Curs opțional de specialitate 8 – Sociologie

Posted in Uncategorized
ALM3612 Socioantropologia minorităţilor/
Social anthropology of Minorities/
Kisebbség szocio-antropológia
ALM1615 Sociologia turismului/
Sociology of Tourism/
Turizmus szociológiája
ALM1616 Laborator de cercetare II/
Research laboratory II/
Kutatószeminárium II
ALM4612 Managementul proiectelor UE şi cererilor de finanţare/
EU Project Management and Grant Applications/
EU projektmenezsment és pályáztírás
ALM1619 Sociologia grupurilor mici/
Sociology of small groups/
Kis csoportok szociológiája
ALM3610 Antropologie politică/
Political Anthropology/
Politikai antropológia
ALM1622 Consiliere şi orientare în carieră/
Counseling and Career Guidance/
Karrier tanácsadás