A BBTE-n folyó szociológiai vonatkozású tudományos kutatómunka a tárgyidőszakban nagyszámú, nagyobb és kisebb kutatási programból, projektből tevődött össze. Az 1990-től fokozatosan újjászerveződő társadalomtudományi képzések között a szociológia is helyet kapott.…
A szociális munka tanszéki közösség tudományos munkájának egy jelentős része gyermekek helyzetét, és a családon belüli viszonyokat, a nők helyzetét vizsgálják, és a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzésre koncentrálnakRead more…