Date susţinere disertaţie – februarie 2021

Publicat în rest

Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).

Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea dizertaţiei).

După autentificare se poate depune cererea de înscriere.

Pas 1: generarea cererii de înscriere

Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

  • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
  • copie certificat de naştere – obligatoriu
  • dovada de plată – dacă este cazul
  • acte studii  (dacă nu sunt la secretariat actele de studiu atunci pot fi încărcate în aplicaţie într-un fişier .pdf

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Linia română

 

Sociologie Perioada de înscriere Susţinerea lucrării de disertaţie
Analiza datelor complexe 8 – 10 februarie 2021  15 – 16 februarie 2021
Cercetare sociologică avansată
Comunicare, societate şi mass media
Managementul strategic al resurselor umane
 Asistenţă socială Perioada de înscriere Susţinerea lucrării de disertaţie
Asistenţă socială şi economie socială 8 – 11 februarie 2021 16 februarie, ora 16:00
Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere 15 februarie, ora 16:00
Managementul serviciilor sociale 16 februarie, ora 16:00
Masterat european în drepturile copiilor 15 februarie, ora 16:00

 

Linia maghiară

Sociologie Perioada de înscriere Susţinerea lucrării de disertaţie
Sociologie aplicată în dezvoltare locală 9 – 12 februarie 2021 17 februarie, ora 12:00
Managementul resurselor umane şi sociologia organizaţiilor
 Asistenţă socială Perioada de înscriere Susţinerea lucrării de disertaţie
Asistenţă socială pentru sănătate mentală 9 – 11 februarie 2021 16 februarie, ora 10:00
Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale

 

Ghidul privind protecţia datelor cu caracter personal în timpul desfăşurării examenelor prin intermediul tehnologiei şi a internetului la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca