DescriereScopulValori specificeDomenii de pregătireDiscipline studiateCariere

Programul de asistență socială formează personalul serviciilor sociale care acordă ajutor în mod profesionist. Asistentul social asistă familii, grupuri și comunități aflate în dificultate, mediază între indivizi și organizații, previne și reabilitează persoane, aplicând măsuri de protecție socială.

De ce învăţământ la distanţă?

 • Învățământul la distanță este un proces educațional caracterizat prin programe de pregătire ale căror componente sunt: utilizarea de resurse specifice învățământului informatizat, sisteme de comunicare la distanță, sistem tutorial, precum și autoinstruirea și autoevaluarea.
 • Prin învățământul la distanță se oferă un cadru flexibil de învățare pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, care doresc să-și îmbunătățească abilitățile, cunoștințele și competențele cu scopul de a fi competitivi într-o societate bazată pe cunoaștere.
 • Învățământul la distanță oferă o eficiență didactică ridicată.
 • La sfârșitul celor 3 ani de studiu, învățământul la distanță oferă diplome echivalente cu cele de la forma de învățământ cu frecvență (zi).
 • Studenții au posibilitatea de a învăța în mod independent, în ritmul lor, în timpul și locul pe care ei îl aleg. Fiecare disciplină are un tutore aflat la dispoziția studenților, după un orar anunțat.
 • Platforma eLearning a UBB oferă studenților care optează pentru învățământul la distanță acces rapid la mijloacele de învățare și predare interactivă (online); studenții au posibilitatea de a intra în conferințe online cu cadrele didactice, datorită aplicației Moodle, în cadrul cărora cadrele didactice răspund întrebărilor studenților legate de conținutul disciplinelor.
 • Pentru un an de studiu, studenții trebuie să plătească 3.000 lei, având posibilitatea de a plăti această sumă în 4 tranșe ( câte 750 de lei, din trei în trei luni).
 • Întâlnirile cu cadrele didactice vor avea loc față în față şi/sau online (platforma MsTeams), desfășurarea activităţilor didactice având loc de câteva ori într-un semestru, la sediul facultății, de regulă în zilele de vineri după-masă și sâmbătă. Examenele fixate la finalul fiecărui semestru de studiu se susţin în scris, la sediul facultăţii.
 • Începând cu anul universitar 2017-2018, studenții cu cele mai bune performanțe şcolare beneficiază de burse de performanţă.
 • La începutul fiecărui semestru, studenții primesc pe e-mail suporturile de curs în format electronic pentru fiecare disciplină în parte.
 • Studenții au posibilitatea de a ține legătura atât cu cadrele didactice cât și cu secretariatul (mihaela.albu@ubbcluj.ro), în permanență, prin intermediul e-mail-ului.

 • pregătirea studenţilor pentru a profesa asistenţa socială în servicii din cadrul unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în care să promoveze interesele indivizilor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor vulnerabile
 • respectul faţă de om, recunoaşterea demnităţii sale
 • dreptul la autodeterminare şi la afirmarea propriei personalităţi
 • dreptul la confidenţialitate
 • egalitatea şanselor şi nediscriminarea
 • încrederea în capacitatea de dezvoltare a oricărei persoane
 • dreptul la adevăr
 • Metode de asistare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor
 • Pregătirea prin practică de specialitate
 • Deprinderi de cercetare ştiinţifică, care permit absolvenţilor continuarea studiilor la masterat şi doctorat.
 • Tehnici de comunicare empatică, asertivă şi creativă, ca şi pe comunicarea în cel puţin o limbă de largă circulaţie internaţională.

Semestrul I

Introducere în sociologie
Metode și tehnici de cercetare socială
Psihologie generală și a personalității
Introducere în asistența socială și deontologia profesiei
Curs opțional 1
Limba străină 1

Semestrul II

Drept și legislație în asistența socială
Statistică socială și analiza computerizată a datelor
Teorii și metode în asistența socială (I)
Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I)
Curs opțional 2
Limba străină 2

Semestrul III

Metode de asistență socială (II): consilierea individului și familiei
Protecția copilului
Devianță și control social
Psihologia vârstelor
Practică de specialitate (II)
Curs opțional 3
Curs opțional 4

Semestrul IV

Metode de asistență socială (III): grup
Prevenție, terapie și reabilitare în adicții
Probleme sociale
Psihologie socială
Asistența socială în domeniul sănătății mintale
Practică de specialitate (III)
Curs opțional 5

Semestrul V

Asistență socială și consiliere în școli
Metode de asistență socială (IV): dezvoltare comunitară
Managementul serviciilor de asistență socială
Psihosociologia sănătății și sănătate publică
Politici sociale
Practică de specialitate (IV)
Curs opțional 6

Semestrul VI

Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
Asistența socială pentru vârsta a III-a
Proiectarea și analiza bazelor de date sociale
Practică de specialitate (V)
Specificul elaborării lucrării de licență în asistența socială
Curs opțional 7
Curs opțional 8

 

 • Asistent social sau referent în servicii sociale ale primăriilor, serviciilor specializate ale consiliilor judeţene şi ale unor ONG-uri
 • Funcţionar public sau asistent social în administraţia publică locală, judeţeană sau centrală
 • Consilier în şcoli de masă și centre de consiliere psihopedagogică.
 • Asistent social în domeniul medical (policlinici, spitale de psihiatrie, centre medicale comunitare etc.).
 • Asistent social în asociaţii şi fundaţii (pentru persoane cu adicţii, cu dizabilități, şomeri, din închisori, tineri care părăsesc centrele de plasament etc.).