Examen de licenţă – asistenţă socială, sesiunea de vară 2022

TematicaDomeniiGhid de licenţăBaremÎnscriere Regulamente
 

Introducere în asistența socială

1. Definiţia si caracterizarea asistenţei sociale şi a relaţiei de ajutor. Obiectivele, valorile, dileme etice şi deontologia muncii de asistenţă socială; roluri ale asistentului social. Exemplificare şi recunoaşterea acestora pe cazuistică concretă.

Bibliografie:
Alexiu, M (2011), „Valori şi faze ale acţiunii sociale”, în Neamţu, (coord.) Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, p.533 –
Miley, Krogsrud , O¢Melia, M., DuBois, B (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, p.23-44, 77-104
Roth, , Rebeleanu, A. (2007), Asistenţa socială. Cadrul conceptual şi aplicaţii practice, Presa Universitară Clujeană, p.38-41, 50-52, 61-67, 105-121
Codul deontologic al profesiei de asistent social 1/2008, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 178/6 martie 2008

Teorii şi metode în asistenţa socială

2. Identificarea barierele verbale şi nonverbale ale comunicării în mesaje

Bibliografie:
Miley, Krogsrud M., O¢Melia, M., DuBois, B (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, p.191-222
Roth, M., Rebeleanu, A. (2007), Asistenţa socială. Cadrul conceptual şi aplicaţii practice, Presa Universitară Clujeană, p.129-164, 242-248

3.    Intervenţia în procesul de asistare. Planificarea intervenţiei şi etapele ei. Intervenţia directă, indirectă.

Bibliografie:
Hurubean, A. (2011), „Investigare şi intervenţie în asistenţa socială individuală” în Neamţu, (coord.), Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, p.503-Rebeleanu, A., Roth, M., Golea, N., (2008) „Planificarea intervenţiei în procesul de asistenţă socială”, în Roth, M. (coord.) Caiet de practică pentru studenţi asistenţi Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Prea Universitară Clujeană, p.23-38

4.   Relaţia dintre problemă, scop şi sarcină. Exemplificarea stabilirii obiectivelor şi a sarcinilor in modelul centrării pe sarcină

Bibliografie:
Rebeleanu, A., (2008) „Centrarea pe sarcini”, în Roth, M. (coord.) Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali. Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Prea Universitară Clujeană, p.55-64

5. Observaţia (ce este metoda observatiei, rol, caracteristici ale observației științifice, fişa de observaţie)

Bibliografie:
Hurubean, , (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, pg. 290-294;
Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, pg 318-321;

6. Interviul în asistenţa socială (rol şi trăsături specifice); procesualitatea intervievării (faze, obiective şi deprinderi specifice, ghidul de interviu); tipuri de interviu: interviul centrat pe problemă şi narativ).

Bibliografie:
Hurubean, , (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, pg.296-303
Krogsrud, , O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, pg.192-222
Poledna, , A. Rebeleanu, 2011, Teorii şi practici în asistenţa socială Suport de curs, an II IDD

7. Studiul documentelor sociale (ce reprezinta documentelor sociale, rol, clasificarea documentelor sociale, fişa de analiză)

 Bibliografie:
Hurubean, A., (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, 294-296
Poledna, A. Rebeleanu,(2013), Teorii şi practici în asistenţa socială Suport de curs, an II IDD

8. Ancheta socială (def. anchetei sociale, rol, caracteristici)

Bibliografie:
Krogsrud, , O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi,Polirom, pg.306-307
Poledna, , A. Rebeleanu, (2013), Teorii şi practici în asistenţa socială Suport de curs, an II IDD

Metode de asistenţă socială.Consilierea individului şi familliei

9. Evaluarea familiei:

 • Evaluarea în asistenţa socială a familiei (ce este evaluarea, natura. conţinutul şi rolul evaluării);
 • Abordări teoretico-metodologice folosite în evaluare (sistemică/contribuţia lui Pincus şi A. Minahan, ecologico-sistemică, ”problem-solving”, perspectiva dezvoltării/stadiile ciclului de viaţă al familiei);
 • Modele de evaluare a familiei (Mc Master, procesual, structural) ;
 • Dimensiuni ale evaluării funcţionării familiei
 • Metode de evaluare a individului şi a familiei (observaţia, interviul, studiul documentelor, ancheta socială) şi instrumente de evaluare (ecoharta, genograma) utilizate în practica de asistare socială la nivel micro-social;
Bibliografie:
Hurubean, , (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, pg. 290-303;
Payne, (2011) : Teoria modernă a asistenţei sociale, Iaşi , Polirom, pg.163-183
Roth,  Rebeleanu, A.,(2007): Asistenta Sociala.Cadru conceptual si aplicatii practice. Cluj, Presa Universitara Clujeana. pg 165-171
Poledna, (2013): Metode de asistenţă socială: persoana individuală şi familia, Suport de curs, an. II IDD

10. Consilierea – metodă în asistenţa socială: specificul consilierii în asistenţa socială, modele teoretice în consiliere, relaţia de consiliere, atribute profesionale ale consilierului, forme de consiliere, tehnici şi deprinderi de consiliere.

Bibliografie:
Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, 177-182; 191-220
Nelson–Jones, , (2009). Manual de Consiliere. Bucureşti, Editura TREI, pg 74-124
Roth, , Rebeleanu, A.,(2007): Asistenta Sociala. Cadru conceptual si aplicatii practice. Cluj, Presa Universitara Clujeana pg.199-209
Şoitu, ,T., (2012). Formarea viitorilor asistenţi sociali pentru activitatea de consiliere. în Dumitraşcu, H., (coord.) Consilierea în Asistenţa Socială, Iaşi, Polirom pg.43-63
Poledna, S., (2013). Metode de asistenţă socială: persoana individuală şi familia, Suport de curs, an. II IDD

Munca cu Grupurile

11. Definirea grupurilor. Tipuri de grupuri utilizate în asistenţa socială. Analiza comparativă a diferitelor tipuri de grupuri dupa diferite criterii: scop, efecte, membri de grup, competențe ale liderului de grup, aspecte controversate.

Bibliografie:
Amado, Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri, Polirom, 202- 205, 224-233
Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, 27-30, 51-54
Visscher, De Pierre, Neculau, Adrian (2001), “Dinamica grupurilor”, Polirom, 592- 614

12. Elemente de dinamica grupurilor: etape și procese în formarea grupurilor, roluri sarcină şi roluri de susţinere, teorii ale conducerii grupurilor, fundamentele puterii în grup, conformarea, competiţia şi cooperarea în grup, controversă și creativitate în grup, abordarea conflictelor în cadrul grupului, comportamente perturbatoare în grup.

 Bibliografie:
Amado, Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri,Polirom, 93-106
Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, 122-134
Visscher, De Pierre, Neculau, Adrian, (2001), “Dinamica grupurilor”, Polirom, 331- 358

13. Organizarea grupurilor, începerea şi derularea intervenţiei în grup

Bibliografie:
Amado, Gilles, Guittet, Andre, (2007), Psihologia comunicării în grupuri,Polirom, 72-74, 80-87
Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, 111-129
Visscher, De Pierre & Neculau, Adrian (2001), “Dinamica grupurilor”, Ed. Polirom, Iaşi, 251-265

NOTA: Pentru tematica referitoare la metode de grup se recomndă consultarea suportului de curs: Gal, Denizia, (2013), Metode de grup în asistența socială, Suport de curs, an III, IDD.

Metode de asistenţă socială: dezvoltare comunitară

14. Perspectiva macrofuncţionalistă şi comportamentalistă cu privire la unitatea de bază a intervenţiilor în asistenţa socială; perspectiva lui Artur Koestler. Definirea comunităţilor. Modele de practica la nivelul comunităţii.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, p.5- 12; 24-44

15.  Intervenţia în comunitate.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, p. 45- 50; 62-92;

16. Modalităţi şi etape în luarea deciziilor în echipă. Procesul rezolvării de probleme.

Bibliografie:
Baciu, , 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, 55- 60; 108-119

17.  Strângerea de fonduri.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, p. 123-129
 

Coordonator: Lector dr. Florina Pop

 • Politici sociale: sărăcie, şomaj, angajare
 • Abandon şcolar şi politici sociale/educaţionale de prevenire a abandonului şcolar
 • Integrarea socială a tinerilor din medii defavorizate
 • Persoane de etnie romă, discriminare
 • Inegalităţi de gen şi violenţa domestică

Coordonator: conf. dr. Cristina Baciu

Date de contact: cristina.baciu@ubbcluj.ro

Subiecte ce pot fi abordate în lucrarea de licenţă/disertaţie

 1. Protecţia drepturilor copilului: abuz, neglijare, dreptul la educatie, dreptul la sănătate/educaţie pentru sănătate, plasamentul instituţional (ex. UTF), divorţul, familii vulnerabile, copii cu nevoi special si integrarea lor scolara si sociala, copii cu parinti plecati la munca in strainatate, preventia consumului de substante la copii si adolescenti etc.
 2. Adoptie si plasament familial: asistenta maternala, plasamentul in regim de urgenta, cauze ale plasarii copiilor in institutii/familii, profilul asistentului maternal, profilul copilului greu adoptabil, pregatirea adolescentilor si tinerilor din plasament pentru viata independenta etc.
 3. Asistarea somerilor, asistenta sociala a familiilor multiproblema, beneficiari de VMG, persoane fara adapost etc.

Coordonator conf. dr. Mihai Iovu

Tematici generale licente:

 1. Abuzul si neglijarea copilului in familie
 2. Neglijarea educationala
 3. Bullying
 4. Sanatate mentala persoane adulte (fara tulburarile de adictie)

 

Tematici generale master:

 1. Drepturile si bunastarea copilului (particularizat pe un drept anume)
 2. Probleme de sananate mentala in spatiul carceral
 3. Provocari actuale ale sectorului non-profit
 4. Competente ale absolventilor

Conf. dr. Maria-Carmen Pantea

Email: maria.pantea@ubbcluj.ro

Teme propuse pentru coordonare licenţă şi masterat:

 1. Migratie si familii transnaţionale
 2. Asistenta şi integrarea refugiaţilor şi a cetăţenilor din ţări terţe
 3. Somaj şi măsuri active de ocupare a forței de muncă
 4. Politici publice în domeniul muncii şi al tineretului la nivel naţional şi European
 5. Organizarea proceselor de consultare publică
 6. Economie socială
 7. Incluziunea socială a romilor
 8. Tineri care nu sunt în educaţie, muncă sau training
 9. Managementul voluntarilor

Coordonator: Conf. dr. Sorina Poledna

Tematica licenţă

 • Prevenirea riscului de abandon şcolar prin intervenții de asistență socială
 • Mame minore
 • Rolul matern- perspective și valori cu privire la bunăstarea copiilor
 • Rolul asistentei sociale in cazurile de bullying din mediul scolar.
 • Reintegrarea socio-profesionala a victimelor traficului de persoane
 • Școlaraizarea ca factor de risc infracțional, la minorii aflaţi în supravegherea SP.
 • Prevenirea conflictelor în mediul școlar
 • Asistenta socială pentru adolescenți cu comportament agresiv
 • Prevenție si intervenție în cazurile de bullying
 • Familia între factor de risc si factor protectiv, în cazul persoanelor aflate in supravegherea Serviciului de probațiune.
 • Percepţia deţinuţilor asupra importanţei vizitelor din partea familiei.
 • Rolul familiei în pregătirea pentru liberare a deținuților
 • Rolul asistentului din penitenciar
 • Programe de intervenţie de asistenţă socială în penitenciar
 • Metoda consilierii utilizata in munca de probațiune
 • Managementul de caz în asistenta socială
 • Managementul de caz în probațiune
 • Prevenirea traficului de persoane prin servicii, măsuri și programe specifice asistenței sociale
 • Dimensiuni comune în munca asistentului social si a consilierului de probațiune
 • Presiunea grupului de egali ca factor de risc infracțional
 • Factori de risc si factori protectivi ai comportamentului infracțional, din mediul familial
 • Rolul și activitatea asistentului social în Unitatea de Primiri Urgențe
 • Încadrarea tinerilor pe piața muncii
 • Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului
 • Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta in cazul tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
 • Nevoi ale tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
 • Consilierea tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
 • Valori, teorii si metode comune probațiunii si asistentei sociale
 • Integrarea instituțională a persoanelor vârstnice
 • Modalități de integrare socială a persoanelor cu dizabilități
 • Rolul asistentului social in integrarea socială a persoanelor cu probleme de sanătate minală

Tematica disertatie

 • Dimensiuni de rol comune asistentului social și consilierului de probațiune
 • Activitatea de consiliere desfășurată în cadrul serviciilor de probațiune pentru reintegrarea socială a infractorilor condamnați la o pedeapsă neprivativă de libertate
 • Colaborarea dintre asistentul social din penitenciar și consilierul de probatiune
 • Atitudinea mediatorilor cu privire la rolul deprinderilor de comunicare în mediere
 • Rolul suportiv al familiei in perioada detenției si in pregătirea pentru liberare
 • Dimensiuni ale funcționarii familiei in evaluarea riscului de recidivă
 • Deficitul educațional ca factor de risc infracțional
 • Indeplinirea rolurilor parentale -o perspectiva a persoanelor sanctionate penal privativ de libertate
 • Evaluarea atitudinii comunitații fata de șansle de reintegrare socială a ex-deținuților
 • Atitudinea angajatorilor față de persoanele sanctionate penal neprivativ de libertate
 • Percepția asupra muncii in folosul comunității a persoanelor supravegheate, a consilierilor de probatiune si a mb-lor comunității.
 • Atitudinea angajatorilor față de ex-deținuți
 • Pregătirea pentru liberare a femeilor private de libertate
 • Supravegherea si asistarea minorilor cu istoric de consum de substante,aflați in probațiune
 • Evaluarea riscului de recidivă in activitatea serviciului de probațiune
 • Munca in folosul comunității, o analiză din perspectiva justiției restaurative
 • Colaborarea consilierului de probatiune cu familia minorului aflat in supraveghere
 • Masurile educative- componenta de asistare
 • Evaluarea –rolul ei in munca de probatiune conf noilor Coduri
 • Raportul supraveghere- asistare conf noilor Coduri
 • Mediul de viata ca factor de risc infracțional
 • Paradigma desistarii aplicată în interventiile reabilitative pentru reducerea riscului de recidivă a deținuților
 • Paradigma desistarii aplicată în interventiile reabilitative pentru reducerea riscului de recidivă a persoanelor aflate in supravegherea serviciilor de probațiune
 • Colaborarea cu comunitatea in activitatea de probatiune
 • Consilierul de probatiune manager de caz
 • Relatia profesionala în probatiune; asemănări și depsebiri față de cea din asistența socială
 • Risc-Nevoi-Responsivitate și Modelul Vieții Bune- modele de reabilitare aplicabilitate in munca de probațiune din România
 • Individualizarea supravegherii persoanelor aflate in probatiune; comparație minori-majori
 • Supravegherea și asistarea minorilor consumatori de droguri
 • Colaborarea cu familia in supravegerea minorului de catre consilierul de probațiune manager de caz.
 • Supravegherea în cadrul serviciilor de probațiune, a persoanelor condamnate (majori) consumatoare abuzive de alcool
 • Specificul supravegherii si asistarii de către serviciile de probațiune a persoanelor consumatoare de droguri
 • Evaluarea riscului de recidivă în activitatea de probatiune
 • Motivatia pentru schimbare – evaluare si stategii de dezvoltare a motivatiei pentru schimbarea in supravegherea persoanelor aflate in probatiune
 • Saracia ca factor de risc infractional-o analiza comparativa pe grupe de varsta si tipuri de infractiuni.
 • Propunerile făcute de cp in rapoarte/referate de evaluare -perspectiva consilierilor deprobatiune si a judecătorilor
 • Supravegherea și asistarea minorilor consumatori  de alcool.
 • Relația dintre familie, imaginea de sine și comportament delincvent. O analiză din perspectiva teoriei asocierii diferențiale și a teoriei controlului social.
 • ”O zi cu tata”, analiza perceptiei detinutilor și a practicienilor, cu privire la acest program de asistență socială.
 • Evaluarea unui program de interventie de asistenta socială in vederea pregatirii pentru liberare a deținuților
 • Educația ca factor de risc infracțional, comparație persoane aflate in supraveghere  si deținuți (tineri 28-21 ani).
 • Percepția cu privire la mediere in randul lucrătorilor /specialistilor din spațiul justitiei (avocați, magistrași, polițiști, studenți la drep, sociologie și as socială)
 • Reflectarea în mass media a fenomenului infracțional
 • Colaborarea consilierului de probațiune cu familia pers. supravegheate
 • Evaluarea percepției mb comunității (elevi și studenți asupra rolului pedepsei și a șanselor de reintegrare socială ale persoanelor care au comis infracțiuni).
 • Promovarea medierii în comunitate (studiu de caz școli/universități).
 • Mediererea conflictelor în mediul scolar

