Szociológia

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszéke szociológia, antropológia és humánerőforrás-menedzsment szakokon nyújt hároméves egyetemi alapképzést. Az alapképzést befejező diákok a továbbtanuláshoz két mesteri program közül választhatnak.

A magyar nyelvű képzést a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének 18 főállású oktatója biztosítja, akik munkáját társult oktatók, más tanszékekről betanító oktatók, külföldi vendégtanárok és doktori hallgatók is kiegészítik.

A tanszéki munkát a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány segíti. Ez képezi a tanszéken folyó kutatási tevékenységek keretét is. A tanszék magyar munkaközösségnek főbb kutatási témái: oktatás- és ifjúságkutatás, az erdélyi társadalomszerkezet kutatása, a vidéken zajló társadalmi-gazdasági átalakulás, a városi szegénység kutatása, kisebbségi nyelvhasználat és identitás, népességmozgás, valláskutatás.

A diákok szakmai és szabadidős tevékenységeinek a Max Weber Szakkollégium ad otthont, amely gazdag szociológiai szakkönyvtárat is működtet.

A tanszék szakmai folyóirata az Erdélyi Társadalom szociológiai szakfolyóírat, tágabb társadalomtudományi kitekintéssel.

 

A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Szociológia Tanszékének oktatói

 

Név Fokozat
dr. Horváth István egyetemi tanár
dr. Magyari Tivadar egyetemi docens
dr. Mezei Elemér egyetemi docens
dr. Veres Valér egyetemi docens, intézetigazgató
dr. Csata Zsombor egyetemi adjunktus
dr. Geambașu Réka egyetemi adjunktus
dr. Kiss Dénes egyetemi adjunktus
dr. Magyari Nándor László egyetemi adjunktus
dr. Pásztor Gyöngyi egyetemi adjunktus
dr. Péter László  egyetemi adjunktus

 

Óraadó oktatók

Név Fokozat E-mail
dr. Dániel Botond óraadó egyetemi tanársegéd danielbotond@gmail.com
dr. Letenyei László óraadó egyetemi docens llet@uni-corvinus.hu