Humán erőforrás

A képzésrőlKompetenciákTantárgyakKarrierFelvételi kritériumok

A humán erőforrás területén képzett szakember ahhoz ért, hogy a gazdasági vállalkozásokban, szervezetekben, intézményekben az egyes feladatokra hogyan válasszák ki az arra legalkalmasabb embereket. Átlátja, hogyan gazdálkodjanak vállalatok a leghatékonyabban a munkaerővel, amely a gazdasági tevékenység sikerének fontos tényezője, illetve felelős azért, hogy a vállalatokban dolgozók a lehető legjobban szervezve, harmonikus viszonyok között dolgozzanak a maguk és a vállalat javára. A nagyobb vállalatokban, intézményekben működik Humán Erőforrás osztály, részleg.

A humán erőforrás szakértőjének átfogó szociológiai, gazdasági, pszichológiai tudása van. Fontosabb tantárgyak: HR-menedzsment, szervezeti és vállalati menedzsment, kisvállalkozások szervezése, a munkaerő felmérése, tesztelése, karrierorientáció és -tanácsadás, arculatépítés és PR, EU-s projektek, közösségi rendezvényszervezés, marketing, konfliktusmenedzsment, közigazgatási alapismeretek, társadalmi problémák, számítógépes adatfeldolgozás és elemzés.

 

E szak végzősei is megszerzik a szociológiához kapcsolódó fő kompetenciákat. A képzés keretében meg lehet szerezni a társadalmi marketing szakirány képesítést, amely szervesen kapcsolódik a humán erőforrás szakértő képzettségéhez.

E szakirány ötvözi azokat a gyakorlati ismereteket és technikákat, amelyek a társadalom gazdasági életképességének a megteremtéséhez nyújtanak hatékony megoldásokat. A társadalmi marketing szakirány olyan tanácsadói, szervezői, mediációs, közösségművelési, régiófejlesztési, pályázatíró és projektkezelő tevékenységekre készít fel, amelyek nélkülözhetetlenek az önkormányzatok, közigazgatási szervek, non-profit intézmények, érdekképviseleti szervezetek és a piaci intézmények, vállalkozások hatékony és produktív működtetéséhez. A gyakorlati ismereteken alapuló képzés olyan készségek és kompetenciák fejlesztésére fókuszál, amelyek elsajátítása révén érdemben hozzájárulhatsz a társadalmi környezeted életminőségének javításához.

 

I. félév

ALM1101 Introducere în sociologie/
Introduction to Sociology/
Bevezetés a szociológiába
ALM1102 Metode de cercetare socială/
Social Research Methods/
Társadalomkutatási módszerek
ALM1103 Fundamente ale managementului resurselor umane/
Fundaments of Human resource management/
HR-menedzsment alapjai
ALM1104 Psihologie generală şi educaţională/
General and Educational Psychology/
Általános pszichológia
ALX0001 Curs opțional complementar 1/
Complementary Optional Course 1/
Választható tárgy 1
* Limba străină 1/
Foreign language 1/
Idegen nyelv 1
YLU0011 Educație fizică 1/
Physical education 1/
Testnevelés 1

II. félév

ALM1403 Managementul resurselor umane/
HR Management/
Humánerőforrás-menedzsment
ALM1403 Probleme sociale fundamentale ale lumii/
Global Social Problems/
Társadalmi problémák
ALM1205 Metode cantitative și bazele statisticii/
Quantitative Methods and Basic Statistics/
Kvantitatív módszerek és alapfokú statisztika
ALM1206 Introducere în micro şi macroeconomie/
Introduction to Micro and Macroeconomics/
Bevezetés a közgazdaságtanba
ALM1204 Practică profesională 1/
Traineeship 1/
Szakmai gyakorlat 1
ALM1207 Metodologia și etica redactării textelor de specialitate/
Academic writing and ethics/
Szakszövegírás módszertana és etikája
ALX0002 Curs opțional complementar 2/
Complementary Optional Course 2/
Választható tárgy 2
** Limba străină 2/
Foreign language 2/
Idegen nyelv 2
YLU0012 Educație fizică 2/
Physical education 2/
Testnevelés 2

