Admitere asistență socială – învâțământ la distanţă

ÎnscriereCalendarCriteriiLocuriRegulamenteTaxeContact

Înscrierea la concursul de admitere 2023 se realizează online, în perioada 10 – 14 iulie (în 14 iulie, până la ora 16:00), pe platforma Admitere2023.ubbcluj.ro 

În perioada admiterii se oferă suport tehnic la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială (B-dul 21 Decembrie, nr. 128, intrarea de pe str. Anghel Saligny) între orele 9:00 şi 15:00, sala 6, parter.

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2022-2023, conform OM nr. 3102 din 08.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în baza Hotărârii Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 31 din 14.03.2022, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Paşi de urmat:

Pasul 1 Crearea unui cont

Pasul 2 Autentificare

Pasul 3 Completarea datelor persoanale

Pasul 4 Completarea datelor despre studii

Pasul 5 Alegerea facultăţii

Pasul 6 Alegerea opţiunilor

Pasul 7 Confirmarea datelor

Pasul 8 Încărcarea documentelor (fişa tip se semnează olograf după care se descarcă şi se încarcă în căsuţa destinată)

Pasul 9 Achitarea taxei

Pasul 10 Trimite dosar

Actele necesare scanate în format .pdf:

 • Fișă tip de înscriere semnată – se descarcă din aplicaţia de înscriere
 • Diploma de bacalaureat și foaie matricolă
 • Certificatul de naştere
 • Carte de identitate
 • Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate.
 • Scrisoare de motivaţie (probă de concurs obligatorie)
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de la o altă facultate de dinainte de 2022
 • Pentru absolvenţii 2022 de o altă facultate, adeverinţă de licenţă
 • Actul care dovedește scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul
 • Două fotografii color: 3cm/4cm – se vor depune la confirmarea locului

Sesiunea iulie 2023

 • 10 – 14 iulie (în 14 iulie, până la ora 16:00) – înscrierea online pe Admitere2023.ubbcluj.ro 
 • 17 iulie – publicarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere pe site-ul facultăţii
 • 17 – 20 iulie (în 20 iulie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
 •  17 – 20 iulie (în 20 iulie, până la ora 16:00) – depunerea cererii de redistribuire
 • 21 iulie – publicarea rezultatelor după redistribuire pe site-ul facultăţii
 • 21 – 24 iulie (în 24 iulie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obținut după redistribuire pe site-ul facultăţii
 • 27 iulie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși

Dacă rămân locuri neconfirmate, se organizează un nou concurs de admitere în septembrie 2023.

Sesiunea septembrie 2023

 • 04 – 07 septembrie (în 7 septembrie până la ora 16:00) – înscrierea online pe Admitere2023.ubbcluj.ro
 • 11 septembrie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere
 • 11 – 13 septembrie (în 13 septembrie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
 • 15 septembrie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși
 • Media de bacalaureat – 100% din media finală de admitere
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va primi calificativul „admis” sau „respins”

Criterii de departajare la medii egale la admitere sunt notele de la două probe de bacalaureat dintre următoarele discipline:  Matematică, Informatică,  Economie, Filozofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie (la alegerea candidatului).

Criterii de selecţie pentru licenţiaţi

 • Media examenului de licenţă/bacalaureat – 100% din media finală de admitere
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Criterii de selecţie pentru olimpici

Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza internaţională a Olimpiadelor şcolare:

 • Media de admitere va fi 10,00
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la următoarele discipline: Matematică, Informatică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie.

 • Media de admitere va fi nota de la bacalaureat în proporţie de 25% şi nota 10.00 în proporţie 75%
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Candidaţii care în ultimii 4 ani, au obținut mențiune sau care au participat la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la disciplinele menţionate mai sus:

 • Media de admitere va fi nota de la bacalaureat în proporţie de 50% şi nota 10.00 în proporţie de 50%
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 Condiţii specifice pentru admiterea la specializarea asistenţă socială

Candidații care au participat la concursul „Olimpiada Voluntarilor”, organizat de facultatea noastră, vor avea următoarele facilități:

 • Candidaţii care au obţinut premiile I,II,II la acest concurs vor avea media de admitere:
  • Media de bacalaureat în proporţie de 50% şi nota 10.00 în proporţie 50%
  • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”
 • Candidaţii care au obţinut menţiune la acest concurs vor avea media de admitere:
  • Media de bacalaureat în proporţie de 75% şi nota 10.00 în proporţie 25%
  • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 

IULIE

LOCURI PROPUSE 2023

 • asistenţă socială cu învăţământ la distanţă: 125 locuri cu taxă

SEPTEMBRIE

 • asistenţă socială cu învăţământ la distanţă: –

 

Taxa de înscriere este 200 lei (taxa de procesare 50 RON şi taxa de admitere de 150 RON). Se achită online  prin platforma de înscriereTaxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. 

Taxa de şcolarizare este 3.000 RON/an. La confirmarea locului se achită prima rată de 750 RON sau se poate achita integral (în acest caz se beneficiază de o reducere de 10%).

Modalităţi de plată:

 • online pe platforma de admitere

E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro

Telefon: +40 756 831 955


Descrierea programului de studiu la nivel licență învățământ la distanță oferit de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială