S6: Proiectarea şi analiza bazelor de date

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2603
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 6, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială
Felul disciplinei: fundamentală

Paul Teodor Hărăguş
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Săptămâna 1.

Introducerea. Familiarizarea cu tematica cursului. Ce este cercetarea științifica? De ce trebuie sa facem cercetare științifica? La ce folosește? Rolul și funcțiile cercetării în asistența socială.

Rotariu (2016) Cap 1. P.13-44.

Babbie (2010) cap. 1;

Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M. (2001). How to research. 2nd Ed., Open Univ. Press. Cap. 1.

 

Săptămâna 2.

Identificarea unei probleme: ce studiem? Intrebarea de cercetare. Conceptualizare si masurare. Esantioane si tipuri de esantioane.

Babbie Earl R., Halley Fred, Zaino Jeanne (2000). Adventures in social research. Thousand Oaks, Calif : Pine Forge Press. Cap. 3.

Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M. (2001). How to research. 2nd Ed., Open Univ. Press. Cap. 2

Rotariu, T., Iluţ, P. (1997). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Iaşi: Polirom cap. 3

Morris, Teresa (2006). Social work research methods: four alternative paradigms. Thousand Oaks, Ca: Sage. Introduction

 

Săptămâna 3.

Designul cercetării. Unități de analiza. Design experimental, cvasi-experimental si non-experimental. Perspective diferite asupra cercetării. Literatura de specialitate.

Babbie (2010) cap. 4 p. 145-178

Morris, Teresa (2006). Social work research methods: four alternative paradigms. Thousand Oaks, Ca: Sage. Cap. 2-3.

Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M. (2001). How to research. 2nd Ed., Open Univ. Press. Cap. 3

 

Săptămâna 4.

Softuri pentru analiza bazelor de date: prezentare generala SPSS, STATA etc. Mediul de lucru in SPSS. Familiarizarea cu sistemul de meniuri si optiuni. Exercitii practice.

Field, Andy (2007). Discovering statistics using SPSS. 2nd Ed, Thousand Oaks, Ca: Sage. Cap. 2.

 

Săptămâna 5.

Folosirea SPSS pentru generarea unei baze de date. Cum construim o baza de date? Reguli generale si specifice. Explorarea datelor.

Field, Andy (2007). Discovering statistics using SPSS. 2nd Ed, Thousand Oaks, Ca: Sage. Cap. 3.

 

Săptămâna 6.

Etichete. Etichetele variabilelor. Valori omise. Sabloane. Cataloage de coduri. Cautarea erorilor in baza de date. Exercitii practice.

Babbie Earl R., Halley Fred, Zaino Jeanne (2000). Adventures in social research. Thousand Oaks, Calif : Pine Forge Press. Cap. 20.

 

Săptămâna 7.

Crearea de noi variabile: masuri compuse. Variabile tip „index”. Reducerea variantelor de raspuns. Variabile de tip „dummy”. Optiunile Recode, Compute.  Exercitii practice.

Babbie Earl R., Halley Fred, Zaino Jeanne (2000). Adventures in social research. Thousand Oaks, Calif : Pine Forge Press. Cap. 8.

 

Săptămâna 8.

Verificare intermediară: prezentare schiței proiectului de cercetare.

 

Săptămâna 9.

Analiza datelor. Analiza univariată. Prezentarea grafica a datelor.

Field, Andy (2007). Discovering statistics using SPSS. 2nd Ed, Thousand Oaks, Ca: Sage.

Babbie Earl R., Halley Fred, Zaino Jeanne (2000). Adventures in social research. Thousand Oaks, Calif : Pine Forge Press. Cap. 4-7.

 

Săptămâna 10.

Analiza bivariata. Prezentarea rezultatelor. Interpretarea rezulatetelor. Dileme si posibile solutii.

Field, Andy (2007). Discovering statistics using SPSS. 2nd Ed, Thousand Oaks, Ca: Sage. Cap. 4, cap. 7. cap. 13.

Babbie Earl R., Halley Fred, Zaino Jeanne (2000). Adventures in social research. Thousand Oaks, Calif : Pine Forge Press. Cap. 10-15.

 

Săptămâna 11.

Analiza multivariata. Cauze multiple.

Field, Andy (2007). Discovering statistics using SPSS. 2nd Ed, Thousand Oaks, Ca: Sage. Cap. 5, cap. 6.

Babbie Earl R., Halley Fred, Zaino Jeanne (2000). Adventures in social research. Thousand Oaks, Calif : Pine Forge Press. Cap. 16-19.

 

Săptămâna 12.

Prezentarea rezultatelor: raportul de cercetare. Elemente constitutive. Exemple practice.

Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M. (2001). How to research. 2nd Ed., Open Univ. Press. Cap. 8-9.

 

SEMINAR

 

Săptămâna 1. Introducerea. Familiarizarea cu tematica cursului. Ce este cercetarea stiintifica? De ce trebuie sa facem cercetare stiintifica? La ce foloseste? Rolul si functiile cercetarii in asistenta sociala.

