Finalizare studii în context COVID

Înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE
Tutorial pentru Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DISERTAȚIE

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a UBB adoptă următoarea procedură de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat pentru anul universitar 2019-2020:

1. Examenul de licență/diplomă la UBB constă din două probe, după cum urmează: a) proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; b) proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă. Examenul de finalizare a studiilor nivel masterat constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației. Organizarea celor 2 probe este adaptată nevoilor departamentelor de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și ia în considerare nevoile acestora și specificul probelor de examen. Departamentul de Asistență Socială și Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară vor da Proba 1 în data de 29 și 30 iunie (respectiv 1 iulie, pentru DSAS-LM) 2020 și Proba 2 în data de 1-3 iulie; Departamentul de Sociologie va da Proba 1 urmată imediat de Proba 2, în aceeași sesiune video, în perioada 29 iunie – 3 iulie.

2. Ambele probe ale examenului de licență/diplomă, precum și prezentarea și susținerea disertației se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platforme alese de facultate, care să permită transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea de conținut audio-video. În toate cele trei cazuri, notele acordate de membrii comisiei de examen vor fi numere întregi de la 1 la 10.

3. Susținerea în varianta online a probelor examenului de licență/diplomă precum și susținerea online a lucrării de disertație se desfășoară folosind o platformă securizată de către UBB (de ex. MS Teams) unde studenții și cadrele didactice se vor înrola cu conturile lor instituționale. Examenul se poate desfășura folosind aplicațiile din această platformă (Zoom, Cisco Webex etc). Probele de concurs se înregistrează integral cf. OMEC nr.4026/06.05.2020, pentru fiecare absolvent în parte, și se arhivează electronic la nivel de facultate.

4. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face prin examen oral, susținut în limba în care s-a studiat.

a. Comisia de examen va elabora un set de subiecte pentru fiecare grupă de studenți și va alege în mod aleatoriu un subiect pentru fiecare candidat, așa încât acesta să poată constata vizual caracterul aleatoriul al alegerii.

b. Candidatul va avea la dispoziție timpul necesar pentru pregătirea răspunsului, interval în care nu va părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va consulta cu alte persoane aflate în aceeași încăpere sau la distanță de acesta. Candidații care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminați din examen.

c. Candidatului i se vor aloca cel puțin 10 minute pentru prezentarea răspunsului elaborat.

d. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.

5. a) Susținerea lucrării de licență/diplomă (proba 2) se va desfășura online, fiecare candidat având alocate cel puțin 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.

b) Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate cel puțin 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.

6. a) Înscrierea la examenul de licență/disertație se va face de către student prin upload-ul documentelor scanate pe platforma pusă la dispoziție de către Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a UBB.

b) Documente necesare la înscrierea pentru examenul de licenţă

c) Documente necesare la înscrierea pentru examenul de disertaţie

d) Ghidurile lucrărilor de licenţă şi ale disertaţiilor

7. Lucrarea de licență/disertație împreună cu referatul de apreciere/avizul coordonatorului științific sunt obligatorii pentru înscriere la Proba 2. Studenții vor uploada lucrarea științifică în format word sau pdf și referatul de apreciere scanat, cu semnătura olografă a candidatului și, respectiv, a coordonatorului științific, (în format pdf. sau jpg.), pe o platformă securizată a UBB. Conform regulamentului specific al Departamentului de Sociologie, candidații la examenul de finalizare a studiilor nivel licență au obligația de a trimite lucrarea în format editabil word .doc sau .docx și pe adresa licenta.socasis[at]ubbcluj.ro, iar la nivel master la master.socasis[at]ubbcluj.ro.

Facultatea afișează pe site repartizarea absolvenților pe comisii, data, locația (online) și ora de începere a probei de susținere a examenului de finalizare a studiilor.

 

Date de examen licenţă

Date de examen disertaţie

 

Anunţuri:

Rezultatele evaluării lucrărilor de disertaţie – Masterat european în drepturile copiilor

Notele obţinute la Proba 1 şi Proba 2 – domeniul Sociologie

Planificarea pentru susţinerea lucrărilor de disertaţie – Managementul serviciilor sociale şi Gerontologie

Rezultate susținere disertație – sociologie

Note – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – Asistenţă Socială

Planificarea pentru susţinerea lucrării de licenţă – Asistenţă Socială

Planificarea pentru proba de susținere a lucrărilor de disertație – Masteratul European în Drepturile Copilului

Tutorial pentru aplicația Zoom

Licență – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – Asistență socială

Programarea provizorie a examenului de licență – Proba 1 și Proba 2 – Sociologie

Programarea prezentării la Proba 1 – pentru cei care s-au înscris doar la această probă – Sociologie

Programarea susţinerii dizertaţiilor – Departamentul de Sociologie

Metodologia susţinerii licenţei – domeniul Asistenţă Socială

Susținerea lucrărilor de licență la Departamentul de Sociologie

Susținerea dizertațiilor la masteratele Departamentului de Sociologie

Fişa de lichidare pentru absolvenţii 2020

Regulamente şi proceduri:

Procedură de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare fizică

Regulamentul de organizare şi desfăşurare examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat