Modele predictive cu teoria jocurilor în R

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AME0158
Predare: curs 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Adrian Ludușan
lector universitar doctor
Facultatea de Studii Europene
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: adian.ludusan@ubbcluj.ro
 1. Jocuri cu informaţie perfectă și imperfectă
 2. Jocuri cu sumă nulă și nenulă
 3. Echilibrul Nash
 4. Extensia echilibrelor Nash
 5. Echilibrul perfect al sub-jocului
 6. Determinarea echilibrelor prin inducţie inversă şi cel mai bun răspuns
 7. Jocuri cu strategii mixte
 8. Modelări joc-teoretice în situații conflictuale
 9. Rețelele sociale: legături, diade, triade, rețele uni/bimodale
 10. Rețelele sociale: ego-rețele, conectivitate, drumuri, cărări, circuite, poduri
 11. Proprietăți structurale ale rețelelor
 12. Legăturile slabe și găurile structurale
 • Burt, Ronald S. [1992]. Structural Holes. The Social Structure of Competition. Londra: Harvard University Press.
 • Burt, Ronald S. [2004]. ‘Structural Holes and Good Ideas’. American Journal of Sociology, 100: 349-399.
 • Davies, Tilman M. [2016]. The book of R: A First Course in Programming and Statistics. San Francisco: No Starch Press.
 • Dixit, Avinash K.; Susan Skeath; David H. Reiley [2014]. Games of Strategy, Fourth edition, New York: W. W. Norton & Company.
 • Granovetter, Mark S. [1973]. ‘The strength of weak ties: A network Theory Revistited’. American Journal of Sociology, 1: 201-233.
 • Granovetter, Mark S. [1973]. ‘The strength of weak ties’. American Journal of Sociology, 78: 1360-1380.
 • Granovetter, Mark S. [1974]. Getting a Job: A study of Contacts and Careers. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Hâncean, Marian-Gabriel [2014]. Rețele sociale. Iași: Polirom.
 • Memon, Nasrullah; Jonathan D. Farley; David L. Hicks; Torben Rosenorn (eds.) [2009]. Mathematical Methods in Counterterrorism Norderstedt: Springer.
 • Osborne, Martin J. [2003]. An Introduction to Game Theory. Oxford, UK: Oxford Univerisity Press.
 • Osborne, Martin J. and Ariel Rubinstein [1994] A Course in Game Theory, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Peterson, Martin [2009]. An Introduction to Decision Theory. Cambridge, UK: Cambridge Univerisity Press.
 • Taylor, Alan D. and Allison Pacelli [2009]. Mathematics and Politics, Second edition, New York: Springer.
 • Varga, Mihai. [2014]. Worker protests in post-communist Romania and Ukraine, Manchester, New York: Manchester University Press.

CURS:

Metode de evaluare

 • 70% examen scris

Criterii de evaluare:

 • Însușirea corectă a cunoștințelor; capacitatea de aplicare a teoria jocurilor și analiza rețelelor sociale;

 

LABORATOR:

Metode de evaluare:

 • 30% teme de seminar

Criterii de evaluare:

 • Capacitatea de a modela jocuri și subjocuri în limbajul de programare statistică R;
 • Capacitatea de a modela teoria jocurilor în rețele sociale în limbajul de programare statistică R;
 • 3 teme la seminar cu prelucrări în R.

Obiective generale

 • Disciplina urmărește să familiarizeze studenții cu câteva tehnici noi de modelare a deciziei porind de la teoria jocurilor și a jocurilor ăn rețele sociale. Principalul instrument folosit este limbajul de programare statistic R.

Obiective specifice

 • Disciplina prezintă în cadrul mediului de programare R a principalele tehnici joc-teoretice.
 • De asemenea, prezintă principalele instrumente de modelare a jocurilor în rețelele sociale pentru a permite modelarea proceselor sociale.