Săptămâna 2. Identificarea unei probleme: ce studiem? Intrebarea de cercetare. Conceptualizare si masurare. Esantioane si tipuri de esantioane.

Săptămâna 3. Designul cercetarii. Unitati de analiza. Design experimental, cvasi-experimental si non-experimental. Perspective diferite asupra cercetarii. Literatura de specialitate.

Săptămâna 4. Softuri pentru analiza bazelor de date: prezentare generala SPSS, STATA etc. Mediul de lucru in SPSS. Familiarizarea cu sistemul de meniuri si optiuni. Exercitii practice.

Săptămâna 5. Folosirea SPSS pentru generarea unei baze de date. Cum construim o baza de date? Reguli generale si specifice. Explorarea datelor.

Săptămâna 6. Etichete. Etichetele variabilelor. Valori omise. Sabloane. Cataloage de coduri. Cautarea erorilor in baza de date. Exercitii practice.

Săptămâna 7. Crearea de noi variabile: masuri compuse. Variabile tip „index”. Reducerea variantelor de raspuns. Variabile de tip „dummy”. Optiunile Recode, Compute.  Exercitii practice.

Săptămâna 8. Verificare intermediara: prezentare schitei proiectului de cercetare.

Săptămâna 9. Analiza datelor. Analiza univariata. Prezentarea grafica a datelor.

Săptămâna 10. Analiza bivariata. Prezentarea rezultatelor. Interpretarea rezulatetelor. Dileme si posibile solutii.

Săptămâna 11. Analiza multivariata. Cauze multiple.

Săptămâna 12. Prezentarea rezultatelor: raportul de cercetare. Elemente constitutive. Exemple practice.

 

 

 

 1. Babbie, Earl R. (2010). Practica cercetării sociale. Iasi: Polirom.
 2. Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M. (2001). How to research. 2nd Ed., Open Univ. Press.
 3. Field, Andy (2007). Discovering statistics using SPSS. 2nd Ed, Thousand Oaks, Ca: Sage.
 4. Morris, Teresa (2006). Social work research methods: four alternative paradigms. Thousand Oaks, Ca: Sage.
 5. Tutty, L.M., Rothery, M., Grinell, R.M Jr. (2005). Cercetarea calitativă în asistenţa socială. Faze, etape şi sarcini. Iaşi: Polirom.
 6. Rotariu, T. (2016). Fundamentele metodologice ale științelor sociale, Iași: Polirom.
 7. Rotariu T., Badescu G., Culic I., Mezei E., Muresan C. (1999). Metode statistice aplicate in stiintele sociale. Iasi: Polirom.
 8. Rotariu, T., Iluţ, P. (1997). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Iaşi: Polirom

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 30% –  evaluare pe parcurs a proiectului de cercetare
 • 70% – prezentarea la finalul cursului a cercetării de teren

Criterii de evaluare

 • pregătirea și prezentarea unei cercetări de asistență socială

 

Media ponderată a tuturor notelor trebuie să fie minim 5.

Cerințe minime: Pentru ca un student să primească nota minimă de trecere la acest curs trebuie să prezinte un proiect de cercetare de tip asistență socială realizat după regulile descrise la curs.

Obiective generale

 • Intenția cursului este de a ajuta studenții de la asistenţă socială, în special studenții în anii terminali, să își dezvolte abilități de a folosi proceduri statistice, și să înțeleagă rezultatele acestor proceduri. Alte aspecte pe care cursul încearcă să le acopere sunt: învățarea lucrului cu calculatorul pentru introducerea datelor, analiza datelor, si aprofundarea unor abilități de programare folosind softul SPSS. Acest curs constituie o introducere în analiza şi interpretarea datelor, așa cum este folosită în practica asistenței sociale, iar printre avantajele pe care studenții le vor dobândi se numără și cele legate de abilitatea lor de a conduce cercetări științifice, dar şi de a evalua critic alte cercetări sau chiar practica asistenței sociale.

 

Obiective specifice

 • să își dezvolte abilitatea de a gândi critic, mai ales când vine vorba despre producerea, analiza și interpretarea datelor relevante pentru practica asistenței sociale.
 • să analizeze și să interpreteze datele folosind calculatorul și softurile statistice dedicate (SPSS)
 • să acumuleze abilități legate de folosirea datelor existente dar si de producerea altora noi, folositoare practicii asistentei sociale, adaptate la nevoile specifice ale clienților, contextelor etc.
 • să identifice şi să formuleze probleme de cercetare, să înțeleagă diferitele abordări teoretice asupra cercetări, să înțeleagă diferitele abordări asupra designului cercetării, să poată utiliza diferite metode statistice pentru analiza datelor.
 • să construiască un program de cercetare care să fie capabil sa evalueze practica asistenţei sociale.