactici de negociere – săptămânile 11-14

Seminar

 1. Noţiuni introductive referitoare la conflicte – săptămâna 1
 2. Niveluri conflictuale (interpersonal, intragrup, intergrup, intraorganizaţional) – săptămânile 3,4 şi 5
 3. Tipuri de conflicte – săptămânile 6-7
 4. Managementul şi rezolvarea conflictelor săptămânile 8-9
 5. Negocierea – simulări – săptămânile 10-11
 6. Medierea – săptămâna 12
 7. Conflicte şi negocieri interculturale – săptămânile 13-14

 

1. Bogáthy, Zoltán. Negocierea în organizaţii. – Timişoara: Editura Eurostampa, 1999
2. De Lassus, René. Analiza tranzacţională. – Bucureşti: Editura Teora, 2000
3. Fisher, Roger. Succesul în negocieri. – Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1995
4. Hiltrop, Jean-M.; Udall, Sheila. Arta negocierii. – Bucureşti: Editura Teora, 2000
5. Kennedy, Gavin – Negocierea perfectă. – Bucureşti: Editura Naţional, 1998
6. Kennedy, Gavin – Negocieri: Ghid propus de The Economist Books. – Bucureşti: Editura
Nemira, 1998
7. Prutianu, Ştefan. Negocierea şi analiza tranzacţională. – Iaşi: Editura Sagittarius, 1996
8. Prutianu, Şefan. Comunicare şi negociere în afaceri. – Iaşi: Editura Polirom, 1998
9. Prutianu, Şefan. Manual de comunicare şi negociere în afaceri. – Iaşi: Editura Polirom, 2000
10. Rezolvarea conflictelor şi negocierea. – Bucureşti: Rentrop & Straton, 1998
11. Scott, Bill. Arta negocierilor. – Bucureşti: Editura Tehnică, 1996
12. Shell, G. Richard – Bargaining for Advantage, Penguin Books, 1999
13. Thuderoz, Christian. Negocierile. – Chişinău: Editura Ştiinţa, 2002
14. Tripon, Ciprian, Managementul conflictelor, 2008, Ed. Accent, Cluj
15. Weiss, David. Beyond the Walls of Conflict. Mutual Gains Negotiating for Unions and
Management. – [s.l.]: Irwin Professional Publishing, 1996

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 15% lucrări pe parcurs
 • 55% examen final – scris

Criterii de evaluare:

 • capacitatea de a rezolva probleme
 • capacitatea de a aplica informaţiile învăţate la situaţii concrete. Gândirea critică, analitică şi sintetică.

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 15% lucrări pe parcurs
 • 15% simulări de negociere

Criterii de evaluare:

 • capacitatea de a rezolva probleme

Obiective generale

Obiectivul principal al acestui curs este identificarea, analizarea şi rezolvarea conflictelor, prin diferite tehnici, inclusiv negocierea.

Obiective specifice

 • Insuşirea informaţiilor necesare pentru un curs de managementul conflictelor
 • Crearea abilităţilor necesare pentru punerea în practică a acestor informaţii