AMX1403_AMX1404

AMM3240 Munkaerő-piaci programok a hátrányos társadalmi csoportok számára
Programe speciale de reintegrare pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile
Special programs for labor market reintegration of vulnerable persons
AMM4140 A gyermek és fiatalkori bűnőzés
Copii, criminalitatea şi justiţia: drepturi şi responsabilităţi
Child and juvenile delinquency
AMM4120 Bűnelkövetőkkel folytatott tanácsadói munka
Consiliere şi asistenţă socială cu grupuri specifice de delicvenţi
Counceling with offenders
AMM4121 A drogfüggők tanácsadásának elmélete és gyakorlata
Teoria şi practica consilierii persoanelor dependente de droguri
Theory and practice of counceling for drug addicts