S5: Managementul muncii

InfoTutorTrailerTematicaBibliografieEvaluareObiective
Număr de credite: 6
Cod: ALR4503
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 5, licență, Resurse umane
Cod Google clasroom: 657153
Echipe: Persoanele si din fiecare echipa

Prezente

Norbert Petrovici
Conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: norbertpetrovici@socasis.ubbcluj.ro

Gestiunea muncii în procesele de outsourcing: de servicii corporate (SSC), de afaceri (BPO), cunoaștere (KPO) și industrie (MO)

 

Curs 1. Managementul muncii și al resurselor umane

Curs 2.  Narațiuni ale istoriei capitalismului

Curs 3. Angajatul secolului XX: abilități și competențe

Curs 4. Toyotism și Kanban în sectorul de outsourcing industrial (MO) – [invitat: Daniel Rednic]

Curs 5. Kanban vs AGIL în sectorul de servicii corporate (BPO) – [invitat: Ana-Maria Murg]

Curs 6: HR în Share Service Centers (SSC) – [invitat: Ștefan Covaciu]

Curs 7: Gestiunea personalului în retail – [invitat: Adriana Nicoara-Stoica]

Curs 8: Munca în outsourcingul de cunoaştere (KPO): echipe Waterfall vs. AGIL  [invitat: Radu Lazin]

Curs 9. Bazine de forţă de muncă în Cluj pentru sectorul de outsourcing

Curs 10: Două scenarii teoretice ale nașterii culturii organizaționale

Curs 11: Viața personală și reproducerea forței de muncă

Curs 12: Fluxuri de capital şi reţele de furnizori şi clienţi

Curs 1. Managementul muncii și al resurselor umane
Mateescu, Veronica, 2009. Teorii ale culturii organizaționale, în Cultura organizațională. Aspecte teoretice și metodologice, pp.9-75. Cluj-Napoca: EFES.
John Bratton, 2017. The Nature of Contemporary HRM, în John Bratton and Jeff Gold, Human Resource Management: Theory & Practice, editia a VI-a, pp. 1-36.  Basingstoke: Palgrave MacMillan
David G. Collings și Geoffrey Wood, 2009. Human resource management: a critical approach, în David G. Collings și Geoffrey Wood (coord), Human resource management: a critical approach, pp. 1-19. London & New York: Routledge.

Curs 2. Narațiuni ale istoriei capitalismului
Silvia Federici, 2011 [2009]. Reproducția forței de muncă în economia globală, teoria marxistă și revoluția feministă neterminată, Idea: Arta și Societate, no.38:163-172
Mike Davis, 2010 [2006]. Frica și bani in Dubai, Idea: Arta și Societate, no.36-37: 196-205
Aníbal Quijano, 2009 [2003[. Colonialitatea puterii, eurocentrism și America Latină, Idea: Arta și Societate, no.33-34:164-174.

Curs 3. Angajatul secolului XX: abilități și competențe
Simone Weil, 2008 [1951]. Experiența vieții de uzină (Marsilia, 1941–1942), Idea: Arta și Societate, no.28:169-175
Ursula Huws, 2008. Cu ce ne vom ocupa? Distrugerea identităților profesionale în „economia bazată pe cunoaștere“, Idea: Arta și Societate, no.29:178-182
Robert Castel, 2008. Criza viitorului, Idea: Arta și Societate, no.29:156-166.

Curs 4. Toyotism și Kanban în sectorul de outsourcing industrial (MO) – [invitat: Daniel Rednic]
Jean-Pierre Durand, 2018. Lean Management: The Invisible Revolution, în Creating the New Worker: Work, Consumption and Subordination, pp. 13-42. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
Christoph Roser, 2017. The Toyota Production System and Lean Manufacturing, în Faster, Better, Cheaper in the History of Manufacturing: From the Stone Age to Lean Manufacturing and Beyond, pp. 348-376. Boca Raton: CRC Press.
Milosz Miszczynski, 2016. Labour arbitrage: the lifecycle of a global production node in Romania, Journal of Organizational Ethnography, 5(2):106 – 122.

Curs 5. Kanban vs AGIL în sectorul de servicii corporate (BPO) – [invitat: Ana-Maria Murg]
Kameo, N. (2017). A Culture of Uncertainty: Interaction and Organizational Memory in Software Engineering Teams under a Productivity Scheme. Organization Studies, 38(6), 733–752.
Hiva Alahyari, Richard Berntsson Svensson, Tony Gorschek 2017. A study of value in agile software development organizations. The Journal of Systems and Software, 125: 271–288.
Maria Paasivaara, Benjamin Behm, Casper Lassenius, Minna Hallikainen, 2018. Large-scale agile transformation at Ericsson: a case study. Empirical Software Engineering 23:2550–2596.

