Desfăşurarea susţinerii dizertaţiilor la departamentul de sociologie – 2021

Publicat în rest

 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

 

Susținerea dizertațiilor la specializările Cercetare sociologică avansată, Comunicare, societate, mass media, Managementul strategic al resurselor umane și Analiza datelor complexe se va desfășura on-line pe platforma MS Teams. Camera video trebuie să fie pornită și să rămână funcțională pentru întreaga durată a examenului.

Absolvenții sunt rugați să intre în MS Team-ul numit Dizertații Sociologie – iunie-iulie 2021 folosind codul  w7f3duj.

Absolvenții din generații anterioare, care nu au conturi MS Teams, vor putea intra cu un cont de utilizator guest pe care sunt rugați să îl solicite prin e-mail de la cristina.rat@ubbcluj.ro până cel târziu joi, 24 iunie, ora 16:00.

Dizertațiile în format editabil word (extensia .doc sau .docx) trebuie încărcate utilizând secțiunea assignment de pe MS Teams până cel târziu joi, 24 iunie, ora 23:59. Atenție! Lucrarea trebuie să fie într-un singur fișier (inclusiv anexele) care să permită verificarea cu ajutorul programelor uzuale anti-plagiat. În caz contrar, se consideră tentativă de fraudă și lucrarea va fi respinsă.

Trimiterea prin e-mail a dizertației nu este necesară, aceasta se va încărca pe platforma Teams.

Programarea susținerii dizertațiilor se va publica pe MS Teams și pe pagina web a facultății cel târziu vineri, 25 iunie, ora 20.

Succes!