Alapképzés

SzakokIdőpontokKritériumokHelyekIratkozásSzabályzatokDíjakElérhetőség

2022. július

 • 2022. július 11 – 15 (július 15-én 16 óráig) - Online iratkozás Admitere2022.ubbcluj.ro platformon
 • 2022. július 18 - eredményhirdetés
 • 2022. július 18 – 21 (július 21-én 16 óráig) - a helyek visszaigazolása, újraosztási kérés benyújtása*
 • 2022. július 22 - eredményhirdetés újraosztás után
 • 2022. július 22 – 25 (július 25-én 16 óráig) - a helyek visszaigazolása újraosztás után

2022. szeptember

 • 2022. szeptember 12 – 15 (szeptember 15-én 16 óráig)- Online iratkozás Admitere2022.ubbcluj.ro platformon
 • 2022. szeptember 16 - eredményhirdetés
 • 2022. szeptember 16 – 19 (szeptember 19-én 16 óráig) - a helyek visszaigazolása*

*Megjegyzés: A helyek visszaigazolása feltételezi a tanulmányi szerződés kitöltését, aláírását és feltöltését az Admitere2022.ubbcluj.ro platformra, a fizetéses helyekre bejutottaknak az első részlet kifizetését is kell bizonyítaniuk.

 

Középiskolát végzettek esetében egy motivációs levél, valamint az érettségi átlag alapján történik a felvételi kiértékelése. A motivációs levél elfogadását (Admis/Respins) követően a felvételi jegyet 100%-ban az érettségi átlag képezi.

Azoknak a felvételizőknek, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán I., II., III. helyezést szereztek az elmúlt 4 évben matematikából, informatikából, közgazdaságtanból, filozófiából, pszihológiából, szociológiából, logikából, román irodalomból, magyar irodalomból, angol-, francia-, német nyelvből, történelemből, pedagógiából, a felvételi átlagukat a következőképpen számítjuk: érettségi jegy (25%) és 10 (75%).

Azoknak a jelentkezőknek, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán részt vettek (helyezés nélkül) az elmúlt 4 évben a fent felsorolt tantárgyak egyikéből, a felvételi átlagát a következőképpen számítjuk: érettségi jegy (50%) és 10 (50%).

Azok a diákok, akik díjat szereztek vagy legalább 8-as jegyet kaptak a Venczel József esszéversenyen, az itt szerzett érdemjegy helyettesítheti az érettségi átlagot, amennyiben az utóbbi kisebb az előbbinél. Ez a lehetőség csak antropológia, szociológia vagy szociális munka szakra jelentkezők esetében érvényes. Az iskolai tantárgyversenyeken való részvételt vagy díjazást az oklevél fénymásolatával vagy a tanfelügyelőség által kiállított igazolással kell bizonyítani.

Azok a diákok, akik I., II. valamint III. díjban részesültek az Önkéntesek versenyén 10-es felvételi vizsgajegyet nyernek karunk magyar nyelvű szociális munka szakára. A 8-asnál nagyobb jegyet szerző versenyzők esetében a versenyen elért jegy helyettesítheti az érettségi átlagot, amennyiben az érettségi jegyük ennél kisebb

Az egyetemet végzett jelentkezők, amennyiben tandíjas helyre iratkoznak, a felvételi jegyük az egyetemi záróvizsga (media de licenţă) átlagából (100%) áll. Abban az esetben, ha tandíjmentes helyre iratkoznak, az érettségi átlagból számoljuk a felvételi jegyet (amennyiben az előző egyetem nem volt román állami költségvetési finanszírozású, azaz “loc bugetat”).

 

Július

Szociológia szakirány

 • szociológia: 7 tandíjmentes,23 tandíjas
 • humán erőforrás: 20 tandíjmentes, 20 tandíjas
 • antropológia: 5 tandíjmentes, 20 tandíjas

Szociális munka szakirány

 • szociális munka (nappali tagozat): 14 tandíjmentes, 35 tandíjas, 1 fogyatékkal élő jelentkezőknek fenntartott államilag támogatott hely
 • szociális munka (távoktatás): 50 tandíjas

 

Szeptember

Szociológia szakirány

 • szociológia: 2 tandíjmentes, 23 tandíjas
 • humán erőforrás: 6 tandíjmentes , 19 tandíjas
 • antropológia: 5 tandíjmentes, 19 tandíjas

Szociális munka szakirány

 • szociális munka (nappali tagozat): 5* tandíjmentes, 32 tandíjas, 1 fogyatékkal élő jelentkezőknek fenntartott államilag támogatott hely
 • szociális munka (távoktatás): 39 tandíjas
*Fogyatékkal élő jelentkezőknek fenntartott államilag támogatott hely

 

A jelentkezők online iratkozhatnak be az Admitere2022.ubbcluj.ro  oldalon szeptember 12 - 15 között.

Beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 1.  beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva) – letöltendő a beiratkozási felületről
 2. érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 3. születési anyakönyvi kivonat (certificat de naştere);
 4. személyazonossági igazolvány (Carte de identitate);
 5. orvosi igazolás (amelyben feltüntetve benne, hogy: “apt pentru facultate”);
 6. a felvételi díjak (beiratkozás és adatfeldolgozás) kifizetését igazoló dokumentum;
 7. motivációs levél/esszé (felvételi próba, az elkészítés szempontjai itt olvashatók)

A jelentkezők felelősséggel tartoznak a 2019. december 10-én kiadott 24/050-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzata által előírt valamennyi dokumentum megfelelő, aláírt (esetenként) és szkennelt formában történő feltöltéséért/továbbításáért. E szabály alól kivételt képeznek a 3 cm/4 cm-es méretű fényképek, amelyeket eredetiben kell behozni az oktatási tevékenység kezdetekor. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

 

A beiratkozás költsége 150 RON, amely két díjból adódik össze: a felvételi díjból (120 RON) és a feldolgozási díjból (30 RON).

Egyetlen beiratkozási díj kifizetésével a jelentkező a kar összes szakára beiratkozhat (szociológia, szociális munka, antropológia, humán erőforrás), egy adott oktatási nyelv keretében. Azoknak jelentkezőknek, akik a román, illetve a magyar nyelvű képzésre is be szeretnének egy időben iratkozni, két beiratkozási díjat kell fizetniük.

A felvételi díj kifizetése alól felmentést kapnak a fogyatékkal élő személyek, a tanügyi alkalmazottak és a BBTE alkalmazottainak a gyerekei (ők tehát csak a 30 RON feldolgozási díjat kell kifizessék, de csatolni kell az igazolást a szülő munkahelyéről vagy a fogyatékosságról). A mindkét szülőtől árván maradtak, illetve családi elhelyező központokból érkező fiatalok ingyen iratkozhatnak be a felvételi vizsgára (csatolva a díj alól mentesítő igazoló iratot).

Az évi tandíj 2.500 RON, amelyet négy részletben lehet befizetni, vagy abban az esetben amikor év elején egyszerre fizetődik akkor van egy 10% kedvezmény.

Fizetési lehetőségek:

 • online a beiratkozási felületen

E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro

Telefon: +40 756 831 955