S1: Limbaje de Interogare Structurate şi Visual Basic pentru Aplicații

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR0151
Predare: curs: 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Petru Vârlan
Delivery Manager
Paddy Power Betfair
E-mail: petru.virlan@ubbcluj.ro
 1. Modelul entitate relatie și normalizarea datelor
 2. Caracteristicile si componentele bazelor de date
 3. Extragerea datelor
 4. Inserarea, modificarea și ștergerea datelor
 5. Sortarea, filtrarea simplă și filtrarea avansata a datelor
 6. Sumarizarea și gruparea datelor
 7. Utilizarea subinterogarilor și relațiile dintre tabele
 8. Tehnici de legare a tabelelor
 9. Utilizarea view-urilor
 10. Functii SQL pentru procesarea diferitelor tipuri de date
 11. Modalități de lucru cu un server-ul de baze de date
 12. Concluzii si recapitulare
Bibliografie 

 • Walter Shields, 2019. SQL QuickStart Guide: The Simplified Beginner’s Guide to Managing, Analyzing, and Manipulating Data With SQL, ClydeBank Media LLC.
 • Thomas Nield, 2016. Getting Started with SQL: A Hands-On Approach for Beginners, Beijing and Cambridge: O’Reilly.
 • Hernandez Viescas, 2014. SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL (3rd Edition), Addison-Wesley Professional.

Metode de evaluare

 • 50% test grilă
 • 30% teme de seminar
 • 20% prezente

Criterii de evaluare:

 • Capacitatea de a scrie rutine în SQL pentru a manipula date, sumariza date și relaționa date.
 • 3 teme pentru acasă care acoperă tematica cursului.

Obiective generale

 • Cunoașterea metodelor principale de manipulare a datelor folosind SQL

Obiective specifice

 • Dobândirea abilităţilor practice legate de manipularea tabelelor de date
 • Capacitatea de selectare, filtrarea datelor.
 • Abilitatea de a unire a tabelelor
 • Agregare și operațiuni de statistică descriptivă folosind SQL.