III. félév

ALM1301 Teorii sociale clasice/
Classic Social Theories/
Klasszikus társadalomelméletek
ALM1304 Psihologie socială/
Social Psychology/
Szociálpszihológia
ALM1303 Metode de statistică socială/
Methods of social statistics/
Társadalom-statisztikai módszerek
ALM1305 Metode calitative de cercetare/
Qualitative Methodes of Research/
Kvalitatív módszerek
ALM1306 Dreptul muncii şi protecţiei sociale/
Employment and Social Protection Law/
Munkajog
ALX0003 Curs opțional de specialitate 1/
Optional Course 1/
Választható szaktárgy 1
ALX0003 Curs opțional de specialitate 2/
Optional Course 2/
Választható szaktárgy 2

IV. félév

ALM1406 Teorii sociale contemporane/
Contemporary Social Theories/
Kortárs társadalomelméletek
ALM4403 Sociologia organizaţiilor şi a muncii/
Sociology of organisations and labour/
Szervezet- és munkaszociológia
ALM1407 Structură socială/
Social Structure/
Társadalomszerkezet
ALM4401 Psihodiagnostic. Metode de testare şi evaluare/
Psychodiagnosis. Methods of Testing and Evaluation/
Tesztelés és értékelési módszerek
ALM4404 Practică profesională 2/
Traineeship 2/
Szakmai gyakorlat 2
ALX0004 Curs opțional de specialitate 3/
Optional Course 3/
Választható szaktárgy 3
ALX0004 Curs opțional de specialitate 4/
Optional Course 4/
Választható szaktárgy 4


V. félév

ALM1501 Socioantropologia comunităţilor urbane/
Socioanthropology of Urban Communities/
Város szociológia és antropológia
ALM4504 Demografie şi resurse umane/
Demography and Human Resources/
Demográfia és humánerőforrás
ALM4502 Dezvoltarea și formarea resurselor umane/
Development end formation of Human Resources/
HR fejlesztés és képzés
ALM4501 Psihologia muncii şi a personalului/
Psychology of Work and Staff/
Munka- és személyzet pszihológia
ALM4505 Practică profesională 3/
Traineeship 3/
Szakmai gyakorlat 3
ALX0005 Curs opțional de specialitate 5 /
Optional Course 5/
Választható szaktárgy 5
ALX0003 Curs opțional de specialitate 6/
Optional Course 6/
Választható szaktárgy 6

VI. félév

ALM1601 Sociologia opiniei publice/
Sociology of Public Opinion/
Közvélemény szociológiája
ALM4601 Consiliere şi orientare în carieră/
Counseling and Career Guidance/
Pályaválasztási tanácsadás
ALM1603 Sociologie economică/
Economic Sociology/
Gazdaságszociológia
ALM2603 Proiectarea şi analiza bazelor de date sociale/
Projection and analysis of social data/
Adatbázisok tervezése és elemzése
ALM1604 Laborator de sociologie aplicată (pentru licenţă)/
Laboratory for Applied sociology (for thesis)/
Alkalmazott szociológia labor (szakdolgozat)
ALX0006 Curs opțional de specialitate 7/
Optional Course 7/
Választható szaktárgy 7
ALX0004 Curs opțional de specialitate 8/
Optional Course 8/
Választható szaktárgy 8

A szerzett diplomával betölthető specifikus szakmák: humánerőforrás-szakértő, munkaerőpiaci elemző, csapatépítő (teambuilding) tréner, szakfelügyelő (inspektor) a szakmai képzés, értékelés és szelekció területén, szakmai kompetencia értékelő, munkaerőt rekrutáló és integráló elemző/szakértő, bérezési rendszerelemző, személyzeti átképzési tanácsadó, társadalmi kapcsolatok szakértője, általános közgazdasági és marketing tanácsadó, szakértő, szakfelügyelő (inspector), referens, közgazdász, közigazgatási tanácsos (hivatalnok).