Szociológia doktori iskola

LeírásDoktori vezetőkDoktoranduszokSzabályzatokFormanyomtatványokFelvételiHirdetésekElérhetőség

A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen kínált egyetemi tanulmányok harmadik ciklusa a doktori tanulmányoké, amelyek célja az eredeti tudományos kutatások révén történő tudásbővítés. Ez lehetővé teszi az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) és a Nemzeti Képesítési Keretrendszer 8. szintjének megfelelő képesítés megszerzését. A BBTE Szociológia és Szociális Munka Karán belül a Szociológia Doktori Iskola nappali és részidős doktori képzést szervez. A nappali tagozatos doktoranduszok három évig doktori ösztöndíjban részesülnek. Minden doktorandusztól elvárjuk, hogy aktívan vegyen részt az oktatók által végzett kutatási projektekben, valamint az oktatási feladatokban: a hallgatóknak tartott szemináriumokon és konzultációkon keresztül.

A doktori program 3 tanévre (6 félévre) van tervezve, és a következőket tartalmazza:
• Felsőfokú egyetemi tanulmányokon alapuló képzési program, amelyet a doktori iskolában fejeznek be. A program kurzusokból és szemináriumokból áll (30 kredit).
• Egyéni tudományos kutatási projekt
• A doktori témával foglalkozó három éves beszámoló bemutatása és megvédése az irányítóbizottság előtt
A doktori értekezés megvédése
• A szociológia területén a doktori cím odaítéléséhez szükséges nemzeti minimumkövetelmények teljesítése, amelyek az OMEN 5110/2018. számú miniszteri rendelet 25. mellékletében vannak meghatározva.

A Szociológia Doktori Iskola célja, hogy ösztönözze a fejlett és haladó alapkutatást, valamint az alkalmazott és intervenciós jellegű kutatást a társadalmi területet érintő különböző témákban, mind mezoszociális, mind makroszociális szinten:

– az aktuális társadalmi folyamatok áttekintése (pl. a bűnözés, a marginalizált csoportok helyzete – társadalmi kirekesztés, családon belüli erőszak, szociálpolitikák, a helyi mikroközösségek közötti kapcsolatok dinamikája stb.);
– a társadalmi folyamatok dinamikus perspektívából való elemzése (longitudinális összehasonlítások, társadalmi-gazdasági környezetek összehasonlítása stb.).

A 2022-2023-as tanév doktori tanterve négy tantárgyat tartalmaz, amelyek közül hármat kell választani:

A társadalomtudományi kutatás módszertani és etikai alapjai – dr. Petru Iluț, 2023. március 9, 16.00 óra, Dosztojevszkij (volt Szántó/Plugarilor) utca 34, 8 terem, e-mail: ilutpetru45@gmail.com
A társadalmi hatás vizsgálatának módszerei – dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár, dr. Comșa Mircea habil. egyetemi tanár, 2023. március 7, 17.00 óra, Dosztojevszkij (volt Szántó/Plugarilor) utca 34, 2 iroda, e-mail: dan.chiribuca@ubbcluj.ro, mircea.comsa@ubbcluj.ro
A társadalmi struktúrák kvantitatív módszerekkel történő elemzése – dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár, dr. Horváth István egyetemi tanár, 2023. március, 16.00 óra, Dosztojevszkij (volt Szántó/Plugarilor) utca 34, 14 terem, e-mail: veres.valer@ubbcluj.ro, istvan.horvath@ubbcluj.ro
Bármely más BBTE doktori iskola által kínált tanfolyam

A Szociológiai és Szociális Munka Kar több kutatóközpontot is működtet, ahol a doktoranduszok részt vehetnek az általuk végzett tevékenységekben.

A Szociológia Doktori Iskola együttműködési megállapodásokat kötött a következő intézményekkel:

Népességkutató Központ (https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/)
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet  (https://ispmn.gov.ro/)
A Családon Belüli és Társadalmi Erőszak Kutatásával és Megelőzésével Foglalkozó Központ (https://prevenireaviolentei.granturi.ubbcluj.ro/)

A társadalomtudományi kutatások módszertani és etikai alapjai” tantárgy 14 órás tananyagot tartalmaz, amely az OMEN 3131/2018 miniszteri rendeletnek megfelelően foglalkozik az etikai és tudományos integritás kurzusainak tantervekbe való beillesztésével.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem emellett ösztönzi az Európai Doktori fokozat megszerzését, mint a doktori tanulmányok nemzetközi színvonalát és minőségét biztosító lehetőséget.

További információk a BBTE Igazgatótanács HCA 1295/08.02.2021 számú határozatban találhatók a Dokumentumok részben vagy a https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/noutati-doctoratul-european/

Az BBTE doktori tanulmányainak szervezéséről és működéséről további információk a Doktori Tanulmányok Intézetének honlapján érhetők el (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/).


A Babeș-Bolyai Tudományegyetemhez tartozó habilitált egyetemi oktatók végzik a doktori iskolákban a tevékenységeket, akik nemzeti és nemzetközi szinten is elismert kutatásokat folytatnak.

A habilitáció igazolja az egyetemi oktató alkalmasságát a doktori dolgozatok vezetésére. A BBTE szabályzata meghatározza a habilitáció megszerzésének feltételeit, amelyek magukban foglalják a habilitációs értekezés nyilvános védését és a doktori témavezetők kinevezését. A habilitációs bizonyítvány megszerzése után a jelölt kérelmet nyújthat be a doktori iskolákhoz való felvételre. A doktori iskolákba való felvételhez a jelöltnek meg kell felelnie az HCA 21244/23.10.2017 Igazgatótanács döntésében meghatározott kritériumoknak.

A habilitációs folyamatról további információkat találhat a Doktori Tanulmányok Intézetének honlapján: (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/).


Doktori vezetők – teljes jogú tagok

dr. Albert-Lőrincz Enikő egyetemi tanár (társvezetés)
dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár
dr. Comșa Mircea habil. egyetemi tanár
dr. Culic Irina habil. egyetemi tanár
dr. Mureșan Cornelia egyetemi tanár (társvezetés)
dr. Pantea Maria Carmen habil. egyetemi tanár
dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár (társvezetés)
dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár
dr. Dégi László Csaba habil. egyetemi tanár
dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens

Tanács

Dégi László Csaba egyetemi tanár (Szociológia Doktori Iskola igazgatója)
Veres Valér egyetemi tanár
Iovu Mihai-Bogdan egyetemi docens
Horváth István egyetemi tanár
Dobre (Dincă) Eleonora doktorandusz

Társult tagok

dr. Bădescu Gabriel egyetemi tanár, dr. Bălaș Delia egyetemi tanár, dr. Benedek József egyetemi tanár, dr. Horváth István egyetemi tanár, dr. Hosu Ioan egyetemi tanár, dr. Iluț Petru, dr. Marian Cosmin egyetemi tanár, dr. Opre Adrian egyetemi tanár, dr. Popescu Livia egyetemi tanár, dr. Szentágotai Aurora egyetemi tanár, dr. Vincze Enikő egyetemi tanár, dr. Antal Imola egyetemi docens, dr. Baciu Cristina egyetemi docens, dr. Balogh Márton egyetemi docens, dr. Berszán Lidia egyetemi docens, dr. Gal Denizia egyetemi docens, dr. Hărăguș Paul Teodor egyetemi docens, dr. Lazăr Marius egyetemi docens, dr. Magyari Tivadar egyetemi docens, dr. Müller-Fábián Andrea egyetemi docens, dr. Neamțu Nicoleta egyetemi docens, dr. Rebeleanu Adina egyetemi docens, dr. Szabó Béla egyetemi docens, dr. Troc Gabriel egyetemi docens, dr. Ungvári-Zrinyi Imre egyetemi docens, dr. Faludi Cristina egyetemi docens, dr. Csata Zsombor egyetemi docens, dr. Dávid-Kacsó Ágnes egyetemi adjunktus, dr. Gog Sorin egyetemi adjunktus, dr. Goina Călin egyetemi adjunktus, dr. Kiss Dénes egyetemi adjunktus, dr. László Éva egyetemi adjunktus, dr. Petrovici Norbert egyetemi docens, dr. Péter László egyetemi adjunktus, dr. Pop Florina egyetemi adjunktus, dr. Raț Cristina egyetemi adjunktus, dr. Rusu Dan egyetemi adjunktus, dr. Simionca Anca egyetemi adjunktus, dr. Hărăguș Mihaela CS II kutató

A doktori tanulmányok szokásos időtartama 3 év. Ha a doktorandusz nem fejezi be vagy nem védi meg nyilvánosan a doktori értekezését a doktori tanulmányi szerződésben és annak esetleges mellékleteiben meghatározott időtartamon belül, akkor a doktori témavezető hozzájárulásával legfeljebb 4 év (a 49/2013. sz. törvény alapján) hosszabbítást kérhet. Tanulmányaik alatt a doktoranduszok a Szociológia Doktori Iskola aktív tagjai, részt vesznek a kar oktatási és kutatási tevékenységében. Az 2022-2023-as tanévben 19 doktorandusz van beiratkozva, az alábbiak szerint: 4 az első évben, 5 a második évben és 10 a harmadik évben. A doktori hallgatók kutatási témái különböző területeket fednek le.

Első évesek
Név Téma vezető vagy Doktori irányító Kutatási téma
Koblicska Laura Julia dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár Analiza relației profesionale beneficiar-consilier de probațiune în managementul de caz asupra desistării
Rațiu Mădălina Ioana dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár  Îmbătrâniea și munca în sistemul de educație în România
Péter István dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár Plasarea studenților pe piața muncii în România – reducerea decalajului dintre mediul academic și piața muncii
Papp Olga dr. Dégi László Csaba habil. egyetemi tanár Mental Health Disorders, Workplace Loneliness and Behavioral Addictions
Másod évesek
Név Téma vezető vagy Doktori irányító Kutatási téma
Stânea Codruța Bianca dr. Pantea Maria Carmen habil. egyetemi tanár Renegotiating Eastern queerness: Perspectives on social change back home of the Romanian LGBTQ+ diaspora
Varga Fernando dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár Accesul și traiectoria studenților romi în învățământul superior din România
Sogor Árpád dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár Vocația de preot și analiza traiectoriei carierei de preot protestant în Transilvania
Dincă (Dobre) Eleonora Casandra dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár Impactul schimbărilor demografice asupra managementului resurselor umane
Pataki Erika dr. Dégi László Csaba habil. egyetemi tanár Lung Cancer Patients – Comprehensive Approach in examination, Quality of Life in Hungary
Harmad évesek
Név Téma vezető vagy Doktori irányító Kutatási téma
Bálint Róbert dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár Schimbări organizaționale în Biserica Unitariană și în activitatea preoților
Bărbuță Alina dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens Educația_susținută de noile media: Influențe asupra procesului de învățare și a relațiilor sociale
Bîrsan-Marian Codruța dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens Incluziunea socio-educațională a copiilor cu CES în învățământul primar de masă
Cigoianu Diana dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár The 21st century hattrick: political identity, social media and free speech
Harabagiu Miruna dr. Culic Irina habil. egyetemi tanár Intermedierea muncii migrantelor de origine română în sectorul domestic Italian: muncă forțată și exploatare prin muncă
Mihai Daniel dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár Sărăcia extremă. Situația persoanelor fără adăpost din mediul urban și rural
Perneș Raluca dr. Culic Irina habil. egyetemi tanár Reindustrializare, precarizare, dezvoltare: Cazul zonei Baia Mare
Solonean Dana dr. Culic Irina habil. egyetemi tanár Reformele educației din România în post-comunism. Tendințe ideologice, acțiune și guvernanță
Hosszabbításban lévő doktoranduszok
Nr. crt. Dată înmatriculare Coordonator Tema de cercetare 
1 1/Oct/2019 dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens Capitalul Social și jocurile video
2 1/Oct/2019 dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár Viața religioasă și integrarea socială în comunitatea de romi din Diosig
3 1/Oct/2019 dr. Comșa Mircea habil. egyetemi tanár Diferențe de gen în productivitatea științifică sociologică. Analiză a publicațiilor sociologice, în context european și românesc
4 1/Oct/2019 dr. Albert-Lőrincz Enikő egyetemi tanár Analiza resurselor copiilor aflați în centru de plasament din Transilvania
5 1/Oct/2019 dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár Migration of the Romanian Roma. Effects on origin communities
6 1/Oct/2019 dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár Impactul metodelor colaborative asupra soluțiilor de intervenție socială
7 1/Oct/2019 dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár Influența factorilor sociali asupra succesului și motivației școlare la elevii de etnie romă
8 1/Oct/2019 dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár Digitalizarea comunicării politice. O analiză sociologică a ultimelor campanii electorale
9 2/Oct/2017 dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens Percepții și atitudini privind integrarea pe piața muncii a studenților de la asistență socială
10 1/Oct/2018 dr. Culic Irina habil. egyetemi tanár Relații de muncă în România. Imaginarul statului român dupa 2011
11 1/Oct/2018 dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár Importanța și impactul centrelor de zi în prevenirea abandonului școlar la copiii din mediile defavorizate
12 1/Oct/2018 dr. Pantea Maria Carmen habil. egyetemi tanár Meanings of internship among graduates and companies’s representative. A qualitative inquiry in Romania
13 1/Oct/2018 dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár Asistența socială școlară în contextul actual al profesiilor și ocupațiilor din România
14 2/Oct/2017 dr. Pantea Maria Carmen habil. egyetemi tanár Graduate employability: a qualitative inquiry on over-education among youth in Romania
15 2/Oct/2017 dr. Albert-Lőrincz Enikő egyetemi tanár Terapia ocupațională pe care o aplică asistenții sociali din Ardeal
16 2/Oct/2017 dr. Pantea Maria Carmen habil. egyetemi tanár Training young people for work. An extended case analysis of vocational schools in Romania: actors and policies
17 2/Oct/2017 dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár Schimbarea orientărilor valorice în rândul liceenilor
18 2/Oct/2017 dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár The impact of restorative practices on school inclusion of children belonging to marginalized groups
19 1/Oct/2016 dr. Comșa Mircea habil. egyetemi tanár Forme de producere a cunoașterii în domeniul sociologiei. Continuități și congruențe
20 1/Oct/2016 dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár Efectele sociale ale instituționalizării beneficiarilor din unitățile de asistență medico – socială
21 1/Oct/2016 dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár Parentingul în familiile de romi
22 1/Oct/2016 dr. Mureșan Cornelia egyetemi tanár Divorțul parental și consecințele lui de lungă durată
23 1/Oct/2016 dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens Experince of divorce and educational outcomes for Arab children in Israel
24 2/Oct/2017 dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár The relation between the socio-economic status and the achievement of pupils in highschool in the Triangle Area of Israel
25 1/Oct/2016 dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár Efectele mediului rezidenţial din cadrul sistemului de protecţie a copilului asupra integrării sociale a tinerilor postinstituţionalizati

