Date susţinere disertaţie – februarie 2022

Publicat în rest

Examenele de absolvire sesiunea februarie 2022 se vor desfășura conform regulamentelor și procedurilor aplicate în sesiunea din iunie-iulie 2021. Tematica examenului de licență, ghidul lucrării de licență și ghidul disertației rămân identice celor utilizate în sesiunea din iunie-iulie 2021. Susținerea examenelor de absolvire va avea loc on-line, pe platforma MS Teams a universității. Informațiile privind accesul pe platforma MS Teams vor fi publicate în timp util.

 

Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).

Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).

După autentificare se poate depune cererea de înscriere.

Pas 1: generarea cererii de înscriere

Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

  • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
  • copie certificat de naştere – obligatoriu
  • dovada de plată – dacă este cazul
  • acte studii

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Linia română

 

Sociologie Perioada de înscriere Susţinerea lucrării de disertaţie
Analiza datelor complexe  7 – 10 februarie 2022  14 -16 februarie 2022
Cercetare sociologică avansată
Comunicare, societate şi mass media
Managementul strategic al resurselor umane
 Asistenţă socială Perioada de înscriere Susţinerea lucrării de disertaţie
Asistenţă socială şi economie socială – IF şi IFR  7 – 10 februarie 2022  14 februarie 2022, ora 16:00
Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere 7 – 11 februarie 2022  15 februarie 2022, ora 16:00
Managementul serviciilor sociale 7 – 11 februarie 2022  15 februarie 2022, ora 16:00 (Zoom)
Masterat european în drepturile copiilor 7 – 10 februarie 2022  14 februarie 2022, ora 17:30
Managementul serviciilor de asistenţă socială (la Reşiţa)  7 – 10 februarie 2022  14 – 20 februarie 2022

 

Linia maghiară

Sociologie Perioada de înscriere Susţinerea lucrării de disertaţie
Sociologie aplicată în dezvoltare locală 7 – 11 februrie 2022 16 februarie 2022, orele 10:00
Managementul resurselor umane şi sociologia organizaţiilor
 Asistenţă socială Perioada de înscriere Susţinerea lucrării de disertaţie
Asistenţă socială pentru sănătate mentală 7 – 11 februarie 2022 16 februarie 2022
Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale

 

Ghidul privind protecţia datelor cu caracter personal în timpul desfăşurării examenelor prin intermediul tehnologiei şi a internetului la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca