Ösztöndíjak 2021-2022 tanév, I. félév

Posted in Hirdetések, Szociális ösztöndij, Tanulmányi ösztöndíjak

teljesítmény- és érdemösztöndíjak igénylése esetén az alapképzés I., II. és III., valamint a magiszteri képzés I. és II. évfolyamainak hallgatói a kitöltött kérvényt 2021. szeptember 27. és 2021. október 15. között tölthetik fel a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro oldalra


Azok a hallgatók, akik szociális és betegségi ösztöndíjat igényelnek a 2021–2022-es egyetemi tanév I. félévére, a szükséges iratokat 2021. szeptember 27. és 2021. október 15. között egyetlen állományként, szkennelve tölthetik fel a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro oldalra.

 

A szociális ösztöndíj megpályázásához a következő dokumentumok szükségesek:

Azok a hallgatók, akiknek családjában az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét (1386 lej/családtag), az alábbi dokumentumokat fogják benyújtani:

 1. formanyomtatvány (Anexa 7) 
 2. 8-as számú melléklet (Anexa 8)
 3. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 4. a szülők személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 5. a szülők eltartásában lévő további családtagok személyazonossági igazolványának és születési anyakönyvi kivonatának (keresztlevél) fénymásolata;
 6. tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolása az oktatási intézményekben tanuló családtagok esetében
 7. az egyik szülő saját felelősségű nyilatkozata közjegyző előtt vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál, a család eltartásában lévő kiskorú gyerekek esetében, akiknek nincsen tanulói jogviszonyuk és nem rendelkeznek saját jövedelemmel;
 8. igazolás az orvosi ellátásra szoruló kiskorú gyerekeknek nyújtott állami pótlék összegéről;
 9. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  1. a Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolás a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2021. június, 2021. július és 2021. augusztus hónapokra;
  2. munkanélküliségi igazolás 2021.június, 2021. július és 2021. augusztus hónapokra;
  3. a nettó jövedelemről szóló igazolás 2021. június, 2021. július és 2021. augusztus hónapokra;
 10. a jövedelemmel nem rendelkező szülő saját felelősségű nyilatkozata, a közjegyzőnél vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál;
 11. halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata, amennyiben a hallgató félárva, ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei utódlási nyugdíjának összegére vonatkozóan;
 12. elvált szülők esetén szükséges a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei részére megítélt gyermektartási díj összegére vonatkozóan;
 13. a Pénzügyi Igazgatóság által kibocsátott igazoló okiratok az engedélyezett tevékenységekből származó nettó jövedelemre vonatkozóan: (például: bérleti díjak, P.F.A. – gazdasági tevékenység végzésére engedélyezett természetes személy, A.F. – családi vállalkozások, S.C. – kereskedelmi társaságok; a hallgató és családja magántulajdonában lévő javak használatából származó nettó jövedelemről: mezőgazdasági terület, erdők, bérleti szerződés stb.);
 14. a kérelmező saját felelősségű nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy sem ő, sem a családja nem rendelkezik egyéb jövedelemmel (8-as számú melléklet).
 15. A dokumentumok megfelelőségére vonatkozó saját felelősségű hallgatói nyilatkozat, és felelősségvállalás ezek fizikai formátumban való leadására

 

Aki egészségi állapota miatt ösztöndíjra jogosult, a következő dokumentumokat kell benyújtania:

 1. formanyomtatvány (Anexa 7) 
 2. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 3. a szakorvos vagy a diagnózis terén illetékes főorvos által kibocsátott orvosi bizonyítvány (certificat medical);

 

Kérvény (Cerere de bursă)

Rendelkezés a 2021–2022-es egyetemi tanév I. félévi ösztöndíjainak odaítélésére vonatkozóan

Az egyetem ösztöndíj szabályzata a 2021/2022-es tanévre

A 2021–2022-es egyetemi tanév I. félévi ösztöndíjainak odaítélésére vonatkozó NAPTÁR a BBTE-en