 


25-ös melléklet

SZOCIOLÓGIAI, POLITIKATUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG 

A doktori fokozat megszerzésére vonatkozó nemzeti minimumkövetelmények

A doktori cím megszerzéséhez a következő minimumkövetelményeknek kell megfelelni:

  1. legalább két cikk megjelentetése a nemzetközi adatbázisokban (BDI) indexált folyóiratokban vagy legalább két könyvfejezet megjelentetése a nemzeti oktatási és tudományos kutatásért felelős miniszter 6.129/2016. számú, a felsőoktatási tanári címek, a kutatási és fejlesztési szakképzettség, a doktori témavezetői minőség és a habilitációs oklevél odaítéléséhez szükséges és kötelező minimumkövetelmények jóváhagyásáról szóló rendeletének 25. számú mellékletében szereplő A1 (nemzetközi presztízsű kiadók) vagy A2 (elismert presztízsű kiadók) kategóriába tartozó kiadó által kiadott kötetekben;
  2. az elismert nemzetközi adatbázisok a következők: ISI Web of Science, SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMEd, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, Jstor, SSRN, REPEC, Informa, Project MUSE és HEIN Online.

Az Ön tudományos tevékenységét, beleértve a minimumkövetelmények teljesítését is, kötelező bevezetni a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, tudományos tevékenységeket nyilvántartó rendszerébe, amely az alábbi linken érhető el: https://infocercetare.ubbcluj.ro/Account/ResetareCont

Útmutató a habilitációs szakdolgozat kidolgozásához
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem szabályzata a habilitációs dolgozat nyilvános védéséről és a doktorátus vezetők felvételéről

A DTI formanyomtatványai az alábbi linken találhatók: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/

A DTI oldal hasznos forrás a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem PhD-programja iránt érdeklődő hallgatók és kutatók számára, mivel könnyű hozzáférést biztosít a PhD-program lebonyolításához szükséges űrlapokhoz. Az oldal biztosítja a beiratkozás folyamatához és a doktori tanulmányok lefolytatásához szükséges űrlapokat. Az oldalon a PhD-program különböző szakaszaira vonatkozó űrlapok találhatók, mint például a felvételi beiratkozás, a programba való beiratkozás megerősítése, a PhD-dolgozat benyújtása, a doktori védésre való beiratkozási kérelem és még sok más.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen kínált egyetemi tanulmányok harmadik ciklusa a doktori tanulmányok, amelyek lehetővé teszik az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) és a Nemzeti Képesítési Keretrendszer 8. szintjének megfelelő képesítés megszerzését, ami egy életen át tartó tanulási folyamat része. A doktori képzésre való felvétel a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Doktori Tanulmányok Intézete által szervezett vizsga alapján történik. A doktori tanulmányokra való jelentkezés nem függ attól, hogy a jelölt milyen területen szerezte meg az alapképzési és a mesterképzési diplomáját. A felvételi vizsgával kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a Felvételi-Doktori részt (amely tartalmazza a bizottságokat és a vizsgadátumokat).

A Szociológia Doktori Iskola keretében szervezett rendezvények, konferenciák, ösztöndíjak:

dr. Dégi László Csaba egyetemi tanárSzociológia Doktori Iskola igazgatója
dr. Veronica SavuSzociológia Doktori Iskola titkára

Tel: 0264 – 424 674