Curs 6: HR în Share Service Centers (SSC) – [invitat: Ștefan Covaciu]
Howard Gospel, Mari Sako, 2010. The unbundling of corporate functions: the evolution of shared services and outsourcing in human resource management, Industrial and Corporate Change, 19(5):1367–1396.
Weerahannadige Dulini Anuvinda Fernando, 2017. Advancing interests through informal voice: a study of professional workers in Sri Lanka’s knowledge outsourcing sector, Human Resource Management Journal, 27(4): 630-647.
John H Dunning, 2014. Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? in John Cantwell  (coord.) Location of International Business Activities: Integrating Ideas from Research in International Business, Strategic Management and Economic Geography, pp. 35-62. Basingstoke & New York: Palgrave McMillan.

Curs 7: Gestiunea personalului în retail – [invitat: Adriana Nicoara-Stoica]
Hyunjoo Oha, Barton Weitz, Jeremy Lima, 2016. Retail career attractiveness to college students: Connecting individual characteristics to the trade-off of job attributes, Journal of Retailing and Consumer Services, (3):345–354.
Qihai Huang, Jos Gamble, 2015. Social expectations, gender and job satisfaction: Front-line employees in China’s retail sector, Human Resource Management Journal, 26(3):331-347.
Debra Grace, Ceridwyn King, Joseph Lo Iacono, 2017. Workplace relationship cohesion: an internal customers’ perspective in retail industry, Journal of Service Theory and Practice, 27(1):129 – 150.

Curs 8: Munca în outsourcingul de cunoaştere (KPO): echipe Waterfall vs. AGIL  [invitat: Radu Lazin]
Jingqi Zhu, Glenn Morgan, 2018. Global supply chains, institutional constraints and firm level adaptations: A comparative study of Chinese service outsourcing, firms, human relations, Human Relations, 71(4), 510–535.
Anna Tsing (2015): What Is Emerging? Supply Chains and the Remaking of Asia, The Professional Geographer, 68(2):330-337.
Andreas Nölke, Arjan Vliegenthart, 2009. Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, World Politics, 61(4):670-702

Curs 9: Bazine de forţă de muncă în Cluj pentru sectorul de outsourcing
Sutti Ortiz, 2005. Decisions and choices: the rationality of economic actors, în James G. Carrier (coord.), A Handbook of Economic Anthropology, pp. 77-95. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
Alison Stenning, 2010. Work: Employment, Unemployment and the Negotiation of Labour Markets, în Adrian Smith and Alena Rochovská (coord.), Domesticating Neo-Liberalism: Spaces of Economic Practice and Social Reproduction in Post-Socialist Cities, pp.81-111, Oxford: Willy-Blackwell.
Martha Crowley, 2012. Control and Dignity in Professional, Manual and Service-Sector Employment, Organization Studies, 33(10) 1383–1406.

Curs 10: Două scenarii teoretice ale nașterii culturii organizaționale
James R. Barker, 2005. Tightening the Iron Cage: Concertive Control in Self-Managing Teams, Christopher Grey, Hugh Willmott (coord.) Critical Management Studies: A Reader, pp. 209-243. Oxford: Oxford University Press.
Peter Miller and Nikolas Rose, 1995. Production, Identity, and Democracy, Theory and Society, 24(3):427-467.
John Tomaney, 1994. A New Paradigm of Work Organization and Technology?, în Ash Amin (coord.), Post- Fordism A Reader, pp. 157-194. Blackwell Publishers.

Curs 11: Viața personală și reproducerea forței de muncă
Debbie Haski-Leventhal, David Bargal, 2008.The volunteer stages and transitions, model: Organizational socialization of volunteers, Human Relations, Volume 61(1): 67–102.
Lesley Hustinx, Ram A. Cnaan, And Femida Handy, 2012. Navigating Theories of Volunteering: A Hybrid Map for a Complex Phenomenon, Journal for the Theory of Social Behaviour, 40:4: 410-434.
John Wilson, 2012. Volunteerism Research: A Review Essay, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41(2) 176– 212

Curs 12: Fluxuri de capital şi reţele de furnizori şi clienţi
Anna Tsing (2009) Supply Chains and the Human Condition, Journal of Economics, Culture & Society, 21:2: 148-176.
Mike Davis, 2010 [1984] Economia politica a Americii imperiale târzii, Idea: Arta și Societate, 36-37:

CURS:

 

Metode de evaluare

  • 50% Evaluare scrisă (finală) în sesiunea de examene
  • 10% Prezență, care va fi bonus la nota finală

Criterii de evaluare:

  • examenul scris va avea o primă parte formată dintr-o grilă, care se va axa pe textele din programa analitică, texte care vor fi prezentate la curs;
  • examenul scris va avea o a doua parte formată din întrebări deschise, care vor cere formularea de legături între noțiunile discutate de-a lungul semestrului și un caz concret.

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

  • 50% Eseu scris colectiv de o echipa de trei persoane

Criterii de evaluare:

  • Eseul va sintetiza trei texte din programa analitică;
  • Eseul va avea o idee principală care va integra printr-un argument textele recenzate;
  • Eseul va exemplifica conceptele folosite cu ajutorul unui studiu de caz.

Obiective: