Disertaţie asistenţă socială – sesiunea de vară 2022

Publicat în Susţinere disertaţie masterat
TematicaRegulamenteGhid de disertaţieÎnscriere şi susţinere
Coordonator: lector dr. Florina Pop
 • Politici sociale: saracie, somaj, angajare
 • Abandon scolar si politici sociale/educationale de prevenire a abandonului scolar
 • Integrarea sociala a tinerilor din medii defavorizate
 • Persoane de etnie roma, discriminare
 • Inegalitati de gen si violenta domestica
Coordonator: conf. dr. Cristina Baciu

Date de contact: cristina.baciu@ubbcluj.ro

Subiecte ce pot fi abordate in lucrarea de licenta/disertatie

 1. Protectia drepturilor copilului: abuz, neglijare, dreptul la educatie, dreptul la sanatate/educatie pentru sanatate, plasamentul institutional (ex. UTF), divortul, familii vulnerabile, copii cu nevoi special si integrarea lor scolara si sociala, copii cu parinti plecati la munca in strainatate, preventia consumului de substante la copii si adolescenti etc.
 2. Adoptie si plasament familial: asistenta maternala, plasamentul in regim de urgenta, cauze ale plasarii copiilor in institutii/familii, profilul asistentului maternal, profilul copilului greu adoptabil, pregatirea adolescentilor si tinerilor din plasament pentru viata independenta etc.
 3. Asistarea somerilor, asistenta sociala a familiilor multiproblema, beneficiari de VMG, persoane fara adapost etc.
Coordonator: conf. dr. Mihai Iovu

Tematici generale licente:

 1. Abuzul si neglijarea copilului in familie
 2. Neglijarea educationala
 3. Bullying
 4. Sanatate mentala persoane adulte (fara tulburarile de adictie)

Tematici generale master:

 1. Drepturile si bunastarea copilului (particularizat pe un drept anume)
 2. Probleme de sananate mentala in spatiul carceral
 3. Provocari actuale ale sectorului non-profit
 4. Competente ale absolventilor
Coordonator: prof. dr. Maria-Carmen Pantea

Email: maria.pantea@ubbcluj.ro

Teme propuse pentru coordonare licenta si masterat:

 1. Migratie si familii transnationale
 2. Asistenta si integrarea refugiatilor si a cetatenilor din tari terte
 3. Somaj si măsuri active de ocupare a forței de muncă
 4. Politici publice in domeniul muncii si al tineretului la nivel national si European
 5. Organizarea proceselor de consultare publica
 6. Economie sociala
 7. Incluziunea sociala a romilor
 8. Tineri care nu sunt in educatie, munca sau training
 9. Managementul voluntarilor
Coordonator: conf. dr. Sorina Poledna

Tematica licenta

 • Prevenirea riscului de abandon scolar prin intervenții de asistență socială
 • Mame minore
 • Rolul matern- perspective și valori cu privire la bunăstarea copiilor
 • Rolul asistentei sociale in cazurile de bullying din mediul scolar.
 • Reintegrarea socio-profesionala a victimelor traficului de persoane
 • Școlaraizarea ca factor de risc infracțional, la minorii aflati in supravegherea SP.
 • Prevenirea conflictelor in mediul școlar
 • Asistenta socială pentru adolescenți cu comportament agresiv
 • Prevenție si intervenție in cazurile de bullying
 • Familia între factor de risc si factor protectiv, în cazul persoanelor aflate in supravegherea Serviciului de probațiune.
 • Perceptia detinutilor asupra importantei vizitelor din partea familiei.
 • Rolul familiei în pregatirea pentru liberare a deținuților
 • Rolul asistentului din penitenciar
 • Programe de interventie de asistenta socială in penitenciar
 • Metoda consilierii utilizata in munca de probațiune
 • Managementul de caz in asistenta socială
 • Managementul de caz in probațiune
 • Prevenirea traficului de persoane prin servicii, măsuri și programe specifice asistenței sociale
 • Dimensiuni comune in munca asistentului social si a consilierului de probațiune
 • Presiunea grupului de egali ca factor de risc infracțional
 • Factori de risc si factori protectivi ai comportamentului infracțional, din mediul familial
 • Rolul și activitatea asistentului social în Unitatea de Primiri Urgențe
 • Încadrarea tinerilor pe piața muncii
 • Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului
 • Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta in cazul tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
 • Nevoi ale tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
 • Consilierea tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
 • Valori, teorii si metode comune probațiunii si asistentei sociale
 • Integrarea instituțională a persoanelor vârstnice
 • Modalități de integrare socială a persoanelor cu dizabilități
 • Rolul asistentului social in integrarea socială a persoanelor cu probleme de sanătate minală