Coordonator: lector univ. dr. Cristina Faludi

Teme propuse pentru lucrarea de licență 

 • Problematica infecțiilor cu transmitere sexuală și a contracepției la adolescenți prin prisma unui studiu extensiv în liceele din Cluj-Napoca
 • Debutul vieții sexuale în rândul liceenilor din Cluj-Napoca: influența anturajului și a familiei asupra acestei decizii
 • Sarcina și avortul la adolescente: o comparație între liceele teoretice și profesionale din Cluj-Napoca
 • Atitudini și percepții asupra comportamentului sexual la vârsta adolescenței: o comparație între elevii dintr-un liceu teoretic și unul tehnologic din județul Neamț
 • Reducerea riscului de abandon școlar la copiii proveniți din familii dezavantajate dintr-o comună a județului Satu Mare
 • Rolul familiei în integrarea socială a adulților cu dizabilități intelectuale
 • Opinii asupra educației sexuale în rândul adolescenților: o comparație între un liceu din mediul urban și unul din mediul rural de pe raza județului Harghita
 • Reducerea singurătății sociale și emoționale în rândul vârstnicilor din orașul Zalău
 • Absenteismul parental ca determinant al comportamentelor deviante la liceenii dintr- un liceu tehnologic din județul Suceava
 • Percepții și cunoștințe despre boala Alzheimer în rândul pacienților dintr-un spital de boli psihice cronice
 • Prevenirea violenței în relațiile romantice ale adolescenților cu părinți încarcerați

Coordonator: Conf. dr. Adina Rebeleanu

(Date de contact: adina.rebeleanu@ubbcluj.ro)

Tematici generale licenta:

 • Politici sociale. Masuri active si pasive de protectie sociala.
 • Strategii inclusive pentru persoanele vulnerabile (persoane cu disabilitati, persoane varstnice, tineri, familii, someri,  etc)
 • Drept si legislatie in asistenta sociala.
 • Voluntariat in asistenta sociala.

Tematici generale disertatie:

 • Economia sociala si asistenta sociala
 • Masuri active de protectie sociala
 • Antreprenoriat si inovare sociala
 • Strategii inclusive si modele de interventie reabilitative
 • Medierea, ca alternativa de rezolvare a conflictelor

Coordonator: conf. dr. Paul Teodor Hărăguș

Teme de licență:

 • Probleme ale vârstnicilor
 • Evaluări de programe sociale
 • Excluziunea socială a familiilor
 • Copii și tineri între școală, familie și digitalizare

Coordonator: conf. dr. Nicoleta Neamțu

Tematici orientative pentru lucrările de licență/disertațiile de master

 1. Evaluarea comparativă a eficacității/performanței/eficienței unor programe sociale/medico-sociale/socio-educative -la alegere: centre de zi (pentru copii sau vârstnici, persoane fără adăpost, etc), programe de îngrijire la domiciliu (pt vârstnici, persoane cu dizabilități, etc), centre rezidențiale (centru de plasament pt copii, centre maternale, centre de îngrijire și asistență pt vârstnici, centre rezidențiale pentru persoane fără adăpost, etc)
 2. Supervizarea în asistență socială/serviciile sociale (cu diferite titluri mai specifice care se încadrează aici)
 3. Analiza posturilor de asistent social sau în organizații furnizoare de servicii sociale sau combinat și cu Evaluarea performanțelor profesionale (2)
 4. Managementul timpului și managementul stresului în organizațiile și instituțiile de asistență socială
 5. Suprasolicitarea și epuizarea profesională a asistenților sociali, îngijirea de sine/auto-îngrijirea asistenților sociali
 6. Strategii de rezolvare a conflictelor in organizații/managementul conflictelor
 7. Satisfacția muncii și implicarea în munca de asistență socială
 8. Asigurarea calității serviciilor sociale/Managementul calității în serviciile sociale – studii de caz
 9. Diagnoză organizațională și managementul schimbării -studii de caz
 10. Analiza unei comunități rurale si strategii de schimbare -studiu de caz
 11. Alte tematici din aria mea de competență la propunerea studenților.

Coordonator: lector dr. Eugen Baican

Email: eugen.baican@ubbcluj.ro

Domenii tematice in conducere teze de licenta/disertatii masterale.:

 1. Preventie, terapie si reabilitare in adictii.

(Cateva teme definite: – Consumul si dependenta de alcool si droguri si violenta domestica;- Terapia prin aventura si invatarea experientiala in terapia adictiilor si in abordarea sociopatiilor/delincventei juvenile;- Impactul alcoolismului parintilor asupra copiilor;- Preventia consumului si dependentei de droguri la copii si adolescenti)

 1. Psihosociologia sanatatii si bolii si sanatatea publica.

(Cateva teme definite: – Campanie de informare, sensibilizare publica si lobby pentru imbunatatirea perceptiei publice si a politicilor si serviciilor pentru bolnavii cu Alzheimer si familiile lor; – Grup de suport si consiliere pentru membrii familiilor persoanelor cu dizabilitati intelectuale; – Terapie si socializare prin muzica si teatru pentru persoane cu dizabilitati intelectuale; – Integrarea si incluziunea bolnavului psihic in viata comunitara; – Ergoterapia si terapiile ocupationale pentru pacientii psihiatrici; – Discriminarea sociala si profesionala a bolnavului psihic, evaluare, informare si sensibilizare publica)

