S6: Asistenţa socială pentru vârsta a treia

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 5
Cod: ALR2602
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 6, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială
Felul disciplinei: de specialitate

Activităţi de curs: conf. univ. dr. Denizia Gal
Activităţi de seminar: lect. univ. dr. Corina Voicu
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Săptămâna 1. Introducere: principii internaţionale pentru asistarea persoanelor de vârsta a III-a; prevederi legale pentru protecţia şi asistenţa persoanelor vârstnice.
Săptămâna 2. Serviciile furnizoare de informaţii: identificarea şi localizarea populaţiei ţintă, contactarea şi informarea vârstnicilor.
Săptămâna 3. Accesul la servicii: misiune şi accesibiliate; relaţia de ajutor; evaluarea iniţială; intervenţia în criză; cunoaşterea şi utilizarea resurselor.
Săptămâna 4. Evaluarea initială: conținutul; importanța; de la evaluarea inițială la evaluarea funcțională.
Săptămâna 5-6. Evaluarea funcţională: argumente; e.f. comprehensivă: socială, economică, mentală, fizică, a activităţilor, a mediului.
Săptămâna 7-8. Managementul de caz: planificarea; reţele formale şi informale de suport social; monitorizarea serviciilor; roluri în managementul de caz; statutul profesionistului.
Săptămâna 9. Intervievarea: scopurile intervievării vârstnicilor; aspecte practice ale realizării interviului; imperativele intervievării vârstnicilor.
Săptămâna 10-11. Utilizarea grupurilor în asistarea vârstnicilor: Schimbări ale modelelor de relaţionare grupală datorate vârstei ; Exemple de grupuri pentru vârstnici; înţelegerea vieţii de grup; dimensiuni ale relaţiilor de grup; scopurile grupurilor; tipuri de grupuri; Stadiile dezvoltării grupului și conducerea grupului în funcţie de stadiile de dezvoltare; asumarea rolurilor profesionale în cadrul grupurilor; dinamica grupurilor.
Săptămâna 12. Asistarea vârstnicilor şi a familiilor: Modelele familiale; noile probleme ale vârstnicilor şi familiei; conflictul intra-familial; schimbările aduse de îmbătrânire în viaţa de familie; abordarea serviciilor de către familii; Familiile şi instituţionalizarea vârstnicilor.Vârstnicii și bolile terminale. Decesul: deteriorarea stării de sănătate; sentimentele şi moartea; suicidul; asistarea persoanelor cu boli terminale; îngrijirile “hospice”; Aspecte pragmatice asociate decesului; Asistarea familiilor în situaţii de deces.

 

SEMINAR

 

Săptămâna 1. Seminar introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare; identificarea şi evaluarea propriilor valori şi prejudecăţi în ceea ce priveşte îmbătrânirea şi, după caz, combaterea miturilor despre îmbătrânire.
Săptămâna 2. Principii internaționale, cadru legislativ, analiza statistică a situației actuale în România a vârstnicilor; imaginea socială a vârstnicilor, consecințele asupra vârstnicilor și altor categorii sociale a promovării unei anumite imagini sociale a vârstnicilor
Săptămâna 3. Caracteristicile vârstnicilor, boli și probleme frecvente la vârsta a treia
Săptămâna 4. Comunicarea cu vârstnicii, specificul interviului cu vârstnicii – obstacole și facilități, abilități specifice necesare
Săptămâna 5. Evaluarea inițială (reminiscențe, povestea vieții etc. ) și evaluarea funcțională (aptitudinile sociale, nivelul de activitate socială, starea de sănătate şi funcţionare fizică etc.) – metode, instrumente, deprinderi, tehnici.
Săptămâna 6. Strategii de intervenție în asistarea vârstnicilor – grupuri de sprijin, consilierea, instituționalizarea, menținerea în familie
Săptămâna 7. Vizitarea unui centru de zi adresat vârstnicilor care oferă și servicii de îngrijire la domiciliu
Săptămâna 8. Servicii oferite vârstnicilor – rețeaua guvernamentală și neguvernamentală. Standarde de calitate și eficacitate în oferirea serviciilor
Săptămâna 9. Vizitarea unui centru rezidențial adresat vârstnicilor – analiza condițiilor și consecințelor instituționalizării, modului de realizare, instrumentelor de lucru, spațiului de desfășurare a activităților
Săptămâna 10.Asistarea familiilor vârstnicilor – de la informare la suport și planuri strategice de asistare
Săptămâna 11.Calitatea vieții vârstnicilor, abuzul și identificarea lui, posibilități de intervenție
Săptămâna 12. Bolile terminale, pierderea partenerului, raportarea la moarte; evaluarea seminarului, oferirea feedback-ului reciproc, prezentarea punctajelor

 

 

Bibliografie obligatorie:

 

 1. Bogdan, Constantin, (1997), Geriatrie, Editura Medicală, București
 2. Bucur, Venera, Maciovan, Adina, (2003), Probleme ale vârstei a treia, în Neamțu, G., (coord.), Tratat de asistență socială, Ed. Polirom, Iași
 3. Gal, Denizia, (2003) Asistenţa socială a persoanelor vârstnice-Aspecte metodologide, Ed. Todesco, Cluj-Napoca
 4. Gârlean-Șoitu, Daniela T. , Varsta a treia, Iași: Institutul European, 2006;

 

Bibliografia opțională (alternativă):

