Studenți internaționali

Cetăţeni din state membre ale UE, SEE şi CE sau cetăţeni români cu studiile efectuate în străinătate, nivel licenţă şi masterat

  1. echivalarea diplomei de studii prin intermediul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare Diplome al MEN – responsabil: Corina  Todea, Centrul de Cooperări Internaţionale, email corina.todea@ubbcluj.ro, tel 0264 429 762, int. 6023.
  2. echivalarea notelor/mediilor de admitere în funcţie de criteriile specifice ale fiecărei facultăţi – responsabil: Elisabeta Kozma, Rectorat, Biroul Curriculum, email erzsebet.kozma@ubbcluj.ro, tel 0264 405300, int. 5105 – Cerere echivalare medii pentru admitere 2020
  3. înscrierea la admitere în sesiunile legal organizate, conform legislaţiei în vigoare – responsabil: comisia de admitere a facultăţii

Cetăţeni din state extracomunitare, nivel licenţă şi masterat

  1. preluarea, verificarea dosarului de aplicaţie şi transmiterea lui la MEN în vederea emiterii scrisorii de accept la studii –  responsabil: Corina  Todea, Centrul de Cooperări Internaţionale, email corina.todea@ubbcluj.ro, tel 0264 429 762, int. 6023.
  2. transmiterea scrisorii de accept emise de către MEN, în copie la facultate şi în original candidatului – responsabil: Corina  Todea, Centrul de Cooperări Internaţionale, email corina.todea@ubbcluj.ro, tel 0264 429 762, int. 6023.
  3. înmatricularea la studii – responsabil: secretariatul facultăţii

Mai multe informaţii aici: ADMISSION FOR INTERNATIONAL STUDENTS