Gerontologie socială

DescriereCariereObiectiveDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Obiectivul fundamental al masteratului interdisciplinar de gerontologie socială este să pregătească specialiști cu o înaltă calificare – teoretică, metodologică şi practică – fie, pentru a urma o carieră în domeniul asistenţei şi protecţiei vârstnicului, fie pentru a urma studiile doctorale, pentru  orientarea ulterioară  înspre cercetare. Cele două traiectorii posibile sunt deopotrivă solicitate, în prezent, pe piaţa forţei de muncă superior calificate, deoarece, sfera serviciilor, ca şi cercetarea în domeniul gerontologiei se află într-o dinamică ascendentă.

Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, asistent social cu competențe în sănătate mintală, Conducător de unități din domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, Instructor educator pentru activități de resocializare, Asistent medico-social, cercetător în asistență socială, Inspector social, manager de proiect.

SEMESTRUL 1

Introducere în gerontologie (în limba engleză)
Metode cantitative avansate de analiză a datelor
Etica în conducerea şi managementul instituțiilor publice şi al organizațiilor
Opțional 1
Opțional 2

SEMESTRUL 2

Principii și metode în practica asistării vârstnicului
Elemente de geriatrie și îngrijiri paliative
Metodologia cercetării calitative în asistenta sociala
Opțional 3
Opțional 4

SEMESTRUL 3

Metode și tehnici de asistentă socială centrate pe familia vârstnicului
Proiectarea și managementul programelor sociale
Educația adulților vârstnici: modele, metode și instrumente de formare (engleză)
Opțional 5
Opțional 6

SEMESTRUL 4

Practica în unități de îngrijire a vârstnicului
Supervizarea practicii
Documentare și cercetare de teren pentru elaborarea lucrării de disertație
Tutoriat de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație

Pe parcursul  celor 4 semestre se aleg în total 6 discipline opţionale generale și de specialitate. Acestea pot fi selectate dintre cele nominalizate în planul de învățământ.

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

  • Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală
  • CV şi Scrisoare de motivație – 40% din nota finală

 

Persoană de contact: conf. univ. dr. Denizia Gal
Director/responsabil al programului de masterat