Nicoleta Neamţu

Tanszék: Szociális munka (román tagozat)

Titlu: egyetemi docens

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 303

Email:nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro

Functia: Consiliul facultății; Cadru didactic; Responsabil de masterul: Managementul serviciilor sociale;

BioInteresePredarePublicaţiiProiecte
Nicoleta Neamțu este doctor în sociologie, în domeniul de cercetare asistenţă socială, din 2006. Deține un master în „Organizarea şi administrarea în domeniul asistenţei sociale” (1996), și o licentă în asistenţă socială, promoţia 1995. Este absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea “Babeş-Bolyai“, promoţia 2001. S-a specializat şi perfecţionat profesional şi în străinătate. A fost visiting researcher ca bursier Fulbright în Statele Unite ale Americii la University of North Carolina at Chapel Hill, NC (1999-2000). A câştigat burse de studiu ERASMUS (Anglia, Worcester, 2017 și Keele, 2010), UNICEF (Anglia, Norwich, 1997), AUDEM (S.U.A, Rochester, NY, 1995) şi respectiv, TEMPUS (Scoţia, Dundee, 1994). A contribuit la dezvoltarea pe baze noi a profesiei de asistent social în România, fiind laureată cu  „Premiul personalitatea anului 2013 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţa socială” la Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială, ediția 2014, organizată de CNASR. A inițiat în 2009 și a dezvoltat până în prezent (2018) programul de master în specializarea “Managementul serviciilor sociale”, în calitate de director de program, la Universitatea “Babeș-Bolyai”.  A publicat în domeniile: managementul organizaţiilor furnizoare de servicii sociale, evaluarea serviciilor sociale, evaluarea programelor de plasament familial, metode şi tehnici de asistenţă socială a familiei, bunăstarea copilului şi adultului, practica asistenţei sociale centrată pe individ, familie și grup. Dintre lucrările publicate de autoare menţionăm cărţile intitulate: Managementul serviciilor de asistență socială, ediția a III-a, revăzută și adăugită2015, Cluj-Napoca, Accent, 291 p., Procese de asistență socială centrate pe individ, familie și grupStudii de caz2012,coordonator şi coautor, Cluj-Napoca, Accent, 282 p. și Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul reformei sistemului de protecţie a copilului din România, 2007, Cluj-Napoca, Accent, 255 p.
 • evaluarea programelor sociale
 • metode si tehnici de intervenție socială
 • plasament familial
 • managementul serviciilor sociale
 • inovație socială
 • Managementul serviciilor sociale
 • Proiectarea şi managementul programelor sociale
 • Managementul resurselor umane şi supervizarea în serviciile sociale
 • Metode si tehnici de asistență socială centrate pe familie
 • Schimbarea macrosistemelor și practica inovației in serviciile sociale
 • Evaluarea macropracticii, autocunoaștere și dezvoltare profesională
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Managementul serviciilor de asistenţă socială, ediția a III-a, revizuită și adăugită
N Neamţu
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2015
14*2015
Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul actual al României
N Neamţu
62006
Social Work in Romanian Rural Communities: An Inside Perspective from a Qualitative Study
C Faludi, N Neamțu
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 25-45, 2020
52020
Relaţia dintre climatul organizaţional şi riscul de epuizare profesională perceput de angajaţii care oferă direct servicii de asistenţă socială în instituţii publice – Studiu …
N Neamțu, HM Teona
Revista de Asistență Socială/Social Work Review 17 (4), 41-52, 2018
42018
Aplicatii ale managementului prin obiective in evaluarea eficacitatii organizatiei non-profit si a institutiei publice furnizoare de servicii sociale
N Neamtu
Transylvanian Review of Administrative Sciences 20, 96-114, 2007
3*2007
„Dimensiunea managerială în asistenţa socială”
N Neamţu
Tratat de Asistenţă Socială [Social Work Treatise], Iaşi: Polirom, 367-400, 2003
32003
Learning Effectiveness of Social Work Methods With Groups, in Online and Face-to-Face Contexts
N Neamţu, C Faludi
Frontiers in Psychology 12, 649691, 2021
22021
Approaches to Ethics in Social Work in a Complex Work Environment
I Copoeru, N Neamtu
Revista de Asistenta Sociala, 3, 2015
22015
Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali
M Roth
Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Presa Universitară …, 2008
22008
Managementul orientat spre rezultate în cercetarea de evaluare a serviciilor de plasament familial
N NEAMŢU
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 10 (21), 5-17, 2008
22008
Impactul serviciilor de asistenţă maternală, în contextul reformei sistemului de protecţie a copilului
N Neamţu
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială/Review of Research and Social …, 2007
22007
Success and Failure in Foster Family Care, in the Actual Context of Romania
N Neamțu
Revista de cercetare și intrvenție socială/Review of Research and Social …, 2006
22006
Learning to practise social work: International approaches
M Doel
Jessica Kingsley Publishers, 2002
22002
Clasificarea problemelor de functionare sociala: inovatia necesara asistentei sociale din Romania
N Neamțu
Revista Transilvana de Stiinte Administrative 6 (1(6)/2001), 148-153, 2001
22001
Caracteristici ale inovatiei în serviciile sociale, ca varietate a inovatiei sociale
M Hideg, N Neamţu
Revista de Asistenta Sociala, 7-18, 2019
12019
Caracteristici ale inovaţiei în serviciile sociale, ca varietate a inovaţiei sociale.
M Hideg, N Neamţu
Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala, 2019
12019
Contemporary Challenges in Social Work Practice in Multicultural Societies
G Misca, N Neamtu
Social Work Review, 7-9, 2016
12016
Tipologii ale cercetărilor de evaluare a eficacităţii plasamentului familial
N Neamţu
Revista de Asistenţă Socială/Social Work Review 4 (4/2010), 49-61, 2010
12010
Regins of the world and the COVID-19 Health emergency
.... Patricia Fronek, ...., Nicoleta Neamțu, Mădălina Hideg
Social Work in Health Emergencies.Global Perspectives, 35-95, 2022
2022
Editorial: Asistenţa socială în domeniul sănătăţii
N Neamțu, A Dragomir
Revista de Asistență Social/Social Work Review, 3-5, 2020
2020
Vezi toate articolele

Granturi individuale sau burse postdoctorale:

 • Grant Fulbright, individual, „Social Work: Non-Profit Management”, afiliată ca visiting researcher la University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, Statele Unite ale Americii, Grant Fulbright sponsorizat de United States Information Agency, S.U.A., Septembrie 1999-Iunie 2000.

Membru al unei echipe de cercetare:

 • Proiect national „Social Monitoring of Systematic Registration Process in 31 Administrative-Territorial Units”, Completing European Support for Agricultural Restructuring Project, coordonat de “SC International Brand Consultants SRL”, Bucuresti, Romania, contract nr.17842/2012, finantat de National Agency for Cadastre and Land Registration and World Bank, 2012-2013,
 • Membru în anul 2007, în echipa proiectului „Reţea de suport pentru programe de dezvoltare socială la nivel local şi naţional”, din contractul de finanţare Gr.6/2007, grant CNCSIS, tip A-consorţiu, director de grant prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, Universitatea din Bucureşti,
 • „Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectivă comparativă internaţională.”, grant CNCSIS, de tip A, nr. 30/1232, 42/155, 98/155 şi 30/155, director de proiect Conf. Univ. Dr. Cornelia Mureşan, Univ. „Babeş-Bolyai”, 2003-2006