Curs opțional de specialitate 3 – Sociologie

ALM4512 Relaţii publice şi designul imaginii instituţiilor/
Public Relations and Design Institution Image/
PR és közkapcsolatok
ALM1515 Identitatea și dinamica grupurilor/
Dinamics and Group Identity/
Csoportidentitás és dinamika
ALM1522 Consiliere în şcoli/
School councelling/
Iskolai tanácsadás
ALM1513 Psihosociologia sănătăţii şi sănătate publică/
Pychosociology of Heath/
Egészség psychosociológia és közégészségügy
ALM4312 Introducere în managementul  micilor întreprinderi/
Introduction to Small Enterprises Management/
Bevezetés a kisvállalkozások menedzsmentjébe
ALM1528 Laborator de cercetare I/
Research laboratory I/
Kutatószeminárium I
ALM4503 Managementul muncii/
Work Management/
Munka menedzsment