Tematica disertatie

 • Dimensiuni de rol comune asistentului social și consilierului de probațiune
 • Activitatea de consiliere desfășurată în cadrul serviciilor de probațiune pentru reintegrarea socială a infractorilor condamnați la o pedeapsă neprivativă de libertate
 • Colaborarea dintre asistentul social din penitenciar și consilierul de probatiune
 • Atitudinea mediatorilor cu privire la rolul deprinderilor de comunicare în mediere
 • Rolul suportiv al familiei in perioada detenției si in pregătirea pentru liberare
 • Dimensiuni ale funcționarii familiei in evaluarea riscului de recidivă
 • Deficitul educațional ca factor de risc infracțional
 • Indeplinirea rolurilor parentale -o perspectiva a persoanelor sanctionate penal privativ de libertate
 • Evaluarea atitudinii comunitații fata de șansle de reintegrare socială a ex-deținuților
 • Atitudinea angajatorilor față de persoanele sanctionate penal neprivativ de libertate
 • Percepția asupra muncii in folosul comunității a persoanelor supravegheate, a consilierilor de probatiune si a mb-lor comunității.
 • Atitudinea angajatorilor față de ex-deținuți
 • Pregătirea pentru liberare a femeilor private de libertate
 • Supravegherea si asistarea minorilor cu istoric de consum de substante,aflați in probațiune
 • Evaluarea riscului de recidivă in activitatea serviciului de probațiune
 • Munca in folosul comunității, o analiză din perspectiva justiției restaurative
 • Colaborarea consilierului de probatiune cu familia minorului aflat in supraveghere
 • Masurile educative- componenta de asistare
 • Evaluarea –rolul ei in munca de probatiune conf noilor Coduri
 • Raportul supraveghere- asistare conf noilor Coduri
 • Mediul de viata ca factor de risc infracțional
 • Paradigma desistarii aplicată în interventiile reabilitative pentru reducerea riscului de recidivă a deținuților
 • Paradigma desistarii aplicată în interventiile reabilitative pentru reducerea riscului de recidivă a persoanelor aflate in supravegherea serviciilor de probațiune
 • Colaborarea cu comunitatea in activitatea de probatiune
 • Consilierul de probatiune manager de caz
 • Relatia profesionala în probatiune; asemănări și depsebiri față de cea din asistența socială
 • Risc-Nevoi-Responsivitate și Modelul Vieții Bune- modele de reabilitare aplicabilitate in munca de probațiune din România
 • Individualizarea supravegherii persoanelor aflate in probatiune; comparație minori-majori
 • Supravegherea și asistarea minorilor consumatori de droguri
 • Colaborarea cu familia in supravegerea minorului de catre consilierul de probațiune manager de caz.
 • Supravegherea în cadrul serviciilor de probațiune, a persoanelor condamnate (majori) consumatoare abuzive de alcool
 • Specificul supravegherii si asistarii de către serviciile de probațiune a persoanelor consumatoare de droguri
 • Evaluarea riscului de recidivă în activitatea de probatiune
 • Motivatia pentru schimbare – evaluare si stategii de dezvoltare a motivatiei pentru schimbarea in supravegherea persoanelor aflate in probatiune
 • Saracia ca factor de risc infractional-o analiza comparativa pe grupe de varsta si tipuri de infractiuni.
 • Propunerile făcute de cp in rapoarte/referate de evaluare -perspectiva consilierilor deprobatiune si a judecătorilor
 • Supravegherea și asistarea minorilor consumatori  de alcool.
 • Relația dintre familie, imaginea de sine și comportament delincvent. O analiză din perspectiva teoriei asocierii diferențiale și a teoriei controlului social.
 • ”O zi cu tata”, analiza perceptiei detinutilor și a practicienilor, cu privire la acest program de asistență socială.
 • Evaluarea unui program de interventie de asistenta socială in vederea pregatirii pentru liberare a deținuților
 • Educația ca factor de risc infracțional, comparație persoane aflate in supraveghere  si deținuți (tineri 28-21 ani).
 • Percepția cu privire la mediere in randul lucrătorilor /specialistilor din spațiul justitiei (avocați, magistrași, polițiști, studenți la drep, sociologie și as socială)
 • Reflectarea în mass media a fenomenului infracțional
 • Colaborarea consilierului de probațiune cu familia pers. supravegheate
 • Evaluarea percepției mb comunității (elevi și studenți asupra rolului pedepsei și a șanselor de reintegrare socială ale persoanelor care au comis infracțiuni).
 • Promovarea medierii în comunitate (studiu de caz școli/universități).
 • Mediererea conflictelor în mediul scolar
Coordonator: conf. univ. dr. Cristina Faludi

