Tájékoztatás román állampolgársággal nem rendelkezők számára

Posted in Alapképzés

Egyetemünkre magyar (és más EU-s) állampolgárok is beiratkozhatnak, és tandíjmentesen tanulhatnak bármelyik meghirdetett szakon. Amennyiben tandíjmentes helyre felvételt nyernek, ösztöndíjat, valamint kollégiumi helyet is kaphatnak. Intézetünkben jelenleg több, mint 20 külföldi (főleg magyar) állampolgárságú diák tanul.

A felvételhez nem szükséges emelt szintű érettségi oklevél felmutatása!

Az EU-s (nem román) állampolgárok felvételi eljárása már májusban elkezdődik. Erre azért van szükség, mert a külföldön szerzett érettségi oklevelet először román nyelvre kell fordítani, és el kell ismertetni a Román Oktatási Minisztériumban. Külföldi állampolgárok számára az iratkozás menete tehát a következő:

Az iratkozás előkészítése: 

Az első fázisban a felvételihez szükséges dokumentumok (érettségi oklevél és középiskolai bizonyítvány) romániai honosítása zajlik.

A jelentkezéshez szükséges iratokat a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára (Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Cooperări Internaționale, str. Avram Iancu nr. 68, 400083 Cluj-Napoca, Románia) vagy az Oktatási Minisztérium iktatójába (Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti) kell eljuttatni.

Az érettségi oklevél elismertetéséhez szükséges dokumentumok:

 1. Formanyomtatvány;
 2. Érettségi bizonyítvány:
  ♦ egyszerű másolat, amennyiben az érettségi bizonyítvány a következő nyelvek egyikén kelt: román, angol, francia, olasz vagy spanyol
  ♦a magyar nyelvű dokumentum egyszerű fénymásolata és román nyelvű, hitelesített fordítása* (eredetiben), amennyiben az érettségi bizonyítvány a fenti nyelvektől eltérő nyelven kelt
 3. A középiskolai évek leckekönyvi kivonata/bizonyítványa az utolsó 2 évre:
  ♦ egyszerű másolat amennyiben a leckekönyv a következő nyelvek egyikén kelt: román, angol, francia, olasz vagy spanyol
  ♦ a magyar nyelvű dokumentum egyszerű fénymásolata és román nyelvű, hitelesített fordítása* (eredetiben), amennyiben a bizonyítvány a fenti nyelvektől eltérő nyelven van kiállítva;
 4. Az állampolgárságot igazoló útlevél vagy a személyi igazolvány fénymásolata
 5. A névváltoztatást igazoló irat hitelesített fordítása* (ha az érettségi bizonyítványon feltüntetett név eltér az útlevélben vagy a személyi igazolványban szereplő névtől)

* Megjegyzés: a romániai törvények szerint hitelesített fordításnak számít az a fordítás, amely esetében egy közjegyző a fordításra rávezetett záradékban igazolja a fordító aláírásának és a bélyegzőjének hitelességét.

Beiratkozás és felvételi

Szükséges iratok, amelyeket az  Academicinfo.ubbcluj.ro/Admitere oldalra kell szkennelve feltölteni:

 1.  online előjelentkezési regisztrálás ittAcademicinfo.ubbcluj.ro/Admitere
 2. a előjelentkezési űrlap kinyomtatott és aláírt példánya
 3. 2-3 oldalas motivációs esszé (felvételi próba)
 4. átszámított érettségi átlagot bizonyító okirat (a honosítási kérvényezéskor kibocsátott irat) – kitöltendő kérvény 
 5. beiratkozási  díj: 150RON
 6. érettségi bizonyítvány és törzslap
 7. fordított és közjegyző által hitelesített születési anyakönyvi kivonat (vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonat másolata)
 8. személyi igazolvány és lakcímkártya
 9. orvosi igazolás a családorvostól a következő megjegyzéssel: „egészséges egyetemi továbbtanulásra”
 10. fordított és közjegyző által hitelesített érettségi oklevél
 11. fordított és közjegyző által hitelesített középiskolai bizonyítvány
 12. 2 db 3 x 4 cm méretű színes fénykép (évkezdéskor adandó be a kar titkárságára)

További információk:

A tanulmányok elismertetésének módja az EU, EEA (European Economic Area) és Svájc állampolgárai számára az alapképzésre való jelentkezéshez

Admission for international students