Documente

Publicat în Şcoala doctorală de Sociologie

Regulament doctorat UBB

Regulamentul Şcolii  Doctorale Sociologie

HCA privind doctoratul european

Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca privind susţinerea publică a tezelor de abilitare şi cooptarea conducătorilor de doctorat

HCA privind cooptarea noilor conducători de doctorat

Cerinţe minimale privind acordarea titlului de doctor

Hotărâre privind accesarea grantului doctoral  – model memoriu justificativ