Szociális munka

A képzés célja

Felkészíteni a jövendő szakembereket a makroszintű társadalmi gondok (szociálpolitika, management és adminisztráció), a középszinten (csoportok, családok) jelentkező működési nehézségek, valamint a mikroszinten (különleges segítséget igénylő személyek) mutatkozó problémák kezelésére. Az egyéni-, családi-, csoport-, és közösségi- beavatkozási módszereken kívül olyan munkastílust tanulhatnak meg, amely lehetővé teszi a szociális intézmények fejlesztését, a kisebbségekkel való foglalkozást, szociális projektek kidolgozását és megvalósítását.

A szociális munka jellege azt is szükségessé teszi, hogy felkészüljenek a szociálpolitika, szociológia, egészség pszichoszociológia, gyermekvédelem, alkohol és drog abúzus, deviancia, stb. területén végzett kutatásokra.

Az eddigi megvalósítások főleg az átmeneti periódus szociális problémáinak kezelésében, a gyermekvédelem és családi jólét terén, a gondozás és az örökbefogadás kapcsán mutatkoztak meg.

 

A képzés tartalma

Tantárgy modulok:

  • Szociális munka
  • Szociológia, Társadalomismeret
  • Pszichológia
  • Kutatás, terepgyakorlat
  • Egészségismeretek
  • Általános műveltség

Kötelező tantárgyak:

Szociális munka: A szociális munka elmélete és gyakorlata, Egyénekkel és családokkal való szociális munka, Csoportokkal való szociális munka, Közösséggel való szociális munka, Gyermekvédelem, Deviáns személyekkel végzett szociális munka, Management és szociális munka, Idősekkel végzett szociális munka

Szociológia és társadalomismeret: Bevezetés a szociológiába, Szociálpszichológia, Társadalmi problémák és szociálpolitika, Társadalmi kutatási módszerek, Deviancia, Jog

Pszichológia: Általános és neveléslélektan, Életkorok pszichológiája

Egészségtudományi ismeretek: Mentálhigiéné, Alkohol- és más drogfogyasztásának megelőzése, Egészség pszichoszociológia

Informatika és statisztika: Informatika és statisztikai alapfogalmak

Választható tantárgyak:

Ökológia, Kultúrantropológia, Logika, Gazdaságtan, Filozófia, Marketing, Demográfia, Statisztika, Episztemológia,
Etika, Gender problémák,  Migráció, Gyógypedagógia, Adatbázis feldolgozás, Vallásszociológia, Ifjúság szociológia, Szervezetszociológia, Örökbefogadás, Családszociológia, Krízisintervenció, Családtervezés, Családon belüli erőszak, Társadalmi gerontológia, Etnikumközi kapcsolatok szociológiája, Társadalmi kommunikáció, Projekt írás és vezetés, Interetnikus kapcsolatok, Önkéntesség a szociális munkában, Problémás személyek beilleszkedésénak elősegítése