Desfăşurarea examenului de licenţă 2021 – domeniul asistenţă socială

Publicat în rest

Examenul de licență la specializarea Asistență Socială se va desfășura on-line pe platforma MS Teams. Absolvenții vor susține proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale (probă orală, aprox. 20 de minute) și proba 2 – Prezentarea lucrării de licență (probă orală, aprox. 15 min.) în cadrul  a două sesiuni audio-video. Camera video trebuie să fie pornită și să rămână funcțională pentru întreaga durată a celor două probe.

Absolvenții sunt rugați să intre în MS Team-ul Comisia 1 licenţă iulie 2021, Comisia 2 licenţă iulie 2021 sau Comisia 3 licenţă iulie 2021, după cum au fost înscriși/repartizați deja de comisiile de licență. La intrarea pe platforma MS Teams, fiecărui student îi va apărea accesibil grupul comisiei la care a fost repartizat.

Pentru a semnala probleme în accesarea platformei, puteți scrie pe adresa de e-mail cristina.baciu@ubbcluj.ro sau paul.haragus@ubbcluj,ro

Proba de evaluare a cunoștințelor se va desfășura în 28 și 29 iunie 2021, începând cu ora 10.00, iar susținerea lucrărilor de licență în 1 și 2 iulie 2021, de la ora 10.00.

Programarea celor două probe va fi afișată până vineri, 25.06.2021, ora 20.00.