Távoktatás

IdőpontokKritériumokHelyekIratkozásSzabályzatokDíjakElérhetőség

2023. július

 • 2023. július 10 – 14 (július 15-én 16 óráig) - Online iratkozás Admitere2023.ubbcluj.ro platformon
 • 2023. július 17 - eredményhirdetés
 • 2023. július 17 – 20 (július 20-én 16 óráig) - a helyek visszaigazolása, újraosztási kérés benyújtása*
 • 2023. július 21 - eredményhirdetés újraosztás után
 • 2023. július 21 – 24 (július 24-én 16 óráig) - a helyek visszaigazolása újraosztás után

2023. szeptember

 • 2023. szeptember 04 – 07 (szeptember 07-én 16 óráig)- Online iratkozás Admitere2023.ubbcluj.ro platformon
 • 2023. szeptember 11 - eredményhirdetés
 • 2023. szeptember 11 – 13 (szeptember 13-én 16 óráig) - a helyek visszaigazolása*

*Megjegyzés: A helyek visszaigazolása feltételezi a tanulmányi szerződés kitöltését, aláírását és feltöltését az Admitere2023.ubbcluj.ro platformra, a fizetéses helyekre bejutottaknak az első részlet kifizetését is kell bizonyítaniuk.

 

Középiskolát végzettek esetében egy motivációs levél, valamint az érettségi átlag alapján történik a felvételi kiértékelése. A motivációs levél elfogadását (Admis/Respins) követően a felvételi jegyet 100%-ban az érettségi átlag képezi.

Azoknak a felvételizőknek, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán I., II., III. helyezést szereztek az elmúlt 4 évben matematikából, informatikából, közgazdaságtanból, filozófiából, pszihológiából, szociológiából, logikából, román irodalomból, magyar irodalomból, angol-, francia-, német nyelvből, történelemből, pedagógiából, a felvételi átlagukat a következőképpen számítjuk: érettségi jegy (25%) és 10 (75%).

Azoknak a jelentkezőknek, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán részt vettek (helyezés nélkül) az elmúlt 4 évben a fent felsorolt tantárgyak egyikéből, a felvételi átlagát a következőképpen számítjuk: érettségi jegy (50%) és 10 (50%).

Azok a diákok, akik díjat szereztek vagy legalább 8-as jegyet kaptak a Venczel József esszéversenyen, az itt szerzett érdemjegy helyettesítheti az érettségi átlagot, amennyiben az utóbbi kisebb az előbbinél. Ez a lehetőség csak antropológia, szociológia vagy szociális munka szakra jelentkezők esetében érvényes. Az iskolai tantárgyversenyeken való részvételt vagy díjazást az oklevél fénymásolatával vagy a tanfelügyelőség által kiállított igazolással kell bizonyítani.

Az egyetemet végzett jelentkezők, amennyiben tandíjas helyre iratkoznak, a felvételi jegyük az egyetemi záróvizsga (media de licenţă) átlagából (100%) áll. Abban az esetben, ha tandíjmentes helyre iratkoznak, az érettségi átlagból számoljuk a felvételi jegyet (amennyiben az előző egyetem nem volt román állami költségvetési finanszírozású, azaz “loc bugetat”).

 

Szociális munka szakirány

Július

 • szociális munka (távoktatás): 30 tandíjas

Szeptember

 • szociális munka (távoktatás): 25 tandíjas

 

A jelentkezők online iratkozhatnak be az Admitere2023.ubbcluj.ro oldalon szeptember 4 - 7 között.

Beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 1.  beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva) – ANEXA 1 (letölthető az előiratkozási felületről);
 2. érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 3. születési anyakönyvi kivonat (certificat de naştere);
 4. személyazonossági igazolvány (Carte de identitate);
 5. orvosi igazolás (amelyben feltüntetve benne, hogy: “apt pentru facultate”);
 6. a felvételi díjak (beiratkozás és adatfeldolgozás) kifizetését igazoló dokumentum;
 7. motivációs levél/esszé (felvételi próba, az elkészítés szempontjai itt olvashatók)

A jelentkezők felelősséggel tartoznak a 2019. december 10-én kiadott 24/050-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzata által előírt valamennyi dokumentum megfelelő, aláírt (esetenként) és szkennelt formában történő feltöltéséért/továbbításáért. E szabály alól kivételt képeznek a 3 cm/4 cm-es méretű fényképek, amelyeket eredetiben kell behozni az oktatási tevékenység kezdetekor. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

 

A beiratkozás költsége 200 RON, amely két díjból adódik össze: a felvételi díjból (150 RON) és a feldolgozási díjból (50 RON).

Egyetlen beiratkozási díj kifizetésével a jelentkező a kar összes szakára beiratkozhat (szociológia, szociális munka, antropológia, humán erőforrás), egy adott oktatási nyelv keretében. Azoknak jelentkezőknek, akik a román, illetve a magyar nyelvű képzésre is be szeretnének egy időben iratkozni, két beiratkozási díjat kell fizetniük.

Az évi tandíj 3.000 RON, amelyet négy részletben lehet befizetni, vagy abban az esetben amikor év elején egyszerre fizetődik akkor van egy 10% kedvezmény.

Fizetési lehetőségek:

 • online a beiratkozási felületen

E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro

Telefon: +40 756 831 955