Încasarea taxelor pentru examenele restante pentru sesiunea de iarnă 2020

Publicat în Anunțuri

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2019–2020 se pot achita până la data de 18 ianuarie 2020  (în zilele lucrătoare) între orele 9,30 – 12,30 la casieria facultății – camera 2, parter.  Doar după achitarea taxei de examen se pot genera cataloagele de restanțe.

Plățile se pot efectua şi on-line prin intermediul aplicației Academic Info.

Conform contractului de studii universitare, neachitarea taxelor de şcolarizare şi/sau a penalităţilor datorate pentru neachitare la termen, conduce la imposibilitatea de a participa la examen.


Studenții reînmatriculați în anul universitar 2019-2020 care au de achitat examene restante sunt rugați să se prezinte la Casieria facultății pentru achitarea acestora. Doar pentru studenții reînmatriculați nu se poate face plata examenelor restante on-line.