Küldetésünk

A „Babeş-Bolyai” Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munkásképző Kara vállalja az Egyetem küldetését:

 

  • alap- és alkalmazott kutatás a teljes tudományos közösség bevonásával;
  • a különböző területekre jellemző gondolkodásmód és kutatási módszertan sokféleségének, a kritikus gondolkodás, a nyelvi és vallási sokféleség és az interkulturalitás bátorítása;
  • az új oktató- és kutatónemzedékek támogatása; a demokratikus értékek, a társadalmi integráció, az esélyegyenlőség ösztönzése;
  • részvétel a közösségi életben és a közszférában.

 

A Szociológia és Szociális Munkásképző Kar ezt a küldetést néhány olyan sajátos elvvel egészíti ki, amely tevékenységünket és szervezetünket irányítja:

 

  • konzultáció, átláthatóság és demokratikus döntéshozatal a Kar minden egyes képviseleti szervének szintjén;
  • a Karnak, mint egésznek való felfogása, együttműködés és szolidaritás a karon belül és nyitottság az együttműködésre más egyetemi karokkal és kutatási egységekkel, a diákok és a kutatási tevékenység érdekében, az interdiszciplinaritás, a szemléletek pluralizmusa és a nyitottság nevében.