Scrierea şi gestionarea de proiecte

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2320
Predare: curs 2h
Limba de predare: română
Tip: opţional, semestrul 3, 5 nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Activităţi de curs: lect. univ. dr. Cristina Faludi
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

1. Introducere, informaţii utile necesare absolvirii cu succes a cursului. Rolul proiectelor sociale în dezvoltarea la nivelul comunităţilor. Concepte utilizate în proiectarea dezvoltării sociale. Tipuri de proiecte

2. Etapele ciclului de viaţă al proiectului de asistenţă socială

3. Componentele fundamentale ale proiectului/cererii de finanţare

4. Fundamentarea necesităţii proiectului: cercetări, studii empirice şi programe de intervenţie anterioare

5. Elaborarea planului de proiect 1: evaluarea nevoilor şi realizarea evaluării iniţiale – aspecte teoretice

6. Elaborarea planului de proiect 2: evaluarea nevoilor şi realizarea evaluării iniţiale – aspecte practice

7. Elaborarea planului de proiect 3: stabilirea şi formularea scopurilor, obiectivelor şi indicatorilor

8. Elaborarea planului de proiect 4: elaborarea planului de acţiune şi construirea bugetulului

9. Rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de proiect

10. Prezentarea unor concepte specifice proiectării sociale – VP1

11. Managementul proiectelor – aspecte teoretice și practice

12. Evaluarea intermediară a proiectelor sociale concepute pe echipe de studenţi

13. Managementul riscurilor unui proiect de asistenţă socială

14. Susţinerea propunerilor de proiecte sociale pe echipe – VP2

 

COJOCARU, Ştefan (2006). Proiectul de intervenţie în asistenţa socială. Iaşi: Ed. Polirom, pp. 73-163.

DĂNEŢ, Adrian (2001). Managementul proiectelor. Braşov: Ed. Disz Tipo.

MILEY, Karla Krogsrud; O’MELIA, Michael; DUBOIS, Brenda (2006). Practica asistenţei sociale, pp. 287-292, pp. 329-359, Iaşi: Ed. Polirom.

MOCHAL, Tom, MOCHAL, Jeff (2006). Lecţii de management de proiect, pp. 58-61, 87-90, 115-119, 136-139, 144-152, 161-168, 173-176, 191-194, 199-202, 215-218, Bucureşti: Ed. Codecs.

NEAMŢU, Nicoleta (2011). Managementul în asistenţă socială. În Neamţu George (coord.), Tratat de Asistenţă Socială, Ediţia a II-a, pp. 614-627, Iaşi: Ed. Polirom.

SAVEDRA, Mike; HAWTHORN, John (1996). Supervizarea (trad. Trif A., Trif. M., Anisescu C). Bucureşti: Ed. Societatea Ştiinţă şi Tehnică.

TURNE, J. Rodney, SIMISTER, J. Stephen (coord.) (2004). Manual Gower de management de proiect, pp.69-75, Bucureşti: Ed. Codecs.

ZAMFIR, Cătălin; STĂNESCU, Simona (2007). Enciclopedia dezvoltării sociale. Iaşi: Ed. Polirom.

ZAMFIR, Cătălin; STOICA, Laura G.; STĂNCULESCU, Manuela S. (coord.) (2007). Proiectarea dezvoltării sociale – Ghid metodologic. Bucureşti: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Universitatea din Bucureşti, Institutul social român.

 

CURS

 

Metode de evaluare

  • 40 % – verificare pe parcurs – VP1
  • 60% – verificare pe parcurs – VP2

Criterii de evaluare

  • Prezentarea unui concept specific proiectării sociale
  • Scrierea şi prezentarea unui proiect de program social pe echipe mici

 

Obiective generale

  • Cursul urmăreşte dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe şi deprinderi necesare scrierii şi gestionării de proiecte sociale, utilizând învăţarea prin practică. Eforturile grupului de studenţi, împărţite pe mici echipe de câte 3-4 studenţi, se vor concentra asupra realizării şi îmbunătăţirii unui proiect care să răspundă unei nevoi specifice pentru o anumită categorie de beneficiari ai asistenţei sociale, la alegere. Prin intermediul acestui proiect, studenţii se vor familiariza cu noţiuni cum ar fi evaluarea nevoilor, planificarea, managementul fondurilor, recrutarea echipei de proiect, alocarea resurselor, raportul timp/cost, evaluarea riscului, coordonarea sarcinilor, construirea echipei, monitorizarea progresului proiectului şi evaluarea post-proiect.

 

Obiective specifice

 

  • Să ofere studenţilor o înţelegere de bază a principiilor şi practicilor scrierii şi gestionării proiectelor
  • Să dezvolte abilităţile studenţilor de a lucra eficient într-o echipă de proiect, dar şi individual;
  • Să familiarizeze studenţii cu rolurile şi responsabilităţile managerului de proiect, dar şi ale membrilor echipei de proiect;
  • Să familiarizeze studenţii cu conceptele de bază în managementul de proiect, în vederea dezvoltării competenţelor de scriere de proiecte, de înţelegere a mecanismelor de integrare a ideii de proiect în strategia organizaţională şi de cercetare (personală sau colectivă), de adaptare a proiectului la cerinţele impuse prin programul de finanţare şi de transpunere a unui proiect scris în practică.