Despre A.S.A.S.

Publicat în ASAS, rest

Asociația Studenților de la Asistență Socială (A.S.A.S.) este o organizație studențească, neguvernamentală, apolitică. A fost înființată în data de 08.01.2008, cu scopul de a promova domeniul de Asistență Socială prin valorificarea rolului, importanței și modului de intervenție a asistentului social precum și dezvoltarea de inițiative ale studenților prin acțiuni care să informeze, să aibă impact asupra societății și să genereze schimbare în societate. Este o asociație constituită conform legii, cu sediul în România, jud. Cluj, loc.Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie1989, nr. 128-130, în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, et. III, cam. 302.

Pe parcursul anilor, scopul asociației a suferit câteva modificări, acesta fiind acum de a promova în cadrul societății, drepturile si interesele studenților din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială , precum și dezvoltarea de inițiative ale studenților prin diferite evenimente și proiecte. A.S.A.S. reprezintă, mediul prielnic pentru dezvoltare personală prin proiecte care implică relații de colaborare și muncă în echipă, care să transforme anii de studenție într-o experiență unică care va fi valorificată atât în viața personală cât și cea profesională.

Structura A.S.A.S.:

  • A.G. – Adunarea Generală (formată din toți membrii activi ai ASAS)
  • C. D. – Consiliu Director, alcătuit din

Președinte – Roxana Iuliana Roznicsuk,

Vice-Președinte – Ana Teodora Vidrean,

Director General – Cezar Cotruță,

Secretar General – Mihai Măriuță,

Director Economic – Cătălin Florin Ioaniciu

Cenzor – Andrei Ierima

Membru al A.S.A.S. poate fi orice persoană care îndeplinește următoarele condiții: are capacitate deplină de exercițiu, este student, masterand sau doctorand al Facultății de Sociologie și Asistență, indiferent de linia de studiu, specializare, forma de învățământ sau dacă a absolvit această facultate, nu are antecedente penale și recunoaște principiile de organizare și funcționare a A.S.A.S.

Profilul unui membru A.S.A.S.: vrei să îi ajuți pe cei din jur, vrei să acumulezi experiență profesională în domeniul social,  vrei să cunoști oameni noi și să faci parte dintr-o echipă, vrei să întâlnești persoane importante din comunitate, vrei să organizezi evenimente și vrei să demarezi proiecte în domeniul social.

Voluntar al A.S.A.S. , poate fi orice persoană, care dorește să investească în oameni fără a fi  recompensat material, indiferent de rasă, religie, sex, naționalitate, dizabilitate, stare civilă, orientare sexuală, vârstă, caracteristici genetice, limbă, opinii politice, propietate.

A.S.A.S. organizează party-uri pentru studenți cu scopul consolidării relațiilor, organizează evenimente, conferințe și sesiuni de comunicări, realizează parteneriate cu alte instituții și ONG-uri din Cluj.

A.S.A.S. face parte din Uniunea Studenților din România (U.S.R.), recunoscută ca membru cu drepturi depline în cadrul acesteia.

Statutul A.S.A.S.

Vă așteptăm cu drag și entuziasm să vă alăturați Asociației Studenților de la Asistență Socială.