Cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini de origine etnică română, locuri bugetate

Nivel licenţă

 • Criteriile de admitere sunt: criteriul 1 – eseu motivaţional notat cu calificativul Admis/Respins; criteriul 2 – ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media de bacalaureat. Criteriu de departajare: media anilor de liceu.
 • Pentru specializările Artă sacră, Cinematografie, fotografie, media, Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă motrică, Kinetoterapie şi motricitate specială înmatricularea la studii este condiţionată de promovarea probelor practice, conform Regulamentului de admitere aprobat de către Senatul universităţii prin Hotarârea nr. 1756/06.02.2017

Înscrierea se poate face:

 • de către candidaţii din Republica Moldova: electronic la adresa admitetnici@ubbcluj.ro, prin poştă la adresa Centrului de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68, RO-400083 Cluj-Napoca (ultima zi de primire dosare: 20.07.2017), direct la sediul universităţii sau electronic la Ministerul Educaţiei Naţionale la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro;
 • de către candidaţii din Albania şi Ucraina: la sediul misiunilor diplomatice sau direct la universitate (personal sau prin împuternicit);
 • de către candidaţii din Diaspora, Grecia, Israel şi Ungaria: electronic la adresa de email admitetnici@ubbcluj.ro, prin poştă la adresa Centrul de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68, RO-400083 Cluj-Napoca, direct la sediul universităţii sau electronic la Ministerul Educaţiei Naţionale la adresa dosarerompret@edu.gov.ro.
  • Ierarhizarea candidaţilor (în funcţie de criteriile 1 şi 2) se va face de către comisia de admitere de la facultate. Dosarele primite prin email sau prin poştă de către CCI sau Rectorat, vor fi direcţionate către facultăţi
  • Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând prin email la universitate, pe adresa admitetnici@ubbcluj.ro, formularul din Anexa 4 a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018
  • Candidaţii care au dublă cetaţenie sunt obligaţi să se înscrie la admitere în calitate de cetăţeni ai statului unde au domiciliul stabil
  • În termen de trei zile de la încheierea sesiunii de admitere, se va transmite la CCI lista nominală (conform modelului MEN) a cetăţenilor străini de origine etnică română admişi la studii precum şi o copie a dosarului de admitere
  • Listele centralizate şi copiile dosarelor de admitere vor fi transmise de către CCI la MEN în vederea emiterii ordinului de şcolarizare MEN
  • Înmatricularea la studii se face în baza ordinului MEN, facultăţile având obligaţia de a verifica, în momentul înmatriculării, corectitudinea datelor din ordin (nume prenume student, domeniul de studiu, forma de finanţare)

Nivel masterat

 • candidaţii urmează aceeaşi procedură de admitere ca şi cetăţenii români, dar pot opta doar pentru specializări în limba română
 • candidaţii care au dublă cetaţenie sunt obligaţi să se înscrie la admitere în calitate de cetăţeni ai statului unde au domiciliul stabil
 • la încheierea sesiunii de admitere din septembrie, facultatea va transmite la Rectorat, Biroul Curriculum lista cetăţenilor străini de origine etnică română admişi la studii, precizând ţara de provenienţă, media de admitere şi media examenului de licenţă
 • Biroul Curriculum va face ierarhizarea candidaţilor în ordinea mediilor de admitere – responsabil Dana Ciobotaru
 • la încheierea sesiunii de admitere din septembrie şi în urma ierarhizării făcute de Rectorat, fiecare facultate va transmite la CCI lista nominală (conform modelului MEN) a cetăţenilor străini de origine etnică română admişi la studii precum şi o copie a dosarului de admitere
 • listele centralizate şi copiile dosarelor de admitere vor fi transmise de către CCI la MEN în vederea emiterii ordinului de şcolarizare MEN.
 • înmatricularea la studii se face în baza ordinului de şcolarizare MEN, facultăţile având obligaţia de a verifica, în momentul înmatriculării, corectitudinea datelor din ordin (nume prenume student, domeniul de studiu, forma de finanţare)

Cetăţeni străini de origine etnică română, nivel licenţă şi masterat, locuri la taxă

 • urmează aceeaşi procedură de admitere ca şi cetăţenii români, pe aceleaşi locuri
 • candidaţii care au dublă cetaţenie sunt obligaţi să se înscrie la admitere în calitate de cetăţeni ai statului unde au domiciliul stabil
 • în termen de trei zile de la încheierea sesiunii de admitere, se va transmite la CCI lista nominală (conform modelului MEN) a cetăţenilor străini de origine etnică română admişi la studii, precum şi o copie a dosarului de admitere
 • listele centralizate şi copiile dosarelor de admitere vor fi transmise de către CCI la MEN în vederea echivalării diplomelor (în cazul în care acestea nu au fost obţinute în România) şi a emiterii avizului de şcolarizare MEN
 • înmatricularea la studii se face în baza avizului de şcolarizare MEN, facultăţile având obligaţia de a verifica, în momentul înmatriculării, corectitudinea datelor din aviz (nume prenume student, domeniul de studiu, forma de finanţare).

Mai multe informaţii aici:  Candidați etnici români