Teme propuse pentru lucrarea de licență 

 • Problematica infecțiilor cu transmitere sexuală și a contracepției la adolescenți prin prisma unui studiu extensiv în liceele din Cluj-Napoca
 • Debutul vieții sexuale în rândul liceenilor din Cluj-Napoca: influența anturajului și a familiei asupra acestei decizii
 • Sarcina și avortul la adolescente: o comparație între liceele teoretice și profesionale din Cluj-Napoca
 • Atitudini și percepții asupra comportamentului sexual la vârsta adolescenței: o comparație între elevii dintr-un liceu teoretic și unul tehnologic din județul Neamț
 • Reducerea riscului de abandon școlar la copiii proveniți din familii dezavantajate dintr-o comună a județului Satu Mare
 • Rolul familiei în integrarea socială a adulților cu dizabilități intelectuale
 • Opinii asupra educației sexuale în rândul adolescenților: o comparație între un liceu din mediul urban și unul din mediul rural de pe raza județului Harghita
 • Reducerea singurătății sociale și emoționale în rândul vârstnicilor din orașul Zalău
 • Absenteismul parental ca determinant al comportamentelor deviante la liceenii dintr-un liceu tehnologic din județul Suceava
 • Percepții și cunoștințe despre boala Alzheimer în rândul pacienților dintr-un spital de boli psihice cronice
 • Prevenirea violenței în relațiile romantice ale adolescenților cu părinți încarcerați
Coordonator: Conf. dr. Adina Rebeleanu

Date de contact: adina.rebeleanu@ubbcluj.ro

Tematici generale licenta:

 • Politici sociale. Masuri active si pasive de protectie sociala.
 • Strategii inclusive pentru persoanele vulnerabile (persoane cu disabilitati, persoane varstnice, tineri, familii, someri,  etc)
 • Drept si legislatie in asistenta sociala.
 • Voluntariat in asistenta sociala.

