Misiune

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială își asumă misiunea Universității „Babeș-Bolyai ”:

  • desfășurarea cercetării științifice fundamentale și aplicate prin angajarea întregii comunități științifice;
  • încurajarea diversității stilurilor de gândire și a metodelor de cercetare specifice fiecărui domeniu, a gândirii critice dar și a caracterului plurilingvistic, intercultural și multiconfesional;
  • susținerea noilor generații de cadre didactice și cercetători; stimularea valorilor democratice, a incluziunii sociale, a egalității de șanse;
  • participarea la viața comunității și angajarea ei în sfera publică.

 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială completează această misiune cu câteva principii specifice care ghidează activitatea și organizarea noastră:

  • consultarea, transparența și decizia democratică în toate corpurile reprezentative ale Facultății;
  • înțelegerea Facultății ca întreg, cooperarea și solidaritatea în interiorul său, și
  • deschiderea Facultății către colaborare cu alte departamente și unități de cercetare din Universitate și din spațiul public, pentru beneficiul studenților săi și al activității de cercetare, în numele interdisciplinarității, pluralității de viziuni și deschiderii.

 

Fotografiile de fundal ale paginii oferite de:

unsplash-logoeberhard grossgasteiger