 1. Andelin, Emanuel, Ionel, Burca, Cristina, Program specific de asistenta psihosociala destinat persoanelor varstnice. Bucuresti : [s. n.], 2009;
 2. Apahideanu, Octavian-Ionut: Asistenta sociala a persoanelor de varsta a treia, . Resita: Editura Eftimie Murgu, 2006;
 3. Atchley, Robert C., Social forces and aging: an introduction to social gerontology. Belmont, California : Wadsworth Publishing Company, 1997;
 4. Bogdan, Constantin, (coord.), Elemente de îngrijiri palliative, oncologice și non-oncologice, Ed. Universitară, București, 2006;
 5. Care of the older person: a handbook for care assistants. Oxford, Blackwell Science, 1997;
 6. Demetrescu, Radu C, Drepturile omului la vârsta a treia, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 1994;
 7. Drimer, D., si Matei Savulescu, A., Speranță pentru vârsta a treia, București: Editura Tehnică, 1991;
 8. Erikson Erik H., ERIKSON Joan M., KIVNICK Helen Q., Vital involvement in old age : [the experience of old age in our time]. New York, W. W. Norton & Company, London, 1986;
 9. Fontaine, Roger, Psihologia îmbătrânirii, Iaș, Polirom, 2008;
 10. Froggatt,  Alison, Family work with elderly people, Basingstoke, Hampshire, MacMillan Press,1993,
 11. Gal Denizia, Vine o zi – eseuri pe teme gerontologice, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 2001;
 12. Gal Denizia, Dezvoltarea umanană și îmbătrânirea, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 2001
 1. Gal, Denizia (coord.), (2012), Îngrijirea vârstnicului.Studii și modele de bune practici, CCȘ, Cluj-Napoca
 2. Gerontological social work practice: issues, challenges, and potential, New York, London,The Haworth Social Work Practice Press, 2001
 3. Growing old differently: collection of articles / edited by Gérald Bogard and William Tyler, [Strasbourg]: Council of Europe Press, 1994;
 4. Independent aging : family and social systems perspectives. Rockville, Md : Aspen Systems Corporation, 1984;
 5. Interdisciplinaritate în geriatrie şi gerontologie : al 4-lea Congres Naţional de Geriatrie şi Gerontologie cu participare internaţională, Bucureşti, 2-5 octombrie 2008 : [rezumate], Piteşti : Nomina. 2008;
 6. Kulikovski, Lidia : Pro senectute : în obiectiv vârsta a treia : ghid, Chişinău : [s.n.]. 2001;
 7. Marshall, Mary E., Asistenta sociala pentru batrani. Bucuresti, Alternative, 1993;
 8. Marshall, Mary E., Social work with old people. Basingstoke, Hampshire : MacMillan Press, 1990;
 9. Mathes, Klaus,  Îngrijirea vârstnicului: model de formare profesională, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Stiinta, 2010;
 10. McMAHON Christine, Care of the older person, a handbook for care assistants, Oxford, Blackwell Science, 1997;
 11. Moody, Harry R.,  Aging, concepts and controversies, 5 th edition, Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press, 2006;
 12. Muresan, Cornelia, Rotariu, Traian-Ioan, Rebeleanu-Bereczki Adina, Haraguș, Paul-Teodor, Situatia varstnicilor din Romania. Bucuresti : [s.n], 2009;
 13. Munteanu, Anca, Psihologia vârstelor adulte și ale senectuții,  Timişoara, Eurobit, 2004;
 14. Nechita, Marius, Resurse si nevoi la persoanele de varsta a treia, Baia Mare,  Editura Universităţii de Nord, 2008;
 15. Nechita, Marius, O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii, Baia-Marie: Editura Universitatii de Nord, 2009;
 16. Nechita, Marius, Diferenţe de gen la persoanele vârstnice, Baia-Marie, Editura Universitatii de Nord, 2009;
 17. Quinodoz, Danielle, Growing old: a journey of self-discovery, New York, NY : Routledge, 2010;
 18. Sorescu, Maria Emilia, Asistenta socială a persoanelor vârstnice: curs universitar. Craiova, Tipografia Universității din Craiova, 2005;
 19. Tudor, Gheorghe, Vârsta a treia, strategii de intervenție, Braila, Editura Sfântului Ierarh Nicolae, 2010;
 20. Wolfgang, Kleepies, Arta de a te pregati pentru vârsta a treia, București: Editura Trei, 2007;
 21. Working with older people and their families : [key issues in policy and practice]. Buckingham, Open University Press, 2001;

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – test grilă

Criterii de evaluare

 • asimilarea cunoștințelor

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 50% – teme practice și prezentarea lor

Criterii de evaluare

 • realizarea sarcinilor de seminar

Pentru activitatea de seminar evaluarea se va face pe parcurs iar punctajul maxim posibil este de 4 puncte. Examenul de tip grilă va fi punctat cu maxim 4 puncte. Nota finală va rezulta din cumularea punctajelor obținute la examen și seminar, la care se va adaugă câte un punct din oficiu pentru fiecare tip de activitate cu condiția de a fi realizat minim 2 puncte atât la verificarea pe parcurs cât și la examen.

Obiective generale

 • Dobândirea unui set de valori, cunoştințe, deprinderi, în vederea lucrului cu persoanele vârstnice.

 

Obiective specifice

 

 • Conştientizarea importanţei şi specificului lucrului cu persoanele vârstnice utilizând metodele specifice asistenţei sociale.
  Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru iniţierea şi furnizarea de servicii destinate vârstnicilor.