Examen de licenţă – asistenţă socială sesiunea februarie 2023

Publicat în rest
TematicaGhid de licenţăBaremÎnscriere și susținere
 

Introducere în asistența socială

1. Definiţia si caracterizarea asistenţei sociale şi a relaţiei de ajutor. Obiectivele, valorile, dileme etice şi deontologia muncii de asistenţă socială; roluri ale asistentului social. Exemplificare şi recunoaşterea acestora pe cazuistică concretă.

Bibliografie:
Alexiu, M (2011), „Valori şi faze ale acţiunii sociale”, în Neamţu, (coord.) Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, p.533 -
Miley, Krogsrud , O¢Melia, M., DuBois, B (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, p.23-44, 77-104
Roth, , Rebeleanu, A. (2007), Asistenţa socială. Cadrul conceptual şi aplicaţii practice, Presa Universitară Clujeană, p.38-41, 50-52, 61-67, 105-121
Codul deontologic al profesiei de asistent social 1/2008, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 178/6 martie 2008

Teorii şi metode în asistenţa socială

2. Identificarea barierele verbale şi nonverbale ale comunicării în mesaje

Bibliografie:
Miley, Krogsrud M., O¢Melia, M., DuBois, B (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, p.191-222
Roth, M., Rebeleanu, A. (2007), Asistenţa socială. Cadrul conceptual şi aplicaţii practice, Presa Universitară Clujeană, p.129-164, 242-248

3.    Intervenţia în procesul de asistare. Planificarea intervenţiei şi etapele ei. Intervenţia directă, indirectă.

Bibliografie:
Hurubean, A. (2011), „Investigare şi intervenţie în asistenţa socială individuală” în Neamţu, (coord.), Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, p.503-Rebeleanu, A., Roth, M., Golea, N., (2008) „Planificarea intervenţiei în procesul de asistenţă socială”, în Roth, M. (coord.) Caiet de practică pentru studenţi asistenţi Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Prea Universitară Clujeană, p.23-38

4.   Relaţia dintre problemă, scop şi sarcină. Exemplificarea stabilirii obiectivelor şi a sarcinilor in modelul centrării pe sarcină

Bibliografie:
Rebeleanu, A., (2008) „Centrarea pe sarcini”, în Roth, M. (coord.) Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali. Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Prea Universitară Clujeană, p.55-64

5. Observaţia (ce este metoda observatiei, rol, caracteristici ale observației științifice, fişa de observaţie)

Bibliografie:
Hurubean, , (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, pg. 290-294;
Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, pg 318-321;

6. Interviul în asistenţa socială (rol şi trăsături specifice); procesualitatea intervievării (faze, obiective şi deprinderi specifice, ghidul de interviu); tipuri de interviu: interviul centrat pe problemă şi narativ).

Bibliografie:
Hurubean, , (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, pg.296-303
Krogsrud, , O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, pg.192-222
Poledna, , A. Rebeleanu, 2011, Teorii şi practici în asistenţa socială Suport de curs, an II IDD

7. Studiul documentelor sociale (ce reprezinta documentelor sociale, rol, clasificarea documentelor sociale, fişa de analiză)

 Bibliografie:
Hurubean, A., (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, 294-296
Poledna, A. Rebeleanu,(2013), Teorii şi practici în asistenţa socială Suport de curs, an II IDD

8. Ancheta socială (def. anchetei sociale, rol, caracteristici)

Bibliografie:
Krogsrud, , O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi,Polirom, pg.306-307
Poledna, , A. Rebeleanu, (2013), Teorii şi practici în asistenţa socială Suport de curs, an II IDD

Metode de asistenţă socială.Consilierea individului şi familliei

9. Evaluarea familiei:

 • Evaluarea în asistenţa socială a familiei (ce este evaluarea, natura. conţinutul şi rolul evaluării);
 • Abordări teoretico-metodologice folosite în evaluare (sistemică/contribuţia lui Pincus şi A. Minahan, ecologico-sistemică, ”problem-solving”, perspectiva dezvoltării/stadiile ciclului de viaţă al familiei);
 • Modele de evaluare a familiei (Mc Master, procesual, structural) ;
 • Dimensiuni ale evaluării funcţionării familiei
 • Metode de evaluare a individului şi a familiei (observaţia, interviul, studiul documentelor, ancheta socială) şi instrumente de evaluare (ecoharta, genograma) utilizate în practica de asistare socială la nivel micro-social;
Bibliografie:
Hurubean, , (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, pg. 290-303;
Payne, (2011) : Teoria modernă a asistenţei sociale, Iaşi , Polirom, pg.163-183
Roth,  Rebeleanu, A.,(2007): Asistenta Sociala.Cadru conceptual si aplicatii practice. Cluj, Presa Universitara Clujeana. pg 165-171
Poledna, (2013): Metode de asistenţă socială: persoana individuală şi familia, Suport de curs, an. II IDD

10. Consilierea - metodă în asistenţa socială: specificul consilierii în asistenţa socială, modele teoretice în consiliere, relaţia de consiliere, atribute profesionale ale consilierului, forme de consiliere, tehnici şi deprinderi de consiliere.

