Lista candidaţilor pentru Consiliul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Publicat în rest

 

prof. dr. Irina Culic – Departamentul de Sociologie

conf. dr. Cristina Baciu – Departamentul de Asistenţă Socială

conf. dr. Paul-Teodor Hărăguş – Departamentul de Asistenţă Socială

conf. dr. Mihai Iovu – Departamentul de Asistenţă Socială

conf. dr. Andrea Müller-Fabian – Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

conf dr. Nicoleta Neamţu – Departamentul de Asistenţă Socială

conf. dr. Norbert Petrovici – Departamentul de Sociologie

conf. dr. Adina Rebeleanu – Departamentul de Asistenţă Socială

conf. dr. Valér Veres – Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

lect. dr. Ágnes Dávid-Kacsó – Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

lect. dr. Dénes Kiss – Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

lect. dr. Éva László – Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

lect. dr. László Péter – Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

lect. dr. Cristian Pop – Departamentul de Sociologie

lect. dr. Cristina Raţ – Departamentul de Sociologie

lect. dr. Anca Simionca – Departamentul de Sociologie