Felvételi követelmények

Posted in Alapképzés, Távoktatás

Beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

  1. beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva) – ANEXA 1 (letölthető az előiratkozási felületről);
  2. érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
  3. születési anyakönyvi kivonat (születési bizonyítvány);
  4. személyazonossági igazolvány (Carte de identitate);
  5. orvosi igazolás (amelyben feltüntetve benne, hogy: “apt pentru facultate”);
  6. a felvételi díjak (beiratkozás és adatfeldolgozás) kifizetését igazoló dokumentum;
  7. motivációs levél/esszé (felvételi próba, az elkészítés szempontjai itt olvashatók)

A jelentkezők felelősséggel tartoznak a 2019. december 10-én kiadott 24/050-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzata által előírt valamennyi dokumentum megfelelő, aláírt (esetenként) és szkennelt formában történő feltöltéséért/továbbításáért. E szabály alól kivételt képeznek a 3 cm/4 cm-es méretű fényképek, amelyeket eredetiben kell behozni az oktatási tevékenység kezdetekor. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

Beiratkozási díj:

A beiratkozás költsége 150 RON, amely két díjból adódik össze: a felvételi díjból (120 RON) és a feldolgozási díjból (30 RON).

Egyetlen beiratkozási díj kifizetésével a jelentkező a kar összes szakára beiratkozhat (szociológia, szociális munka, antropológia, humán erőforrás), egy adott oktatási nyelv keretében. Azoknak jelentkezőknek, akik a román, illetve a magyar nyelvű képzésre is be szeretnének egy időben iratkozni, két beiratkozási díjat kell fizetniük.

A felvételi díj kifizetése alól felmentést kapnak a fogyatékkal élő személyek, a tanügyi alkalmazottak és a BBTE alkalmazottainak a gyerekei (ők tehát csak a 30 RON feldolgozási díjat kell kifizessék, de csatolni kell az igazolást a szülő munkahelyéről vagy a fogyatékosságról). A mindkét szülőtől árván maradtak, illetve családi elhelyező központokból érkező fiatalok ingyen iratkozhatnak be a felvételi vizsgára (csatolva a díj alól mentesítő igazoló iratot).