Bibliografie:
Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, 177-182; 191-220
Nelson–Jones, , (2009). Manual de Consiliere. Bucureşti, Editura TREI, pg 74-124
Roth, , Rebeleanu, A.,(2007): Asistenta Sociala. Cadru conceptual si aplicatii practice. Cluj, Presa Universitara Clujeana pg.199-209
Şoitu, ,T., (2012). Formarea viitorilor asistenţi sociali pentru activitatea de consiliere. în Dumitraşcu, H., (coord.) Consilierea în Asistenţa Socială, Iaşi, Polirom pg.43-63
Poledna, S., (2013). Metode de asistenţă socială: persoana individuală şi familia, Suport de curs, an. II IDD

Munca cu Grupurile

11. Definirea grupurilor. Tipuri de grupuri utilizate în asistenţa socială. Analiza comparativă a diferitelor tipuri de grupuri dupa diferite criterii: scop, efecte, membri de grup, competențe ale liderului de grup, aspecte controversate.

Bibliografie:
Amado, Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri, Polirom, 202- 205, 224-233
Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, 27-30, 51-54
Visscher, De Pierre, Neculau, Adrian (2001), “Dinamica grupurilor”, Polirom, 592- 614

12. Elemente de dinamica grupurilor: etape și procese în formarea grupurilor, roluri sarcină şi roluri de susţinere, teorii ale conducerii grupurilor, fundamentele puterii în grup, conformarea, competiţia şi cooperarea în grup, controversă și creativitate în grup, abordarea conflictelor în cadrul grupului, comportamente perturbatoare în grup.

 Bibliografie:
Amado, Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri,Polirom, 93-106
Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, 122-134
Visscher, De Pierre, Neculau, Adrian, (2001), “Dinamica grupurilor”, Polirom, 331- 358

13. Organizarea grupurilor, începerea şi derularea intervenţiei în grup

Bibliografie:
Amado, Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri,Polirom, 72-74, 80-87
Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, 111-129
Visscher, De Pierre & Neculau, Adrian (2001), “Dinamica grupurilor”, Ed. Polirom, Iaşi, 251-265

NOTA: Pentru tematica referitoare la metode de grup se recomndă consultarea suportului de curs: Gal, Denizia, (2013), Metode de grup în asistența socială, Suport de curs, an III, IDD.

Metode de asistenţă socială: dezvoltare comunitară

14. Perspectiva macrofuncţionalistă şi comportamentalistă cu privire la unitatea de bază a intervenţiilor în asistenţa socială; perspectiva lui Artur Koestler. Definirea comunităţilor. Modele de practica la nivelul comunităţii.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, p.5- 12; 24-44

15.  Intervenţia în comunitate.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, p. 45- 50; 62-92;

16. Modalităţi şi etape în luarea deciziilor în echipă. Procesul rezolvării de probleme.

Bibliografie:
Baciu, , 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, 55- 60; 108-119

17.  Strângerea de fonduri.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, p. 123-129

Barem asistență socială

Proba 1 - Verificarea cunoștințelor 

Fiecare bilet de examen conține 5 întrebări/subiecte:

Întrebarea/subiectul nr. 1, intrebarea nr. 2, întrebarea nr. 3 și întrebarea nr. 4 au fiecare punctaj maxim 1.50.

 Întrebarea/subiectul nr. 5 are punctaj maxim 3.00

1 punct din oficiu

(1.5+1.5+1.5+1.5+3+1=10)

 

Perioada de înscriere la examenul de licenţă este 13 - 15 februarie 2023

Perioada de desfăşurare a examenului de licenţă este 20 - 22 februarie 2023

Specializarea Asistență Socială (Zi și ID) – licență

 • Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale: luni, 20 februarie, ora 10, sala 317, sediul facultății
 • Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență: miercuri, 22 februarie, cu începere la ora 10 

Programarea detaliată pe ore și săli se va afișa cel târziu luni, 20 februarie.

Absolvenții sunt rugați să prezinte un act de identitate cu fotografie la ambele probe de examen.

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).
Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).
După autentificare se poate depune cererea de înscriere.
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

 • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
 • copie certificat de naştere – obligatoriu
 • certificat lingvistic – în cazul în care nu este la facultate
 • dovada de plată – dacă este cazul
 • acte studii  (dacă nu sunt la secretariat actele de studiu atunci pot fi încărcate în aplicaţie într-un fişier .pdf

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență

 • cerere tip de înscriere - se descarcă din platforma de înscriere (semnată);
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă nu sunt la facultate);
 • certificatul de naştere;
 • cartea de identitate;
 • două fotografii 3cm/4cm - acestea vor fi duse ulterior  la ridicarea diplomei de licenţă de la Biroul Acte de Studii;
 • atestat de competenţă lingvistică, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare (pentru promoţia 2021 atestatele sunt la facultate);
 • lucrarea de licenţă (în format .pdf);
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • declaraţie - asistenţă socială;
 • acordul coordonatorului ştiinţific