Tematici generale disertatie:

 • Economia sociala si asistenta sociala
 • Masuri active de protectie sociala
 • Antreprenoriat si inovare sociala
 • Strategii inclusive si modele de interventie reabilitative
 • Medierea, ca alternativa de rezolvare a conflictelor
Coordonator: conf. dr. Paul Teodor Hărăguș

Teme de licență:

 • Probleme ale vârstnicilor
 • Evaluări de programe sociale
 • Excluziunea socială a familiilor
 • Copii și tineri între școală, familie și digitalizare
Coordonator: conf. dr. Nicoleta Neamțu

Tematici orientative pentru lucrările de licență/disertațiile de master

 1. Evaluarea comparativă a eficacității/performanței/eficienței unor programe sociale/medico-sociale/socio-educative -la alegere: centre de zi (pentru copii sau vârstnici, persoane fără adăpost, etc), programe de îngrijire la domiciliu (pt vârstnici, persoane cu dizabilități, etc), centre rezidențiale (centru de plasament pt copii, centre maternale, centre de îngrijire și asistență pt vârstnici, centre rezidențiale pentru persoane fără adăpost, etc)
 2. Supervizarea în asistență socială/serviciile sociale (cu diferite titluri mai specifice care se încadrează aici)
 3. Analiza posturilor de asistent social sau în organizații furnizoare de servicii sociale sau combinat și cu Evaluarea performanțelor profesionale (2)
 4. Managementul timpului și managementul stresului în organizațiile și instituțiile de asistență socială
 5. Suprasolicitarea și epuizarea profesională a asistenților sociali, îngijirea de sine/auto-îngrijirea asistenților sociali
 6. Strategii de rezolvare a conflictelor in organizații/managementul conflictelor
 7. Satisfacția muncii și implicarea în munca de asistență socială
 8. Asigurarea calității serviciilor sociale/Managementul calității în serviciile sociale – studii de caz
 9. Diagnoză organizațională și managementul schimbării -studii de caz
 10. Analiza unei comunități rurale si strategii de schimbare -studiu de caz
 11. Alte tematici din aria mea de competență la propunerea studenților.
Coordonator: lector dr. Eugen Baican

Domenii tematice in conducere teze de licenta/disertatii masterale.:

 1. Preventie, terapie si reabilitare in adictii.

(Cateva teme definite: – Consumul si dependenta de alcool si droguri si violenta domestica;- Terapia prin aventura si invatarea experientiala in terapia adictiilor si in abordarea sociopatiilor/delincventei juvenile;- Impactul alcoolismului parintilor asupra copiilor;- Preventia consumului si dependentei de droguri la copii si adolescenti)

 1. Psihosociologia sanatatii si bolii si sanatatea publica.

(Cateva teme definite: – Campanie de informare, sensibilizare publica si lobby pentru imbunatatirea perceptiei publice si a politicilor si serviciilor pentru bolnavii cu Alzheimer si familiile lor; – Grup de suport si consiliere pentru membrii familiilor persoanelor cu dizabilitati intelectuale; – Terapie si socializare prin muzica si teatru pentru persoane cu dizabilitati intelectuale; – Integrarea si incluziunea bolnavului psihic in viata comunitara; – Ergoterapia si terapiile ocupationale pentru pacientii psihiatrici; – Discriminarea sociala si profesionala a bolnavului psihic, evaluare, informare si sensibilizare publica)

 1. Comportament sexual si sanatatea reproducerii.

(Cateva teme definite: – Educatia sexuala si de sanatate a reproducerii pentru adolescentii liceeni; – Perceptii asupra contraceptiei si avortului in randul adolescentilor, evaluare, informare si sensibilizare; – Consumul de sex si pornografie pe internet si implicatii asupra relatiilor de cuplu)

 1. Gerontologie sociala.

(Cateva teme definite: – Imbatranirea si batranetea in perspectiva unei vieti traita hedonic, respectiv ipohondru; – Servicii de ingrijire a vartnicilor cu autonomie pronuntat diminuata in Germania si Romania; – Grupuri de suport mutual, socializare si consiliere pentru varstnici)

 1. Comportament adictiv si infractionalitate.

(Cateva teme definite: – Codependenta, dependenta de control si implicatiile de violenta si abuz; – Modelul psihosomatic in terapia si reabilitarea persoanelor cu adictie si sociopatii/delincventa juvenila)

