Tandíjak

Felvételi díj = iratkezelési díj (50 RON) + beiratkozási díj (150 RON)

Tandíjak Románia, az EU¹, az EGT² és a CE³ állampolgárai számára a 2023–2024-es tanévben

A tandíj értéke egy évre alapképzésen és mesteri szinten egyaránt 3.000 RON. A tandíjakat egy összegben vagy részletekben is be lehet fizetni.

A tandíjak befizetése az alábbi ütemezés szerint történik:

 1. az I. éves hallgatók esetében a hely elfoglalásának visszaigazolásakor, illetve a többi évfolyamok esetén október 15-ig, az éves tandíj legalább 25%-át;
 2. december 5-ig, az éves tandíj legalább 50%-át;
 3. március 15-ig, az éves tandíj legalább 75%-át;
 4. május 15-ig, az éves tandíj 100%-át.

Tanulmányok befejezésékor fizetendő tandíjak

 • záróvizsga alapképzésen: 1.000 RON
 • mesteri disszertáció: 1.000 RON
 • doktori disszertáció: 5.000 RON

Tanulmányi okmányok kibocsátása

 

Fizetési lehetőségek

A tandíjak banki átutalása vagy postai utalvánnyal történő kifizetése esetén a megjegyzéseknél fel kell tüntetni a kar nevét, az évfolyamot és a befizetés tárgyát.

 • 1. készpénzben a kari pénztáraknál
 • 2. bankkártyával a kari pénztáraknál
 • 3. az AcademicInfo felületen online kifizetéssel (a díjak menüből)
 • 4. banki átutalással
Valuta Banca IBAN SWIFT
LEJ Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU
 • 5. postai utalvánnyal
Valuta Banca IBAN SWIFT
LEJ Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU

 

Kedvezmények

10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig valamint a további évfolyamok hallgatói október 15-ig befizetik a teljes tandíjat.
A fizetési esedékességi határidőt követő minden naptári napra 0,04%-os késedelmi díj kerül felszámolásra.

 

Az egyetemmel való jogviszony megszüntetése:


A hallgatók eredeti okirataikat  térítésmentesen vehetik ki a titkárságról. Az átvétel előfeltétele a kijelentkezési lap (fișa de lichidare) leadása.