Depunerea actelor în original pentru candidaţii admişi pe locurile BUGETATE

Publicat în Anunțuri

Candidaţii admişi pe locurile BUGETATE nivel licenţă şi master vor trimite/depune documentele în original la secretariatul facultăţii în perioada 3 – 31 august (în zilele lucrătoare) în intervalul orar 9.00 – 15.00.

Opţiuni pentru depunerea actelor în original:

  1. Prin firmă de curierat cu confirmare de primire. Candidaţii care optează pentru curierat, vor trimite cel târziu până la data de 25 august 2020, pentru a ajunge la sediul facultăţii până în data de 31 august.
  2. Personal, la secretariatul facultăţii.

Acte necesare pentru confirmarea locului BUGETAT:

  • Diploma de bacalaureat în original
  • Diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă/adeverinţa de absolvire în original (nivel master)
  • Foaia matricolă în original (nivel licenţă)
  • Contractul de studiu completat şi semnat
  • Adeverinţa medicală în original
  • 2 fotografii 3/4cm

Adresa facultăţii unde vor fi trimise/predate documentele:

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128 (intrarea de pe strada Anghel Saligny)
loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Cod poştal 400604
tel: 0264-424 674