 1. Comportament sexual si sanatatea reproducerii.

(Cateva teme definite: – Educatia sexuala si de sanatate a reproducerii pentru adolescentii liceeni; – Perceptii asupra contraceptiei si avortului in randul adolescentilor, evaluare, informare si sensibilizare; – Consumul de sex si pornografie pe internet si implicatii asupra relatiilor de cuplu)

 1. Gerontologie sociala.

(Cateva teme definite: – Imbatranirea si batranetea in perspectiva unei vieti traita hedonic, respectiv ipohondru; – Servicii de ingrijire a vartnicilor cu autonomie pronuntat diminuata in Germania si Romania; – Grupuri de suport mutual, socializare si consiliere pentru varstnici)

 1. Comportament adictiv si infractionalitate.

(Cateva teme definite: – Codependenta, dependenta de control si implicatiile de violenta si abuz; – Modelul psihosomatic in terapia si reabilitarea persoanelor cu adictie si sociopatii/delincventa juvenila)


Coordonator: lector dr. Dan Rusu

 • Asistarea sociala a persoanelor cu dizabilități pentru integrare familială, socială sau profesională.
 • Reprezentarea socială a dizabilității
 • Socializarea adolescenților și tinerilor în viața socială și timpul pandemiei sars 2 covid-19
 • Participarea persoanelor cu dizabilități la activități sportive
 • Implicațiile sociale si psihologice in cazul minorilor afectați de divorțul părinților

 

Coordonator: DÁVID KACSÓ Ágnes (2 locuri)

 • Programe de prevenire ale abuzului-violenţei asupra minorilor (în principal pt. copii şi părinţi)
 • Instituţii de protecţia copilului /adopţii
 • Incluziunea copiilor proveniţi din mediu defavorizat /copii romi
 • Factorii sociali ai incluziunii-succesului şcolar

 

Coordonator: BERSZÁN Lídia (2 locuri)

 • Asistenţa socială a vârstnicilor
 • Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati

 

Coordonator: DÉGI Csaba László (1 loc)

 • Bolile tumorale
 • Consum de droguri
 • HIV / AIDS
 • LGBTQI

 

Coordonator: LÁSZLÓ Éva (2 locuri)

 • Violenţă domestică/Violenţă, abuz, exploatare/Trafic de persoane
 • Munca cu grupurile
 • Probleme etice

 

Coordonator: ANTAL Imola (3 locuri)

 • Protecţia copilului
 • Sănătate mentală

 

Coordonator: SZABÓ Béla (2 locuri)

 • Dezvoltare comunitară
 • Asistență socială a somerilor
 • Politici și probleme sociale

 

Coordonator: MÜLLER-FABIAN Andrea (1 loc)

 • Asistenţa socială a familiei
 • Devianţă

 

 

 

 

Perioada de înscriere la examenul de licenţă este 17 – 22 iunie 2022.

Perioada de desfăşurare a examenului de licenţă este 27 iunie – 03 iulie 2022.

 1. Examen scris (verificarea cunoştinţelor): 27 iunie 2022
 2. Susţinerea lucrării de diplomă: 28 – 29 iunie 2022, ora 9:00
 3. Susţinerea lucrării de diplomă pentru specializarea Asistenţă Socială (la Reşiţa): 28 iunie 2022

Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DISERTAȚIE

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).
Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).
După autentificare se poate depune cererea de înscriere.
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

 • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
 • copie certificat de naştere – obligatoriu
 • certificat lingvistic – în cazul în care nu este la facultate
 • dovada de plată – dacă este cazul
 • acte studii  (dacă nu sunt la secretariat actele de studiu atunci pot fi încărcate în aplicaţie într-un fişier .pdf

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență

 • cerere tip de înscriere – se descarcă din platforma de înscriere (semnată);
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă nu sunt la facultate);
 • certificatul de naştere;
 • cartea de identitate;
 • două fotografii 3cm/4cm
 • atestat de competenţă lingvistică, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare (pentru promoţia 2021 atestatele sunt la facultate);
 • lucrarea de licenţă (în format .pdf);
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • declaraţie – asistenţă socială;
 • acordul coordonatorului ştiinţific