Curs opțional complementar 1 – Sociologie

ALM1117 Filosofie/
Philosophy/
Filozófia
ALM1118 Introducere în administraţie publică/
Introduction to public administration/
Bevezetés a közigazgatásba
ALM1119 Introducere în asistenţă socială/
Introduction to Social Work /
Bevezetés a szociális munkába