Disszertáció 2022. június ...Read more Disszertáció 2022. június ›
Iratkozás és időpontok - 2022. június ...Read more Iratkozás és időpontok – 2022. június ›
Antropológia, Humán erőforrás, Szociológia, Szociálismunka .....Read more Tematika – 2022. június ›
 A dolgozat megírásának kritériumai: Szakmai kritériumok: Minden államvizsga dolgozatnak kell legyen egy elméleti része, és egy saját kutatás vagy beavatkozás része. A dolgozatíró dönthet afelől, hogy az emprikus részben mire…
A disszertáció megírásának kritériumai: szakmai kritériumok, terjedelmi kritériumok, formai tudnivalók, hivatkozások ......Read more A disszertáció követelményei ›
1. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munkás-képző Kar szabályzatának II. címe, III. fejezete, 44-es bekezdésével összhangban, illetve a Magyar Szociológia Intézet/Tanszék keretében kialakult szokásokat követve, illetve a diákok számára…