A humánerőforrás-menedzsment mesteri szak a 2017-18-as tanévtől működik. A munkaerővel, a humánerőforrás-gazdálkodással és a szervezetek elemzésével  kapcsolatos tudást bővíti, illetve továbbképzést jelent a humánerőforrás szakos és szociológia szakos hallgatók számára.…
A záróvizsgák, a BBTE valamint a Szociológia és Szociális munka Kar szabályzatainak értelmében, online zajlanak és audiovizuális rögzítésre kerülnek ...Read more Disszertáció – 2021. június ›
A záróvizsgák, a BBTE valamint a Szociológia és Szociális munka Kar szabályzatainak értelmében, online zajlanak és audiovizuális rögzítésre kerülnek ...Read more Iratkozás és időpontok – 2021. június ›
Antropológia, Humán erőforrás, Szociológia, Szociálismunka .....Read more Tematika – 2022. június ›
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Erasmus+ Irodája és az AIESEC ifjúsági szervezet kolozsvári kirendeltsége minden érdeklődőt vár a májusi kiválasztásra, amelynek célja a 2021 nyarán sorra kerülő szakmai gyakorlati mobilitás szervezése az…
Az Erasmus+ mobilitás 2021 áprilisi eredményei ...Read more Az Erasmus+ mobilitás 2021 áprilisi eredményei ›
A BBTE Erasmus+ irodája az AIESEC Kolozsvár szervezettel közösen  szakmai gyakorlat mobilitásra felvételit szervez alapképzéses (I. és II. év) és mesteri (I. év) diákoknak, 2021 nyarán ...Read more Szakmai gyakorlat…
SZEMPONTRENDSZER a mesteri disszertáció elkészítéséhez MENTÁLHIGIÉNÉ szakos mesteri hallgatók számára  A mesteri disszertációnak kötelezően mentálhigiénés tematikájúnak kell lennie. A dolgozatból ki kell tűnnie, hogy a végzős hallgató elsajátította a mentálhigiénés szemléletet,…
Alapképzés,mesteri és doktori hallgatók számára   Pályázati Interjú: 2021. március 29, 13 órától, Zoom-on. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92947132987?pwd=OUl3M0hMTi9Dc25OVzE2NUI0cGJFUT09 Meeting ID: 929 4713 2987 Passcode: 019230 A partneregyetemek listája a itt…
A világjárvány gyökeresen felforgatta a korábban természetesnek tekintett életünket. Gyakorlatilag egyik-napról a másikra teljesen átrendeződtek a mindennapjaink, lényegesen megváltozott a munka, a tanulás, a szabadidő, a kultúra, a szerelem világa.…
A disszertáció megírásának kritériumai:  Szakmai kritériumok: A dolgozat tagolása: elméleti rész, és saját, tudományosan, szakmailag megalapozott beavatkozási rész. A beavatkozás módszere kötelezően a tanácsadás valamelyik formája: egyéni-, család, csoportos-, szervezeti-tanácsadás.…
 A dolgozat megírásának kritériumai: Szakmai kritériumok: Minden államvizsga dolgozatnak kell legyen egy elméleti része, és egy saját kutatás vagy beavatkozás része. A dolgozatíró dönthet afelől, hogy az emprikus részben mire…