Coordonator: lector dr. Dan Rusu
 • Asistarea sociala a persoanelor cu dizabilități pentru integrare familială, socială sau profesională.
 • Reprezentarea socială a dizabilității
 • Socializarea adolescenților și tinerilor în viața socială și timpul pandemiei sars 2 covid-19
 • Participarea persoanelor cu dizabilități la activități sportive
 • Implicațiile sociale si psihologice in cazul minorilor afectați de divorțul părinților
Coordonator: lector univ. Dávid-Kacsó Ágnes (2 locuri)
 • Programe de prevenire ale abuzului-violenţei asupra minorilor (în principal pt. copii şi părinţi)
 • Instituţii de protecţia copilului /adopţii
 • Incluziunea copiilor proveniţi din mediu defavorizat /copii romi
 • Factorii sociali ai incluziunii-succesului şcolar
Coordonator: conf. univ. dr. Berszán Lídia (2 locuri)
 • Asistenţa socială a vârstnicilor
 • Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati
Coordonator: conf.univ. dr. Dégi Csaba László (1 loc)
 • Bolile tumorale
 • Consum de droguri
 • HIV / AIDS
 • LGBTQI
Coordonator: lectror univ. dr. László Éva (2 locuri)
 • Violenţă domestică/Violenţă, abuz, exploatare/Trafic de persoane
 • Munca cu grupurile
 • Probleme etice
Coordonator: conf. univ. dr. Antal Imola (3 locuri)
 • Protecţia copilului
 • Sănătate mentală
Coordonator: conf. univ. dr. Szabó Béla (2 locuri)
 • Dezvoltare comunitară
 • Asistență socială a somerilor
 • Politici și probleme sociale
Coordonator: conf. univ. dr. Müller-Fabian Andrea (1 loc)
 • Asistenţa socială a familiei
 • Devianţă

Perioada de înscriere la susţinerea disertaţiei

 • Masterat european în drepturile copiilor: 17 - 22 iunie 2022
 • Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere: 17 - 22 iunie 2022
 • Managementul serviciilor sociale şi Gerontologie socială: 17 - 24 iunie 2022
 • Asistenţă socială şi economie socială IF şi IFR: 17 - 22 iunie 2022
 • Managementul serviciilor de asistenţă socială (la Reşiţa): 17 - 22 iunie 2022

Perioada de susţinere a lucrărilor de disertaţie este 27 iunie - 03 iulie 2022.

 1. Masterat european în drepturile copiilor: 28 iunie 2022, începând de la ora 16:00, sala 314
 2. Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere: 28 iunie 2022, începând cu ora 16:00, sala 206
 3. Managementul serviciilor sociale şi Gerontologie socială: 1 iulie 2022, începând cu ora 10:00, sala 401
 4. Asistenţă socială şi economie socială IF şi IFR: 29 iunie 2022, începând de la ora 16:00, sala 314
 5. Managementul serviciilor de asistenţă socială (la Reşiţa): 29 iunie 2022

Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DISERTAȚIE

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).
Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).
După autentificare se poate depune cererea de înscriere.
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

 • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
 • copie certificat de naştere – obligatoriu
 • certificat lingvistic – în cazul în care nu este la facultate
 • dovada de plată – dacă este cazul
 • acte studii  (dacă nu sunt la secretariat actele de studiu atunci pot fi încărcate în aplicaţie într-un fişier .pdf

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Documente scanate necesare pentru înscrierea la susţinerea disertaţiei

 • Pentru absolvenţii cu diploma de licenţă din UBB:

  Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă din afara UBB:

  • cerere tip de înscriere (se generează din platforma de înscriere);
  • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă nu le au la facultate);
  • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă (dacă nu le au la facultate);
  • certificat de naştere;
  • carte de identitate;
  • lucrarea de disertație (în format .pdf) însoțită de acordul coordonatorului științific;
  • declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată);
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
  • două fotografii 3cm/4cm - numai pentru promoţii dinainte de 2016, la momentul ridicării diplomei de master;