Limbaje de interogare structurate: SQL Avansat

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR0151
Predare: laborator: 3h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Petru Vârlan
Delivery Manager
Paddy Power Betfair
E-mail: petru.virlan@ubbcluj.ro
 1. Introducere în studiul bazelor de date relaționale
 2. Filtrarea și agregarea datelor
 3. Tranzacții în SQL
 4. Crearea și utilizarea variabilelor
 5. Proceduri stocate
 6. Funcții stocate
 7. Structuri condiționale și repetitive
 8. Metode de îmbunătățire a performanței interogărilor
 9. Triggeri
 10. Optimizarea interogărilor
 11. Integrarea bazei de date SQL cu Python
 12. Introducere în NoSQL
Bibliografie 

 • Upom Malik, Matt Goldwasser, Benjamin Johnston, 2019. SQL for Data Analytics: Perform fast and efficient data analysis with the power of SQL, Birmingham: Packt Publishing.
 • Paige Jacobs, 2019. SQL: Advanced Guide in SQL Programming, Pittsburgh: Independently Published.
 • Joe Celko, 2014. SQL for Smarties: Advanced SQL Programming, San Francisco: Morgan Kaufmann.
 • Marin Fotache, 2009. SQL: Dialecte DB3, Oracle, PostgreSQL și SQL Server. Iași: Polirom.

Metode de evaluare

 • 50% test grilă
 • 30% teme de seminar
 • 20% prezente

Criterii de evaluare:

 • Dezvoltarea abilitatilor de programare si algoritmica, de integrare a componentelor tehnice SQL si Python. Notarea va urmărește să stimuleze capacitatea de abstractizare a problemelor și transformarea în concepte de baze de date.
 • 3 teme pentru acasă care acoperă tematica cursului.

Obiective generale

 • Creșterea cunoștințelor de lucru cu limbajul SQL și utilizarea de concepte avansate de baze de date

Obiective specifice

 • Conectarea la un server de baze de date si interogarea bazei de date
 • Crearea si utilizarea de functii SQL
 • Crearea si utilizarea de proceduri stocate
 • Utilizarea conceptelor de SQL avansat din Python
 • Crearea si utilizarea triggerilor intr-o baza de date pentru asigurarea consistentei datelor.