Szolidaritási nyilatkozat

Posted in Hirdetések

Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Szociológia Intézet,
Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet

 

Szolidaritási nyilatkozat

 

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet (MSZSZMI) és a román Szociológia Intézet oktatói közössége aggodalommal követi azokat a történéseket, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia sorsát a jövőben messzemenően meghatározzák.

 

Szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni az MTA minden dolgozójával, és különösen kollégáinkkal, a Társadalomtudományi Kutatóintézet munkatársaival.

 

Az elmúlt évtizedekben számos együttműködés valósult meg a kolozsvári és a budapesti műhelyek között, közös kutatások, vendégelőadások formájában, 2014-ben pedig Kolozsváron szerveztük meg a Magyar Szociológiai Társaság éves nagykonferenciáját, az MTA támogatásával. A budapesti MTA Szociológiai és Kisebbségkutató Intézetek keretében zajló kutatómunka több alkalommal is kiterjedt az erdélyi valóságra, lehetőséget biztosítva a közredműködésre a kolozsvári BBTE kutatóival és ezáltal a társadalmi jelenségek komplexebb megértésére.

 

A Szociológiai Kutatóintézet és a Kisebbségkutató Intézet munkatársai számos kortárs társadalmi jelenséget vizsgálnak, hozzájárulva ezzel az érdemi szakpolitikák kidolgozásához, ám éppen függetlenségük és kiszámítható működésük teremti meg annak feltételeit, hogy olyan alapkutatásokat végezzenek, amelyek nélkül a felsőoktatás nem működhetne megfelelően. Oktatási tevékenységünkben a társadalomtudományok oktatása, a magyar valóság tudományos, diákokkal való megismertetése elképzelhetetlen lenne azok nélkül az elméleti és alapkutatási eredmények nélkül, amelyeknek a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei fő megvalósítói.

 

Mindezek alapján reméljük, mihamarabb sikerül a bizonytalan helyzetnek az MTA számára kedvező módon véget vetni, és az intézetek kutatói folytathatják független tevékenységüket.

 

Dr. Veres Valér, intézetigazgató, MSZSZMI

Dr. Raț Cristina, intézetigazgató, román Szociológia Intézet